WARUNKI UMOWY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.
76 Avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg
Tel. : + 352 26 27 20
Fax : + 352 26 27 20 25
info@tomatis.com


Metoda TOMATISA® jest Programem Edukacyjnym i nie powinna być traktowana jako leczenie, ani jako środek diagnostyki medycznej. Zawartość niniejszej strony internetowej ma wyłącznie charakter informacyjny i nie należy jej uważać za odpowiednik zalecenia medycznego.

© « Tomatis », « Tomatis » + logo oraz « Solisten » są znakami zastrzeżonymi, których wyłącznym właścicielem jest Tomatis Développement S.A. Ich stosowanie lub zmiana są ściśle zakazane z wyjątkiem wyraźnego upoważnienia.

Terapeuci znajdujący się na na niniejszej stronie internetowej są przeszkoleni przez TOMATIS DEVELOPPEMENT i są posiadaczami Umowy Licencyjnej. W wyposażeniu ich gabinetów znajduje się wysokiej jakości sprzęt, który potrafią właściwie obsługiwać. Jednakże wyłączną odpowiedzialnością klienta jest fakt dostosowania terapii do jego/jej specyficznych potrzeb. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. nie poczuwa się do odpowiedzialności za relacje wynikłe pomiędzy klientem i jego wybranym terapeutą.

web design & development : h2a.lu