BADANIA I REZULTATY

Badania i rezultatyObok pozytywnych rezultatów naszych klientów, którzym zawdzięczamy naszą reputację, skuteczność Metody Tomatisa została także potwierdzona naukowo. Badania są wciąż prowadzone, a wraz z nimi poszerzają się dziedziny zastosowania Metody. Wyniki pokazują, że dźwiękowy przekaz zmysłowy odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju osobowościowym człowieka, a tym samym może leżeć u podstaw wielu zaburzeń. Wśród naszych partnerów naukowych jest wiele instytucji publicznych (ministerstwa, instytuty badawcze, szpitale,) ale także uniwersytety, organizacje specjalistyczne i fundacje. Ich zaangażowanie gwarantuje obiektywizm i wiarygodność uzyskiwanych rezultatów, których wybiórczą prezentację mogą Państwo zobaczyć w poniższych tabelach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat badań i wyników, patrz www.tomatisassociation.org

Badania Du Plessis (Uniwersytet w Potchefstroom – Afryka Południowa) Przed/ Po Stany lękowe
Du Plessis przebadał grupę 29 studentów cierpiących na stany lękowe. 10 studentów odbywało seanse słuchowe Tomatisa®, 9 klasyczny program psychoterapeutyczny, a 10 wybrano na reprezentację grupy kontrolnej.
Grupa Tomatisa® wykazała znaczące obniżenie stanu niepokoju. W grupie psychoterapeutycznej rezultaty były raczej umiarkowane, a zupełnie brak ich było w grupie kontrolnej.

Kolejne badanie Du Plessisa wykazało, że po okresie 14,3 miesięcy poziom niepokoju w grupie Tomatisa nieustannie ulegał zmniejszeniu w znaczący sposób, podczas gdy w grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych zmian.
Tomatis Psychoterapia Kontrola
I (ilość) 10 9 10
CAS (Children's Anxiety Scale) 9.6/7.6 11.0/11.3 8.4/7.7
STAIC Trait 42.8/32.9 41.2/37.1 37.2/37.6
STAIC State (State-Trait Anxiety Inventory for Children) 32.8/27.6 30.7/28.1 31.3/30.0


Badania D'Orthy'ego (Szpital Foch – Francja) i badania Klopfensteina (Szpital w Vesoul - Francja) Przed/ Po (grupa kontrolna) Przed / Po (grupa Tomatisa)
Badania d'Orthy'ego porównywały stan niepokoju 683 kobiet w ciąży, które otoczone były tradycyjną opieką przedporodową. 53 z nich odbyły ponadto krótkie seanse słuchowe Tomatisa®. Rezultaty wskazują na spadek niepokoju u kobiet, które odbyły seanse słuchowe Tomatisa®, podczas gdy w grupie kontrolnej stan zaniepokojenia wzrósł.
Inne badanie przeprowadzone na oddziale ginekologicznym szpitala w Vesoul na 170 ciężarnych kobietach pozwoliło zaobserwować zmniejszenie długości czasu porodu o godzinę i osiem minut (z 3 godz. 30 min. do 2 godz. 22 min.)
N 683 53
Test Hamiltona (test przeprowadzany na sobie samym w celu zmierzenia poziomu niepokoju) 4.4/4.7 5.7/4.0
web design & development : h2a.lu