ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

 1. Προκαταρκτική Συνέντευξη

  Προκαταρκτική Συνέντευξη

  Θα σας δοθεί μια ψυχοπαιδαγωγική εκτίμηση προσαρμοσμένη απολύτως στο πρόβλημά σας, ακολουθούμενη από μια συνέντευξη με έναν συνεργάτη ειδικευμένο στην δυσκολία ή διαταραχή σας (βλ. τα προφίλ των συνεργατών στο «επικοινωνήστε μαζί μας»).

  Τα ακουστικά τεστ είναι δυνατό να τα διαχειριστούν και ειδικευμένοι συνεργάτες με χρήση της συσκευής TLTS. Το τεστ αυτό μας βοηθά να ανακαλύψουμε το ακουστικό σας δυναμικό και όποια δυνατή δυσλειτουργία.

 2. Ακουστική Συνεδρία (παθητική φάση)

  Ακουστική Συνεδρία (παθητική φάση)

  Χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη συσκευή, ακούτε ένα πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί από το συνεργάτη. Είναι δυνατό να ακούσετε τα προγράμματα αυτά σε κάποιο από τα κέντρα μας ή στην άνεση του σπιτιού σας, χάρη στη συσκευή TalksUp®. Επειδή το πρόγραμμα διεγείρει το αυτό και τον εγκέφαλό σας, η συνεδρία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε μια χρονική περίοδο, εναλλασσόμενη με ομοιόμορφα κατανεμημένες διαστήματα ανάπαυσης (αποκαλούμενα ως “ ενσωμάτωση”) ώστε η πρόοδος να είναι μακρά διάρκεια, ακόμα και μόνιμη.

  Ο αριθμός και η διάρκεια των συνεδριών εξαρτώνται από την περίπτωσή σας. Οι συνεδρίες διαρκούν συνήθως δύο ώρες για δύο περιόδους των 13 ημερών η κάθε μία.

 3. Ακουστική Συνεδρία (ενεργητική φάση)

  Ακουστική Συνεδρία (ενεργητική φάση)

  Ειδικευμένοι συνεργάτες είναι επίσης δυνατό να προτείνουν συνεδρίες ενεργητικής ακρόασης για εσάς. Αυτές οι συνεδρίες περιλαμβάνουν ανάγνωση μεγαλοφώνως ή λεκτική επανάληψη , κατά την οποία η φωνή σας τροποποιείται αυτόματα και επαναμεταδίδεται με τις παραμέτρους του ηχητικού αποτελέσματος Tomatis®. Άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, ακούτε τη φωνή σας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, η φωνή σας ασυναίσθητα να διορθώνεται. Αυτή η άσκηση δεν είναι συστηματική αλλά συνιστάται ιδιαίτερα εφόσον είναι δυνατό, και προτείνεται μόνο μετά από ένα αρχικό πρόγραμμα παθητικής ακρόασης.

 4. Εκτίμηση αποτελέσματος

  Εκτίμηση αποτελέσματος

  Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ακουστικές συνεδρίες, σας δίνεται μια εκτίμηση αποτελέσματος, η οποία μας επιτρέπει να μετρήσουμε την πρόοδο σας και να εκτιμήσουμε αν συνιστώνται επιπλέον συνεδρίες. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τη μέθοδο Tomatis® είναι μακράς διάρκειας, ακόμα και μόνιμα, και κατά συνέπεια, συχνά δεν είναι αναγκαίο να συνεχισθούν οι συνεδρίες πέρα από την αρχική σειρά συνεδριών (μολονότι για ορισμένες περιπτώσεις η επέκταση του προγράμματος συνιστάται).

web design & development : h2a.lu