Pologne / WARSZAWA

Centrum Tomatisa Ewa Pancer

PANCER Ewa
Statut Consultant Tomatis®
Profession pedagog
Specialités Enfants, Adolescents, Adultes
Diplômes et certifications Full Tomatis training certificate which authorizes to work as a TOMATIS Consultant, Solisten Tomatis Training, Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena, Diagnoza i terapia zaburzeń procesów integracji sensorycznej, Ruch dla Uczenia się (Move to Learn) – efektywny program percepcyjno-motoryczny do zastosowania w twojej klasie, Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block, Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój dziecka, Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - szkolenie organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Synapsis, Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w zakresie nauki matematyki, Szkolenie na temat "Jak pracować· z dzieckiem autystycznym" prowadzonym przez Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka Kleks.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, międzynarodowy certyfikowany konsultant metody Tomatisa, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia.

Contactez ce consultant

Coordonnées

Centrum Tomatisa Ewa Pancer
ul. Anielewicza 28 m 47
01-052 WARSZAWA
Pologne
Tél (+48) 534 91 91 99
web design & development : h2a.lu