Συχνές Ερωτήσεις

Ακολουθούν οι πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη μέθοδο Tomatis®.
Ποιά είναι τα πιο εμφανή αποτελέσματα της μεθόδου TOMATIS όταν εφαρμόζεται σε παιδιά;

Τα πιο εμφανή αποτελέσματα που αναφέρονται στους συμβούλους της μεθόδου Tomatis® είναι από γονείς που παρατηρούν μια βελτίωσης σε :

 • Ποιότητα της φωνής (μιλώντας και τραγουδώντας)
 • συγκέντρωση
 • κατανόηση
 • ικανότητα επικοινωνίας
 • επιδεξιότητα ανάγνωσης
 • προφορική και γραπτή έκφραση
 • κινητικές δεξιότητες
 • ταχύτητα
 • τυπικότητα στο χρόνο
 • μια καλύτερη αίσθηση του ρυθμού
 • αυτοπεποίθηση
 • γενική συμπεριφορά (ήρεμος ανοιχτός, κλπ).
Πόσο σύντομα γίνονται εμφανή τα αποτελέσματα της μεθόδου Tomatis;

Τα παρατηρήσιμα αποτελέσματα της μεθόδου Tomatis® πρέπει να αναλυθούν σε δύο επίπεδα, ένα μάλλον επιφανειακό κα ένα πιο βαθύ.

Στο επιφανειακό επίπεδο, ένα πλήθος εμφανών αποτελεσμάτων είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτά μάλλον γρήγορα, μέσα σε λίγες εβδομάδες ή ακόμα και λίγες ημέρες μετά την έναρξη των συνεδριών ακρόασης με το Ηλεκτρονικό Αυτί.

Για αυτό το λόγο, η μέθοδος Tomatis® συχνά λαμβάνεται σαν μια δυναμική διαδικασία η οποία μπορεί να ακολουθηθεί τόσο από το άτομο που επωφελείται από αυτή όσο και από τα στενά του/της συνδεδεμένα άτομα.

Σε βαθύτερο επίπεδο, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η αναδιάρθρωση που επιτελείται με το Ηλεκτρονικό Αυτί επιτρέπει στο άτομο να ανακτήσει την εσωτερική του ισορροπία, και με αυτόν τον τρόπο να τροποποιήσει, με την καλύτερη έννοια του όρου, το αναπτυξιακό του/της σύστημα. Αυτή η σε βάθος εξέλιξη είναι λιγότερο θεαματική και λαμβάνει χώρα με αργότερο ρυθμό.

Ένα από τα σημαντικά σημεία, τότε, είναι να γίνει αντιληπτό πως αυτές οι βελτιώσεις δεν πρόκειται να διατηρηθούν μόνο για κάποιο χρόνο αλλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν για χρόνο μετά το τέλος του προγράμματος ακρόασης Tomatis®.

Αν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ακρόασης με το Ηλεκτρονικό Αυτί διεξάγεται σωστά, θα παράξει αποτελέσματα που θα διαρκέσουν αρκετά χρόνια και το άτομο θα έχει επανατοποθετηθεί σε μια κατάσταση εξελισσόμενης κανονικότητας στην οποία μόνο ένα νέο σημαντικό γεγονός θα ήταν σε θέση να δράσει αντίθετα.

Σε αυτή την περίπτωση, ένα απλό και σύντομο ενισχυτικό πρόγραμμα σε ένα κέντρο Tomatis είναι συχνά ότι χρειάζεται για να αποκαταστήσει την ισορροπία και να επανεκκινήσει τη συνεχή βελτίωση.

Διαρκούν τα κέρδη που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος Tomatis® στο χρόνο;

Ναι, η πρόοδος που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος Tomatis® διαρκεί στο χρόνο.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κέρδη που παράχθησαν δεν οφείλονται σε καθορισμό αλλά μάλλον σε αποκατάσταση της ισορροπίας.
Πράγματι, μολονότι οι λόγοι για τους οποίους επιζητείται βοήθεια από τη μέθοδο Tomatis® είναι πολλοί και διάφοροι, όλοι συνδέονται με μια δυσλειτουργία και με αυτό τον τρόπο με μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή κατάσταση νευροφυσιολογικής ανισορροπίας.

