Licencja Tomatis®

"Tomatis" i poniższe logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi i nie mogą być używane bez pisemnej zgody spółki Tomatis Développement S.A. Spółka jest wyłącznie upoważniona do zawierania Umów Licencyjnych.

Umowa Licencyjna gwarantuje finalnym użytkownikom, że licencjonowany terapeuta przeszedł specjalistyczne szkolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do obsługi efektywnego i innowacyjnego sprzętu do terapii.

Ponadto terapeuta ten jest autoryzowany do stosowania ww. sprzętu wyłącznie w zakresie działań zgodnych ze swoją specjalizacją oraz w sposób zgodny z procedurami przekazanymi w toku szkolenia.

Umowy Licencyjne pozwalają przeszkolonym terapeutom korzystać z następujących przywilejów :

Tomatis Developpement SA

Żeby poznać listę terapeutów uprawnionych do używania tego logo, proszę kliknąć

« Jak Nas Znaleźć ».

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny- DOWNLOAD

 • Kształcenie ustawiczne

  Osoby posiadające licencję mają możliwość korzystania z wielu szkoleń, zarówno internetowych jak i wyjazdowych. W ten sposób są one na bieżąco informowane o najnowszych osiągnięciach Metody Tomatisa®. Ponieważ sesje szkoleniowe są krótkie i intensywne, często wraca się do podstawowych zasad funkcjonowania Metody, aby ułatwić jej doskonałe opanowanie.

 • Indywidualna pomoc

  Na co dzień klienci lub pacjenci zwracają się do nas z problemami, które nie stanowią większej trudności w zakresie analizy i diagnozy. Niekiedy jednak zdarzają się trudniejsze, specyficzne przypadki. Nasi doświadczeni terapeuci mogą odpowiedzieć na te pytania w ramach profesjonalnego forum dyskusyjnego lub konsultacji online.

 • Serwis techniczny na miarę potrzeb

  Metoda Tomatisa® wymaga profesjonalnego sprzętu. Urządzenia nasze skonstruowane są w sposób pozwalający na ich bezpieczną i prostą obsługę. Pomimo to zapewniamy stały serwis techniczny, mający na celu rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych jakie mogą się pojawić.

 • Programy badawcze

  Terapeuci mają dostęp do naszych programów badawczych i mogą w nich aktywnie uczestniczyć. Jesteśmy nie tylko zwykłymi użytkownikami, ale też ważnym czynnikiem postępu i rozwoju Metody Tomatisa®.

web design & development : h2a.lu