Pologne / SWIDNICA

Centrum Tomatisa Świdnica Danuta Stempowska

STEMPOWSKA Danuta
Statut Consultant Tomatis®
Profession Pedagog,Psychoterapeuta Dzieci i Młodzieży
Specialités Enfants, Adolescents, Adultes, Seniors
Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna (założona w 2002 r. ) została umieszczona w 2012 r. w wykazie niepublicznych placówek oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdnicy –uprawnionych do otrzymywania dotacji-subwencji oświatowej na finansowanie działań w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej. Jesteśmy uprawnieni do stawiania diagnozy-wystawiania opinii o potrzebie WWRDz oraz do prowadzenia terapii. Każde dziecko posiadające opinię może bezpłatnie (min. 4 x w miesiącu ) skorzystać z :fizjoterapii /rehabilitacji , terapii Integracji Sensorycznej ,terapii Czaszkowo-Krzyżowej ,Logopedycznej, Psychologicznej i Pedagogicznej (mamy oligofreno-,surdo- i tyflopedagoga )-koszty pokrywane będą pieniędzmi z subwencji oświatowej. W przyszłości wprowadzimy też KYNO –(DOGO-)terapię. Z takich samych zajęć mogą korzystać - ale odpłatnie także dzieci nieposiadające opinii o WWRDz. Podobnie dzieci posiadające subkonta w fundacjach oraz te ,których koszty terapii pokrywają różne fundacje. Zachęcamy gorąco do treningów słuchowych i wsparcia –integracji językowej w nauce języków obcych specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem- Metodą Tomatisa , oraz do treningów mózgu : metodami EEG- i RSA- Biofeedbacku. W 2002 założyłam 49 Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji ,którego jestem też przewodniczącą. W 2007 ukończyłam Zarządzanie Projektami UE na Politechnice Wrocławskiej i od tego czasu z ramienia PTD pełnię funkcję Koordynatora Głównego w projektach UE: Alternatywne Formy Edukacji Przedszkolnej –Dobry Start Przedszkolaka-otworzyliśmy 33 i 25 kolejnych przedszkoli na terenach wiejskich Dolnego Śląska. Dla szkoły dla Dzieci Niewidomych w Rabce zakupiliśmy sprzęty do nauki i terapii dzieci i zorganizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli. Dla mniejszości romskich na Dolnym Śląsku-zakładamy przedszkola dla dzieci młodszych ,dla dzieci starszych prowadzimy świetlice ,szkolenia i wyjazdy kolonijne , dla osób dorosłych –szkolenia, kursy i staże zawodowe. Od 2003 wykonuję prowadzę szkolenia dla nauczycieli jako Lider Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti” oraz „Akademia Bratka”. W 2003 przyznano mi tytuł Członka Nadzwyczajnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego . W 2005 założyłam w Świdnicy 2 Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD (siedziba główna - w Krakowie). W 2008 zostałam członkiem- założycielem krajowego Stowarzyszenia Nauczycieli Terapeutów .Od 2008 pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTD(w Gdańsku). W 2008 moja biografia została wpisana do 2-tomowej encyklopedii „Who is who w Polsce „.W 2011 otrzymałam tytuł Honorowego Członka PTD.
Diplômes et certifications Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (2003) Terapia Pedagogiczna (2005)-PWSZ w Wałbrzychu Zarządzanie Projektami UE(2007)-Politechnika Wrocławska. EEG i EEG-Biofeedback(2003)-EEG-Instytut w Warszawie –dr Michaela Pakszys Integracja Sensoryczna-2005-w PSTIS w Helenowie k/Warszawy W 2010 zakup sprzętu –początek prowadzenia terapii SI. W 2005r.pisząc końcową pracę na studiach podyplomowych z Terapii Pedagogicznej wybrałam temat: Metody wspomagające terapię dzieci z dysleksją i ADHD i pisałam o zastosowaniu metody Tomatisa, EEG-Biofeedbacku i Terapii Integracji Sensorycznej. W następnych latach metody te zostały wprowadzone przez MEN przy pomocy funduszy z UE do działań WWRDz i do szkół specjalnych do usprawniania dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. W 2004 wzięłam udział w turnusie terapeutycznym dla dzieci z dysleksją –z metodą A.Tomatisa.W 2008 ukończyłam w w Warszawie szkolenie z treningów słuchowych Tomatisa .W 2011 –dodatkowo w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie -szkolenie pedagogiczne z metody Tomatisa. Po ukończeniu 1-szego poziomu szkolenia z Metody Tomatisa w Tomatis Developpement S.A.w Luxemburgu i zakupie sprzętu Solisten moja poradnia została w 2010 1-szą licencjonowaną placówką na Dolnym Śląsku. W styczniu 2014r.nadano mi stopień Konsultanta po ukończeniu szkolenia na 3-ci poziom Metody Tomatisa w T.D.S.A. w Luxemburgu.
Documentation

Zapraszamy na letnią promocję cenową na Metodę Tomatisa.W okresie wakacji wzrasta ilość dostępnych godzin na terapię słuchową Metodą Tomatisa-doszły nam dodatkowe godziny przedpołudniowe.
Ceny obowiązujace do końca sierpnia: 1300 zł za etap 13-dniowy po 2 godz.dziennie wg nowych programów terapeutycznych uzyskanych po szkoleniu na 3-ci stopień :Konsultanta Metody Tomatisa.Dodatkowo doszły nowe programy (w tym na terapię szumów usznych-Tinnitus).

Contactez ce consultant

Coordonnées

Centrum Tomatisa Świdnica Danuta Stempowska
Ul. Pulaskiego 19
58-100 SWIDNICA
Pologne
Tél +48512290128, +48691 730 289
www.tomatis-swidnica.pl
web design & development : h2a.lu