Η εκπαίδευση του αυτιού με το Ηλεκτρονικό Αυτί θα τείνει, συνεπώς, να οδηγήσει το άτομο πίσω σε μια κατάσταση ισορροπίας, η οποία επειδή είναι μια κατάσταση κανονική, απαιτεί πολύ λιγότερη προσπάθεια από μια περισσότερο η λιγότερο σοβαρή κατάσταση δυσλειτουργίας.
Είμαστε σε θέση να δηλώσουμε τότε, πως στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τα κέρδη που αποκομίζουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του προγράμματος όχι μόνο διατηρούνται αλλά αυτή η πρόοδος είναι δυνατό να συνεχισθεί εφόσον η αναπτυξιακή διαδικασία έχει αποκατασταθεί σε μια κανονική κατάσταση.

Σε ποια ηλικία έχει η μέθοδος Tomatis® τα καλύτερα αποτελέσματα?

Μολονότι η μέθοδος Tomatis® είναι αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που μπορούν να διευκολύνον ή να δυσχεράνουν τη βελτίωση που αυτή παρουσιάζει. Με αυτό τον τρόπο, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, η νεότητα μπορεί να είναι θετικός παράγοντας. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν το πρόβλημα βρίσκεται σε γλωσσικό επίπεδο ή σε ψυχοκινητικό επίπεδο ή σχετίζεται με τις σχολικές επιδόσεις. Κατά τα άλλα, στην περίπτωση μεγαλύτερων ατόμων (έφηβοι και ενήλικες), το προσωπικό ενδιαφέρον μπορεί συχνά να βοηθήσει στην υπέρβαση δυσκολιών συσχετιζόμενων με προβλήματα μακράς διαρκείας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ηλικιακό όριο όσον αφορά τη βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Tomatis®. εμπειρία Η εμπειρία δείχνει πως στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα από άτομα όλων των ηλικιών, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους.

Είναι δυνατό η μέθοδος Tomatis να γίνει επικίνδυνη?

Όχι, επειδή η μέθοδος Tomatis® δεν είναι θεραπεία, με την ιατρική έννοια του όρου.
Μολονότι χρησιμοποιείται από ειδικούς στις περιοχές της ιατρικής και σχετιζόμενα πεδία (παραϊατρικά), παιδαγωγική, αθλήματα και καλές τέχνες, δεν χρησιμοποιείται ποτέ σαν υποκατάστατο τεχνικών ειδικών για τον τομέα τους αλλά μάλλον σαν συμπλήρωμα, όπου χρειάζεται, για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών τους.

Στην πραγματικότητα, η μέθοδος Tomatis® απλά προάγει, με ήπιο τρόπο, μια επιστροφή στην ομαλότητα χωρίς ποτέ να προκαλεί μια τραυματική κατάσταση ή ανισορροπία.
Το άτομο ανακτά την κανονική κατάστασή του, η οποία έχει το διπλό πλεονέκτημα να τον/την καταπραΰνει και να του/της επιτρέπει να διατηρεί, χωρίς επιπλέον προσπάθεια, τη βελτίωση που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της ακρόασης με το Ηλεκτρονικό Αυτί.

Πως γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων;

Ο πελάτης κάνει ένα τεστ ακολουθούμενο από μια συζήτηση με έναν σύμβουλο, κατά την αρχή του προγράμματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος (περίπου κάθε 15 ημέρες κατά μέσο όρο), και στο τέλος του προγράμματος.
Η συζήτηση επιτρέπει στο σύμβουλο να συλλέξει πληροφορίες και εντυπώσεις από τον πελάτη, ή από τους γονείς στην περίπτωση του παιδιού και να εξηγήσει τι συμβαίνει σύμφωνα με την ανάλυση του ακουστικού τεστ και τις αναφερόμενες εμπειρίες του πελάτη (των γονέων).

