DANE LICZBOWE - 2015

 • 75,000 osób
  100,000 osób

  korzysta z Metody TOMATISA® każdego roku

 • 50 lat
  50 lat

  ciągłej praktyki będącej rozwojem prac rozpoczętych przez Alfreda TOMATISA

 • 1000 terapeutów
  1500 terapeutów

  oraz nauczycieli licencjonowanych przez TOMATIS Developpement SA w ponad 50 krajach

 • 220 szkół
  220 szkół

  prywatnych i publicznych wyposażonych w sprzęt

 • 50 badania naukowe
  50 badania naukowe

  oraz tysiące badań klinicznych. <link>

 • 50 szkoleń zawodowych
  50 szkoleń zawodowych

  organizowanych każdego roku na całym świecie

web design & development : h2a.lu