Croatie / Osijek

UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

JANDRIĆ Sanja
Statut Praticien Tomatis® (Niveau 1)
Profession Master of Psychology (mag.psych.)
Specialités Enfants, Adolescents
Child Psychology, Developmental Psychology, Children with developmental difficulties, Clinical psychology and Child and Adolescent Psychiatry
Diplômes et certifications Student of 2nd year of Postgraduate Doctoral Study of Biomedicine and Health, Faculty of Medicine,University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek; Neurofeedback/EEG-Biofeedback Practitioner, EEG info, Singen, Germany; Master of Psychology, Faculty of Philosophy (Humanities and Social Science), University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek

Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije je udruga koja provodi posebne edukacijsko-rehabilitacijske programe za djecu sa sniženim intelektualnim sposobnostima, motoričkim oštećenjima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, poremećajima govorno-jezičnog razvoja i komunikacije, autizmom i višestrukim teškoćama. Cilj rada je različitim edukacijsko-rehabilitacijskih postupcima osigurati uvjete za poticanje socijalnog, emocionalnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja. Naime, djeca s teškoćama u razvoju su heterogena skupina s različitim kognitivnim, socijalnim, psihološkim i emocionalnim osobinama pa je tako svakom djetetu potrebno pristupiti individualno i pružiti mu podršku na način kojim se uklanjaju ili minimaliziraju one prepreke koje otežavaju sposobnost učenja i komunikacije, a potiče razvoj onih osobina i talenata koje tu sposobnost povećavaju. Također, kroz rad se nastoji senzibilizirati društvenu zajednicu prema djeci s teškoćama u razvoju od najranije dobi I njihovim obiteljima te ih se nastoji potpuno uključiti u sve segmente životne zajednice.


Sanja Jandrić, mag.psych.

Doktorandica na drugoj godini Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo, pri Medicinskom fakultetu u Osijeku, s temom disertacije iz područja Dječje i adolescentne psihijatrije.

Magistrirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Završila je edukaciju za Neurofeedback/biofeedback praktičara.

U Tomatis Centru u Parizu prošla je edukaciju za Tomatis praktičara (nivo 1).

Aktivno radi s djecom s teškoćama u razvoju na oba terapijska uređaja.

Kontinuirano se stručno usavršava iz područja Razvojne i dječje psihologije, Psihologije osoba s posebnim potrebama, Kliničke psihologije i Dječje i adolescentne psihijatrije.

Članica je Hrvatske psihološke komore i Društva za psihološku pomoć „Sunce“.

Contactez ce praticien

Coordonnées

UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Drinska 12b
31000 Osijek
Croatie
Tél 00 385 98 249 825
web design & development : h2a.lu