Το ακουστικό τεστ, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να συμπληρώνεται από διαφορετικά τεστ. Μολονότι όταν γίνεται μόνο του είναι δυνατό να παρέχει ακριβείς και αντικειμενικές πληροφορίες για τις λειτουργίες του αυτιού όπως η ανάλυση των ήχων, η ακουστική προτίμηση του ενός αυτιού, ο εντοπισμός του ήχου στο χώρο και η προσαρμοστικότητα στο ηχητικό περιβάλλον.

Πόσο χρόνο διαρκεί το μέσο πρόγραμμα Tomatis;

Η διάρκεια του προγράμματος Tomatis® διαφέρει σύμφωνα με τη δυσκολία του προβλήματος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει. Αυτό σημαίνει πως το πρόγραμμα παρακολούθησης ομιλίας με το Ηλεκτρονικό Αυτί πρέπει να είναι περιορισμένης διάρκειας, αν είναι δυνατό, καθώς ο στόχος του προγράμματος είναι πάντα να επιτρέψει στο άτομο να προοδεύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κατάσταση βέλτιστης αυτοδυναμίας.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των τμημάτων των προγραμμάτων στα κέντρα Τomatis® σπάνια υπερβαίνουν τα τρία ή τέσσερα, όπου το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει δύο ώρες την ημέρα για 13 ημέρες. Κάθε τμήμα ακολουθείται από μια περίοδο ενσωμάτωσης κατά την οποία το άτομο δεν υποβάλλεται σε καμία εκπαίδευση ακρόασης. Με αυτό τον τρόπο, γενικά υπάρχει ένα διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τμήματος, ένα διάστημα δύο έως τριών μηνών μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου, και έξι μηνών μεταξύ του τρίτου, και αν χρειασθεί, του τέταρτου τμήματος.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της μεθόδου Tomatis και των CD που κάνουν αναφορά σε αυτό;

Πολυάριθμες αναφορές στη μέθοδο Tomatis® γίνονται ανά τον κόσμο, επειδή η φήμη του καθησυχάζει τον αγοραστή.
Δυστυχώς τα προϊόντα που πωλούνται συχνά έχουν την ελάχιστη σχέση με τη δουλειά του Αlfred Tomatis.

Τα CD που αναφέρονται στον Tomatis® δεν είναι συχνά κάτι περισσότερο από ένα απάνθισμα μουσικών έργων, αρκετά καλά συνταιριασμένων, τα οποία αδυνατούν να παράξουν τα αποτελέσματα της μεθόδου Tomatis®, καθώς ο ακροατής δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί από το αποτέλεσμα Tomatis® του Ηλεκτρονικού Αυτιού.

Το Ηλεκτρονικό Αυτί έχει πολύ συγκεκριμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, περιλαμβανομένων του συστήματος επιλογής ηχητικού κύματος και της αγωγής του ήχου τόσο μέσω του αέρα όσο και των οστών, τα οποία έχουν επίδραση στην προσήλωση κατά την ακρόαση, στην προτίμηση της μιας ακουστικής πλευράς του σώματος, στον εντοπισμό του ήχου στο χώρο, στο χρόνο καθυστέρησης, στη διάκριση το ήχου και τελικά στον οπτικο-φωνητικό βρόχο.

Είναι δυνατό να συνδυασθεί η μέθοδος Tomatis με άλλες θεραπείες;

Ναι, και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες, μπορεί να αποδειχθεί αξιοσύστατο:

 • σε περίπτωση που ένα άτομο βρίσκεται ήδη σε θεραπεία και ο θεραπευτής του, που είναι ενήμερος για τη μέθοδο Tomatis®, είναι γνώστης των θετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να παράξουν οι συνεδρίες ακουστικής παρακολούθησης με το Ηλεκτρονικό Αυτί,
 • σε περίπτωση που ένας σύμβουλος της Tomatis® αποφασίζει πως δεν υπάρχει σύγκρουση αν ο πελάτης λαμβάνει υποστήριξη από μία άλλη θεραπεία και συμβουλεύει τον πελάτη να περιμένει έως τα αποτελέσματα των ακουστικών συνεδριών να αφομοιωθούν πριν να ξεκινήσει την άλλη θεραπεία,
 • τελικά, είναι δυνατό ο σύμβουλος της Tomatιs® να εντοπίσει ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς μπορεί να αντιμετωπισθεί με μια άλλη μέθοδο, οπότε από τη στιγμή που το πρόβλημα έχει εξακριβωθεί, θα προτείνει στον πελάτη να συμβουλευθεί έναν άλλο θεραπευτή, εφόσον το πρόβλημα έχει εντοπισθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος της ακρόασης ή πριν λάβει χώρα η εκπαίδευση με το Ηλεκτρονικό Αυτί.


