PROGRAM SŁUCHOWY - AUDIO - TERAPIA

 • Można dobrze słyszeć, ale źle słuchać

  Czasami brzmienie informacji jest dobrze słyszane, ale źle zanalizowane na płaszczyźnie emocjonalnej. Mózg broni się budując bariery, które mogą sprzyjać rozwojowi różnego rodzaju zaburzeń.

  Mówimy wówczas o « zakłóconym słuchaniu »

 • Metoda TOMATISA stymuluje mózg

  Odbywa się wielokrotnie powtarzane seanse słuchowe przy użyciu urządzeń stworzonych specjalnie do stymulowania mózgu i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej.

  Mówimy, że «ucho zaczyna słuchać».

 • Dobry słuch może odmienić Twoje życie.

  Ucho nie służy wyłącznie do słuchania. Stymuluje ono również mózg i determinuje równowagę. Dobry słuch odgrywa pierwszoplanową rolę w rozwoju osobowościowym człowieka.

web design & development : h2a.lu