Περιοχές Εφαρμογής

Проблемы обучаемости и нарушения речиΥπάρχει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δυσκολιών και πολλά παιδιά (μεταξύ 4 και 6%) πάσχουν από αυτές. Αυτές δεν οφείλονται σε έλλειψη ευφυΐας, ή σε αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή σε ψυχοσυναισθηματικές προβλήματα. Αυτές οι δυσκολίες έχουν νευροβιολογική αφετηρία και προκύπτουν από το γεγονός πως ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου δεν αναπτύχθηκαν σωστά κατά την προγεννητική περίοδο.

Αυτές οι δυσκολίες περιλαμβάνουν τη δυσλεξία (έχει να κάνει με την ανάγνωση), τη δυσορθογραφία (η συσχέτιση ήχων με τη γραφή γράμματα), και τη δυσπραξία (η χρήση και ο συντονισμός εκμαθημένων χειρονομιών). Σε αυτές τις δυσκολίες περιλαμβάνονται η δυσφρασία (για ομιλούμενη γλώσσα) και ο ανώμαλος υπολογισμός (αφορά μαθηματικές συναρτήσεις και αριθμός).

Η μέθοδος Tomatis® λειτουργεί με βάση την πλαστικότητα των νευρικών κυκλωμάτων που εμπλέκονται στην αποκρυπτογράφηση και ανάλυση των ήχων, όπως και αυτών που εμπλέκονται στη κινητικότητα, στη ισορροπία και το συντονισμό. Σαν τέτοια, η μέθοδος Tomatis® είναι δυνατό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν αντισταθμιστικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις μαθησιακές τους δυσκολίες και τις γλωσσικές διαταραχές. Η μέθοδος Tomatis® δεν εξαλείφει εντελώς αυτά τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον βοηθά τα άτομα να τα χειριστούν καλύτερα και με αυτό τον τρόπο να τα ξεπεράσουν.
web design & development : h2a.lu