Αίτηση φακέλου εγγράφων - (ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ)

Η εφαρμογή της Μεθόδου Tomatis® γίνεται αποκλειστικά από θεραπευτές και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μας είναι ανοικτές σε έμπειρους επαγγελματίες σε οποιαδήποτε από τα πεδία εφαρμογής που καλύπτονται από τη Μέθοδο. Κάθε αίτηση εξετάζεται προσεκτικά σε ατομική βάση.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
* Απαιτούμενα πεδία
Τα στοιχεία σας δεν θα πωληθούν ή μοιραστούν σε τρίτους.
Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.
web design & development : h2a.lu