NASI PARTNERZY - INSTYTUTY, UNIWERSYTETY, ORGANIZACJE NON-PROFIT I SFERY BIZNESOWE

 • IFPSINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII UCHA WARSZAWA - POLSKA
  www.ifps.org.pl

  Instytut Fizjologii i Patologii Ucha w Warszawie jest jednym z największych ośrodków badań naukowych specjalizujących się w zaburzeniach słuchu, głosu, języka i równowagi. Instytut powiązany jest z polskim Ministerstwem Zdrowia. W Ścisłej współpracy z TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Ośrodek ten prowadzi od 10 lat badania nad Metodą TOMATISA. Przy wsparciu Unii Europejskiej udało mu się wyposażyć ponad 200 szkół prywatnych i publicznych w sprzęt służący europejskiemu programowi walki z niepowodzeniami szkolnymi.

 • IARCTC MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH KONSULTANTÓW TOMATISA (IARCTC)
  www.tomatisassociation.org

  Stowarzyszenie stworzone w 2001 roku posiada licencję TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Zrzesza ono Konsultantów zaangażowanych w rozpowszechnianie Metody TOMATISA, stawiając sobie za cel :
  - promować Metodę TOMATISA w ramach konferencji i kolokwiów ;
  - wspierać badania naukowe i technologiczne ;
  - umożliwiać swoim członkom dostęp do forum wymiany myśli i doświadczeń.

 • HEALTH MANAGING W BARCELONIE - HISZPANIA
  www.healthmanaging.com

  Health Managing Group jest wyspecjalizowanym gabinetem konsultacyjnym wspierającym pracowników służby zdrowia w Hiszpanii. Gabinet ten prezentuje innowacyjne techniki z dziedziny nauk neurologicznych, pozwalając specjalistom z branży optymalizować efekty ich pracy. Health Managing Group oferuje między innymi technologię HeartMath. Od 2010 roku firma jest upoważniona przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. do organizowania szkoleń z Metody TOMATISA na terytorium całej Hiszpanii.

 • UNIVERSYTET W BOGOCIE - KOLUMBIA
  http://www.humanas.unal.edu.co/iedu/proyectos/grupos/cognicion-y-lenguaje-en-la-infancia/

  Uniwersytet w Bogocie w Kolumbii bada Metodę TOMATISA i jej oddziaływanie na dzieci w ramach programu badawczego w dziedzinie Nauk Neurologicznych i Kognitywnych. Współpracują z TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. i IARCTC Uniwersytet wyposażył wiele klas szkolnych w celu zbadania postępów dzieci w wieku od 5 do 6 lat uzyskanych w wyniku seansów słuchowych TOMATISA. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyjcie film video na stronie Multimedia.

 • WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK BEHAWIORALNYCH, UNIWERSYTET NORTH WEST, AFRYKA POŁUDNIOWA
  www.nwu.ac.za/node/4018

  Wydział Psychologii i Nauk Behawioralnych Uniwersytetu North West w Afryce Południowej kierowany przez Profesora W. DuPlessis bada od wielu lat wyniki Metody TOMATISA w dziedzinie psychologii. Ośrodek poświęca temu zagadnieniu szeroki zakres swojej działalności w stałej współpracy z TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

web design & development : h2a.lu