Pologne / Warszawa

Wczesna Interwencja Terapeutyczna -SENSORIUM-

SENSORIUM / Wczesna Interwencja Terapeutyczna
Statut Consultant Tomatis®
Specialités Enfants, Adolescents, Adultes, Seniors
cały kraj
Diplômes et certifications trzeci, najwyższy stopień certyfikacji Centrum TOMATIS w Luksemburgu, licencje na sprzęt dedykowany metodzie Tomatisa, dyplomy specjalizacyjne i uczelniane w dziedzinie psychologii, logopedii, metodyki i językoznawstwa, kursy i szkolenia w dziedzinie pedagogiki, komunikacji społecznej, trudności i problemów szkolnych.

Gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej SENSORIUM posiada trzeci, najwyższy stopień certyfikacji (Tomatis Consultant), uprawniający do szerokiej diagnostyki i terapii opartej na indywidualnych programach. Gabinet prowadzi terapię całościową wspomaganą treningiem uwagi słuchowej Metodą Tomatisa.

SENSORIUM
ul. Mrówcza 33 B
04-857 Warszawa
www.sensorium.warszawa.pl
tel. 604 28 81 11

ORAZ

Wczesna Interwencja Terapeutyczna
ul. Hafciarska 7B
04-704 Warszawa
www.tomatis.warszawa.pl
tel. 604 28 81 11

Wszelkie informacje i obszerne omówienie terapii znajdą Państwo na naszej stronie
www.logopeda-warszawa.pl


Logopeda zajmie się terapią wymowy, pomoże przezwyciężyć wstyd i obawy związane z nieprawidłowym mówieniem. We współczesnym świecie bardzo trudno poruszać się człowiekowi, który ma problemy z komunikacją. Logopeda jest specjalistą, który postawi właściwą diagnozę i przygotuje kompleksowy program terapii, pozwalającej w pewnej perspektywie czasowej wyeliminować nieprawidłowości.

Psycholog pomoże usprawnić Państwa dziecko, zdiagnozować relacje rodzinne, zajmie się problemami w przedszkolu i w szkole, czyli ogólnie pojętą re-edukacją. Terapia taka szczególnie potrzebna jest najmłodszym dzieciom, które nie są w stanie same poprosić o pomoc. Zajęcia i warsztaty edukacyjne oraz usprawnianie koordynacji psycho-ruchowej bardzo pomagają w terapii małego i młodego człowieka.

Metoda Tomatisa wspomaga terapię logopedy i psychologa. Trening słuchowy, przeprowadzany za pomocą wysokospecjalistycznych urządzeń i programów zwanych „elektronicznym uchem”, składa się z kilkudziesięciu sesji polegających na słuchaniu materiału dźwiękowego o określonej częstotliwości oraz konsultacji, po których dokonywana jest ocena audio-psycho-fonologiczna. Trening słuchowy metodą Tomatisa wspomaga terapię dzieci i dorosłych (w tym kobiet w ciąży).

Biorąc pod uwagę fundamentalną rolę wpływu zmysłów na funkcjonowanie człowieka, metoda TOMATISA stosowana jest w takich przypadkach, jak:

• problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe
• logopedyczne problemy z wymową
• zakłócenia uwagi
• zaburzenia afektywne i emocjonalne
• zakłócenia w komunikacji
• całościowe zaburzenia rozwoju
• problemy psychomotoryczne
• przyswajanie języków obcych
• problemy rodzinne (także rodzin adopcyjnych)
• rozwój osobisty i dobre samopoczucie
• przygotowanie do porodu
• poprawa jakości głosu i muzykalności

Dzięki specjalistycznym programom przygotowywanym przez psychologa lub logopedę, pacjent jest w stanie znacznie skuteczniej radzić sobie z powyższymi problemami. Metoda TOMATISA bazuje na wielu koncepcjach na temat tego, jak rozwija się istota ludzka, w jaki sposób przetwarza informacje, komunikuje się ze sobą i z innymi oraz w jaki sposób się uczy. Jej autor dowiódł, że słyszenie wcale nie oznacza słuchania, i czasem osoby świetnie słyszące nie są w stanie przyswoić tego, co słyszą. Metodę treningowa Tomatisa umożliwia jednostce odzyskanie umiejętności analizy, koncentracji i komunikowania się.

