TARİHÇE VE GELİŞİM

 • 1940 - 1950

  1940 - 1950

  1940ların sonunda, Alfred Tomatis havacılık mühimmat depolarının akustik laboratuarlarını yönetti. Mesleki sağırlığı yaşayan işçileri incelerken kulaklarının sunduğu değişimlerin nedeninin her zaman kulağın vokal yetersizliğinden kaynaklandığını farketti. Aynı zamanda vokal problemler yaşayan şarkıcılara danıştı ve onları tedavi etti. Şarkıcıları test ederek ve bir odyograf oluşturarak depo işçilerinin profiliyle tamamen aynı odyometrik profile sahip olduklarını farketti. Şarkıcılar, işitmelerini bozarak seslerini de bozmuşlardı. “ses yalnızca kulağın duyabileceği kadarından ibarettir” prensibine göre sesli vokal döngüsüne hızlı bir şekilde dikkat çekti.

 • 1957 - 1960

  1957 - 1960

  “TOMATIS” kanunlarının Paris’teki Bilimler Akademisine sunulduğu tarihlerdir.

  Bu kanunlar işitme ve fonasyon, bunun bir uzantısı olarak da dinleme ve iletişim arasındaki ilişkiyi oluşturur. Keşifleri Alfred Tomatisi bir ses sanatçısının eksik kalan vokal kalitesinin kalıcı fonasyon restorasyonuna olanak tanıyan pedagojik bir tesisi kusursuz kılmaya yöneltti. Kulağı uyarmak için değişen sesin elektronik sistemi üzerine kurulu bu pedagojik plan “Elektronik Kulaklık” ile donatıldı.

  1958 yılında ilk elektronik Kulaklık Brüksel’deki Dünya Fuarında tanıtıldı ve kendisine bilimsel araştırma alanında Altın Madalya kazandırdı.

 • 1960 - 1970

  1960 - 1970

  Ses mesajının kulak ve beyin tarafından analizi duygusal bir boyutu içerir. Bu bize işitmeyi dinlemeden ayırmamıza olanak tanır. O günden beri, TOMATİS Yönteminin uygulama alanı büyük ölçüde genişlemiştir, öyle ki şimdilerde duygusal bozuklukları, öğrenme zorluklarını ve dil problemlerini içermektedir. Dahası yabancı dillerin öğrenilmesinin kendilerine ait müzikalitesinin (ritim, ses verme, tını v.s.) algısal entegrasyonunu gerektirdiğini keşfetmiştir. Bu yolla 1960larda Elektronik Kulaklık deneğin problematiğine bağlı olarak birçok kişiye özel düzenlemenin birçok yeni parametresini kazanmıştır.

  Aynı zamanda Alfred Tomatisin 1963 yılında basılmış olan ilk kitabı olan Kulak ve Dil sayesinde kendi eserini daha geniş kitlelere ulaştırabilmiştir.

 • 1970 - 1980

  1970 - 1980

  1970lerde işitmenin klasik hava iletimi kulaklıklardaki kemik iletiminin implamantasyonu ile takviye edilmiştir. Bu sesin iletimi ve beyin tarafından analizini arttırmıştır. Bu teknik ilerleme bir değerlendirme aracı olarak dinleme testi için spesifik cihazların kusursuz hale gelmesi ile perçinlenmiştir. TLTS her bir birey için oluşturulan bir dinleme profiline olanak sağlar.

  Aynı dönemde, 1977 yılında en çok satanlar listesine giren Kulak ve Hayat dahil olmak üzere birkaç eser daha yayınlanmıştır. Yöntemin başarısının bir beyanı olarak, profesyonellerin eğitilmesi için bir merkez oluşturulmuş ve Fransa’dan, İsviçre’den ve Kanada'dan terapistlere kapılarını açmış – birkaç yıl sonra da kapılarını bütün dünyaya açacaktır.

 • 1980 - 1990

  1980 - 1990

  1980lerde TOMATİS Yöntemi Amerika Birleşik Devletlerinde ve Meksika da olduğu gibi birkaç Avrupa ülkesinden de merkezler açarak büyük ölçüde genişlemiştir.

  Araştırma ve teknik gelişme sürekli olarak devam etmektedir. Elektronik Kulaklık, gecikme, kesinlik, yanallık ve yeni filtreler gibi parametrelerin entegre edilmesiyle birlikte mükemmelleştirilmektedir.

  Bir kez daha Kulak ve Ses, Neden Mozart? Skolastik Güçlükler ve Cennette Dokuz Ay... gibi birkaç eser yayınlanmıştır.

 • 1990 - 2000

  1990 - 2000

  1990 yılları prosedürlerin standardize edilmesi ile birlikte önemli bir dönüm noktasına imza atmış ve Yöntemin homojen aplikasyonunu tüm dünyaya sunmuştur. TOMATİS Yönteminin ciddiyetini ve iddiasını garantilemek amacıyla Varşova’daki bilinen Fizyoloji ve Patoloji Enstitüsüyle Profesör Skarzynsky yönetiminde önemli bir ortaklık kurulmuştur.

 • 2000 - 2005

  2000 - 2005

  2000 ve 2005 yılları arasında TOMATİS Yönteminin evrilmesinde teknolojik ilerlemeler merkezi bir önem kazandı. Aparatların ses kalitesini ve aynı zamanda ulaşılabilirliğini ve kesinliğini keskin ve çarpıcı bir biçimde iyileştirmek amacıyla analogdan dijital ekipmana geçilmiştir. O günden bu yana Elektronik kulaklık için dinleme programlarının süresi, yöntemin işlevselliğinden taviz vermeden bir hayli kısaltılmıştır. Alfred Tomatis yönetimi oğlu Christian Tomatis ve ortağı Thierry Gaujarengues’e verdikten sonar 25 Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetti. Oğlu Christian Tomatis ve ortağı Thierry Gaujarengues TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. kurmuşlardır.

  Profesyoneller birliği L’ass IARCTC ayrıca aynı zamanda bir araya gelmiş Yöntem konusunda eğitim alan dünya çapındaki profesyonelleri bir araya toplamıştır.

 • 2005 - 2010

  2005 - 2010

  2005 ve 2010 yılları arasında teknolojik parçaların minyatürlerinin yapılmasıyla birlikte SOLISTEN olarak bilinen en yeni teknoloji taşınır cihaz geliştirilebilmiştir. Bu cihaz aslına sadık kalarak TOMATİS etkisini doğurur ve hastalara ve danışanlara kendi dinleme seanslarını evde alma fırsatı sunar. Eğitimli ve kalifiye terapistler aracılığıyla bu cihazlar edinilebilir.

  Aynı dönemde Avrupa Birliğinden gelen finansman sayesinde devlet ve özel okullara TOMATİS Yöntemini sağlayarak ve bu sayede akademik başarısızlık ile mücadele etmek üzere cihazlarla donatılmıştır.

 • 2010 - 2015

  2010 - 2015

  2010dan bu yana 30dan fazla profesyonel eğitim seansları dünyanın her yerinde her yıl organize edilmektedir. TOMATİS DEVELOPPEMENT S.A sürekli olarak Yöntemi daha erişilebilir, daha iyi anlaşılır ve tabi ki her zaman daha efektif hale getirmek için uğraşmaktadır.

1940 2010
web design & development : h2a.lu