ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Ένας άνθρωπος είναι δυνατό να έχει ικανοποιητική ακοή αλλά να ακούει ανεπαρκώς.

    Το ηχητικό μήνυμα ακούγεται ορθά αλλά δεν αναλύεται επαρκώς μέσα σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Ο εγκέφαλος αυτοπροστατεύεται δημιουργώντας προσχώματα τα οποία είναι δυνατό να ευνοήσουν την ανάπτυξη διαφόρων διαταραχών. Λέγεται ότι “η ακρόαση διακόπτεται”

  • Η μέθοδος TOMATIS διεγείρει τον εγκέφαλο

    Οι συνεδρίες ακρόασης είναι δυνατό να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες συσκευές που διεγείρουν τον εγκέφαλο και τον βοηθούν να αναλύει πιο αποτελεσματικά το αισθητηριακό μήνυμα.

  • Η καλοσυντονισμένη ακρόαση είναι δυνατό να σου αλλάξει τη ζωή.

    Το αυτί δεν χρησιμοποιείται μόνο για ακοή. Διεγείρει επίσης τον εγκέφαλο και ισορροπεί τον άνθρωπο. Η καλοσυντονισμένη ακρόαση είναι συνεπώς βασικό συστατικό για τη προαγωγή της ανάπτυξης της προσωπικότητας.

web design & development : h2a.lu