Dziewięćdziesiąt procent przekazów sensorycznych, które stymulują mózg, w tym ruch i dotyk, angażuje ucho. Działa więc ono jako system integracji sensorycznej. Dlatego metoda TOMATISA oddziałuje jednocześnie na trzy wymienione wyżej, podstawowe funkcje ucha: słyszenie, równowagę i dynamizowanie.

Pod wpływem systematycznych sesji słuchowych, spójność przekazów przesyłanych do mózgu poprzez przedsionek zarówno ucha prawego, jak i lewego, zostaje zharmonizowana. W wyniku tego reakcje motoryczne są zauważalnie mniej chaotyczne, stają się bardziej płynne i lepiej zorganizowane. Kiedy słuch jest zaburzony, stwarza to problemy nie tylko z rozróżnianiem, lokalizowaniem dźwięku w przestrzeni i lateralizacją słuchową, ale także utratą umiejętności izolowania przekazu dźwiękowego z otaczającego hałasu. W takiej sytuacji osoba czuje się wystawiona na natłok informacji, które otrzymuje z różnym stopniem zniekształcenia. Zrozumienie przekazu wymaga wtedy dużego wysiłku, prowadzi do błędów, narastającego zmęczenia i, ostatecznie, wycofania. Wtedy środowisko zaczyna być odczuwane jako źródło problemów. W takich warunkach cierpią uwaga i pamięć, oraz – co najważniejsze – kondycja psychiczna dziecka lub osoby dorosłej.


Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM oraz gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej powstały z myślą o terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Logopeda - zakres pomocy

1. Trening słuchowy metodą TOMATISA

2. Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy
Określanie rozwoju mowy dziecka w stosunku do normy wiekowej, konsultacje i porady, jak przeciwdziałać powstawaniu wad wymowy.

3. Korygowanie zaburzeń wymowy
Korygowanie błędów w wymowie, polegających na nieprawidłowej wymowie głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, r, d, g, k i innych.

4. Stymulowanie rozwoju mowy
Oddziaływanie na dziecko różnymi metodami w celu pobudzenia jego aktywności słownej.

5. Terapia opóźnionego rozwoju mowy
Terapia dziecka, u którego nie postępuje rozwój mowy w stopniu, który określają normy wiekowe.

6. Terapia jąkania
Terapia zaburzeń płynności mowy.

7. Terapia mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi.

8. Korygowanie zaburzeń dźwięczności i zaburzeń głosu.

9. Stymulowanie i kształtowanie mowy dzieci z osłabionym słuchem.

Psycholog - zakres pomocy

1. Trening słuchowy metodą TOMATISA

2. Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń rozwoju
Określanie rozwoju psychofizycznego dziecka w stosunku do normy wiekowej, konsultacje i porady, jak należy usprawniać dziecko.

3. Szeroko pojęta re-edukacja
Usprawnianie koordynacji psycho-motorycznej, trening uwagi, wspomaganie nauki pisania i czytania.

4. Terapia zaburzeń percepcji
Usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.

5. Terapia zaburzeń orientacji przestrzennej
Wspomaganie kształcenia lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

6. Badanie gotowości szkolnej
Określanie stopnia przygotowania dziecka do pójścia do szkoły na podstawie badań i analizy wyników.

Contactez ce consultant

Coordonnées

Wczesna Interwencja Terapeutyczna -SENSORIUM-
najwyższy stopień certyfikacji (konsultant)
ul. Mrówcza 33 B
04-857 Warszawa
Pologne
Tél +48 604 28 81 11
www.tomatis.warszawa.pl

Actualités

Konsultacje wstępne i porady we Wczesnej Interwencji Terapeutycznej SENSORIUM są BEZPŁATNE.

web design & development : h2a.lu