Στην πραγματικότητα, σε τέτοιες περιπτώσεις, η μέθοδος Tomatis® δρα σαν μια τεχνική που επιτρέπει σε άλλες θεραπείες να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ούτε ασυμβατότητα ούτε ανταγωνισμός με άλλες θεραπείες αλλά μάλλον υποστήριξη μέσω της επιτάχυνσης της προόδους τους.
Πολυάριθμοι συνεργάτες είναι γνώστες του γεγονότος αυτού και επιλέγουν είτε να συνεργασθούν με τους ειδικούς της μεθόδου Tomatis® είτε να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη μέθοδο οι ίδιοι και με αυτό τον τρόπο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών τους μεθόδων.

Γιατί οι συνεδρίες ακουστικής παρακολούθησης γίνονται με εντατικό ρυθμό;

Για να γίνει αλλαγή του τρόπου που αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος, πρέπει να λαμβάνει επαναλαμβανόμενες πληροφορίες συχνά με σταθερό ρυθμό σε μια περιορισμένη χρονική περίοδο.
Αυτή η άσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη, είτε πνευματικής είτε σωματικής μορφής, επιφέρει μια πραγματική κατάργηση της ανακλαστικής αντίδρασης η οποία επιτρέπει στο σώμα να ανακαλύψει πως μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, και πως στο εξής είναι δυνατή η επιλογή.

Μολονότι ο κανόνας αυτός της εντατικής ακρόασης ισχύει για όλους, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά και εξαρτώνται από τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζεται, την ηλικία του ατόμου, τη διάθεσή του/της για δράση, το διαθέσιμό του/της χρόνο, κλπ..

Ο κανόνας είναι δύο ώρες καθημερινής ακρόασης για μια αρχική περίοδο 13 ημερών.
Κατόπιν, οι συνεδρίες ακρόασης- οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι περιορισμένες καθώς η μέθοδος Tomatis® αποθαρρύνει μια κατάσταση εξάρτησης- σπάνια συνεχίζονται για περισσότερες από 13 ημέρες και κατανέμονται σε αρκετές εβδομάδες.

Γιατί υπάρχουν διαλείμματα;

Όπως ο εγκέφαλος χρειάζεται εντατική και επαναλαμβανόμενη διέγερση ώστε να λάβει χώρα μια αλλαγή, για τον ίδιο λόγο χρειάζεται περιόδους μη-διέγερσης για να δομήσει και να ενσωματώσει την αλλαγή.
Αυτή η αρχή ισχύει για όλα τα είδη της εκπαίδευσης, καθώς η αφομοίωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου φαινομενικής παθητικότητας μετά το τέλος της προσπάθειας.
Πρόκειται στην ουσία για μια φάση αφομοίωσης. Η διέγερση αντιπροσωπεύει μια διαταραχή του οργανισμού μας, οπότε πρέπει να του επιτρέψουμε μια περίοδο χαλάρωσης κατά την οποία λαμβάνει χώρα η αφομοίωση.

Για αυτό το λόγο η κανονική διαδικασία αποτελείται από ένα αρχικό τμήμα 13 ημερών με μια δίωρη καθημερινή περίοδο ακρόασης με το Ηλεκτρονικό Αυτί, ακολουθούμενο από άλλα 13-ήμερα τμήματα, τα οποία γενικά είναι περιορισμένα σε αριθμό δεδομένου ότι ο σκοπός της μεθόδου Tomatis® είναι να οδηγήσει το άτομο, όσο γίνεται πιο σύντομα, σε κατάσταση βέλτιστης αυτοδυναμίας. Τα δύο πρώτα τμήματα του προγράμματος κατανέμονται σε τέσσερις ή έξι εβδομάδες, ακολουθούμενα από μια περίοδο δύο ή τριών μηνών μεταξύ του δεύτερου και τρίτου τμήματος και έξι μήνες μεταξύ του τρίτου, και αν χρειασθεί, του τετάρτου τμήματος.

