Ατζέντα

Χώρα Γλώσσα Ημερομηνία Μάθημα
au Αγγλικά Από 25 Μαΐου 2017
μέχρι 27 Μαΐου 2017
Become a Tomatis® Practitioner (level 1) See more details
Russian Russian Από 07 Ιουνίου 2017
μέχρι 09 Ιουνίου 2017
Практик Метода Томатис (уровень 1) See more details
Russian Russian Από 12 Ιουνίου 2017
μέχρι 15 Ιουνίου 2017
Практик Метода Томатис (Уровень 2) See more details
nz Αγγλικά Από 16 Ιουνίου 2017
μέχρι 18 Ιουνίου 2017
Become a Tomatis® Practitioner (level 1) See more details
Ισπανικά Ισπανικά Από 16 Ιουνίου 2017
μέχρι 18 Ιουνίου 2017
Hágase Prácticante Tomatis® (Nivel 1) See more details
us Ισπανικά Από 23 Ιουνίου 2017
μέχρι 25 Ιουνίου 2017
Hagáse Tomatis® Practicante de nível 1 See more details
mx Ισπανικά Από 27 Ιουνίου 2017
μέχρι 30 Ιουνίου 2017
Hágase Práctico Tomatis® (Nivel 2) See more details
au Αγγλικά Από 30 Ιουνίου 2017
μέχρι 03 Ιουλίου 2017
Become a Tomatis® Practitioner (level 2) See more details
Ισπανικά Ισπανικά Από 06 Ιουλίου 2017
μέχρι 09 Ιουλίου 2017
Hágase Práctico Tomatis® (Nivel 2) See more details
Γαλλικά Γαλλικά - Αγγλικά Από 10 Ιουλίου 2017
μέχρι 12 Ιουλίου 2017
Become a Tomatis® Practitioner (level 1) See more details
at Γερμανικά Από 13 Ιουλίου 2017
μέχρι 16 Ιουλίου 2017
Werden Sie Tomatis®-Therapeut (Stufe 3) See more details
nz Αγγλικά Από 13 Ιουλίου 2017
μέχρι 16 Ιουλίου 2017
Become a Tomatis® Practitioner (level 2) See more details
Turkish Turkish Από 15 Σεπτεμβρίου 2017
μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2017
Bir Tomatis® Uygulayıcısı (Seviye 1) olun See more details
us Αγγλικά Από 25 Σεπτεμβρίου 2017
μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2017
Become a Tomatis® Consultant (Level 3) See more details
at Γερμανικά Από 28 Σεπτεμβρίου 2017
μέχρι 01 Οκτωβρίου 2017
Werden Sie Tomatis®-Anwender (Stufe 2) See more details
mx Ισπανικά Από 02 Οκτωβρίου 2017
μέχρι 05 Οκτωβρίου 2017
Hágase Consultor Tomatis® (nivel 3) See more details
Γαλλικά Γαλλικά - Αγγλικά Από 10 Οκτωβρίου 2017
μέχρι 13 Οκτωβρίου 2017
Become a Tomatis® Consultant (Level 3) See more details
ca Αγγλικά Από 12 Οκτωβρίου 2017
μέχρι 14 Οκτωβρίου 2017
Become a Tomatis® Practitioner (level 1) See more details
za Αγγλικά Από 19 Οκτωβρίου 2017
μέχρι 21 Οκτωβρίου 2017
Become a Tomatis® Practitioner (Level 1) See more details
Πολωνικά Πολωνικά Από 19 Οκτωβρίου 2017
μέχρι 22 Οκτωβρίου 2017
Zostań Konsultantem Metody Tomatisa® (Poziom 3) See more details
au Αγγλικά Από 20 Οκτωβρίου 2017
μέχρι 23 Οκτωβρίου 2017
Become a Tomatis® Consultant (level 3) See more details
za Αγγλικά Από 23 Οκτωβρίου 2017
μέχρι 26 Οκτωβρίου 2017
Become a Tomatis® Consultant (Level 3) See more details
Turkish Turkish Από 03 Νοεμβρίου 2017
μέχρι 06 Νοεμβρίου 2017
Tomatis® Uygulayicisi Olun (Sevi̇ye 2) See more details
Russian Russian Από 12 Νοεμβρίου 2017
μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017
Консультант Метода Томатис (Уровень 3) See more details
Γαλλικά Γαλλικά - Αγγλικά Από 21 Νοεμβρίου 2017
μέχρι 24 Νοεμβρίου 2017
Become a Tomatis® Consultant (Level 4) See more details
Ισπανικά Ισπανικά Από 23 Νοεμβρίου 2017
μέχρι 26 Νοεμβρίου 2017
Hágase Consultor Tomatis® (Nível 3) See more details
Γαλλικά Ιταλικά Από 11 Δεκεμβρίου 2017
μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2017
Diventare un terapista Tomatis® (Livello 2) See more details
web design & development : h2a.lu