Γιατί χρησιμοποιείται η μουσική του Μότσαρτ;

Μετά από πολυπληθείς δοκιμές με άλλους τύπους μουσικής, ανακαλύψαμε πως τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τη μουσική του Μότσαρτ είναι εκπληκτικά, οπουδήποτε στον κόσμο και αν γίνεται αυτή η εκτίμηση. Στην πραγματικότητα, παρατηρούμε πως αυτή η μουσική όχι μόνο γίνεται πολύ αποδεκτή σε κάθε ήπειρο αλλά επίσης επιτρέπει στους ακροατές να αποκαταστήσουν την εσωτερική τους ισορροπία. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η επίδραση στην αίσθηση της ανθρώπινης ισορροπίας, πρέπει να θυμηθούμε πως η μουσική χαρακτηρίζεται από ρυθμό ο οποίος αγγίζει το σώμα, από αρμονία που επηρεάζει τα συναισθήματα και από μελωδία που απαιτεί τη σκέψη. Σύμφωνα με το κλασσικό ιδεώδες, αυτές οι τρεις παράμετροι πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία γεγονός το οποίο σπάνια συμβαίνει καθώς η μία ή η άλλη είναι κυρίαρχη, και για αυτό το λόγο παράγεται ένας μάλλον ασυνήθιστος μουσικός διάλογος. Στην περίπτωση του Μότσαρτ, φαίνεται πως αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει και τον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της μουσικής.

Γιατί χρησιμοποιείται φιλτραρισμένη μουσική?

Η διύλιση της μουσικής έως τα 4000 Herz επιτρέπει στον εγκέφαλο να προσανατολισθεί προς την ακουστική ανάλυση συγκεκριμένων ζωνών. Η ακουστική παρακολούθηση ήχων που είναι ακόμα πιο διυλισμένοι αντιστοιχεί σε μια προγεννητική εμπειρία, γεγονός το οποίο όμως δεν σημαίνει πως το έμβρυο δεν ακούει ήχους χαμηλών συχνοτήτων. Σύμφωνα με τον Alfred Tomatis, το γεγονός ότι το αυτί είναι λειτουργικό τόσο νωρίς στην εμβρυακή ανάπτυξη οφείλεται στο ρόλο του να αναζωογονήσει το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα. Ακριβώς για να εκμεταλλευτεί αυτή την αρχέγονη ικανότητα του αυτιού κατά την προγεννητική φάση, ο Alfred Tomatis αποφάσισε να χρησιμοποιήσει φιλτραρισμένη μουσική η οποία απαλλάσσει το αυτί από τη λειτουργία της διάκρισης των ήχων. Επιπλέον, δεδομένης της φυσιολογίας του εσωτερικού αυτιού, οι ήχοι υψηλών συχνοτήτων προκαλούν μια πολύ μεγαλύτερη διέγερση του νευρικού συστήματος από τους ήχους χαμηλών συχνοτήτων. Πράγματι, οι μικρές τρίχες, ή αλλιώς τριχωτά κύτταρα, τα οποία λαμβάνουν τις ηχητικές διεγέρσεις είναι πιο πολυπληθείς στις ζώνες που προορίζονται για τη λήψη και ανάλυση ήχων υψηλών συχνοτήτων από ότι σε αυτές που είναι σχεδιασμένες να λαμβάνουν και να αναλύουν ήχους χαμηλών συχνοτήτων.

Η μέθοδος Tomatis θα βοηθήσει στην περίπτωση απώλειας ακοής;

Η μέθοδος Τomatis δεν βελτιώνει την ακοή σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμης βλάβης. Ωστόσο, όποια και να είναι η κατάσταση, η μέθοδος προάγει τη βέλτιστη χρησιμοποίηση του δυναμικού ακουστικής παρακολούθησης που διαθέτει το κάθε άτομο, ανεξάρτητα του πόσο μικρό είναι αυτό.

web design & development : h2a.lu