PROFİLLER

Click on the appropriate title

Meslek terapistleri ve fizik terapistler

Meslek Terapisti : Tomatis Yöntemi genel anlamda duyusal işleme ile çalışan terapistlerin işini tamamlayıcı bir ses işleme boyutu eklemektedir. İşitsel sistemimiz etrafımızda 360 derece yarıçap içerisindeki Alana bilgi sağlayarak bulunduğumuz çevreden bizi haberdar eder. Vestibüler ve görsel bilgi ile birlikte işgal ettiğimiz alanda bedensel farkındalık duygusunu sağlar. Tomatis Yönteminin standart terapilere eklenmesi spektrum bozuklukları, beyin felci, beyin zedelenmesi, Down Sendromu, genetik bozukluklar ve gelişimsel aksaklık gibi unsurların yer aldığı diğer güçlüklerle ve tıbbi teşhisle mücadele eden danışan için faydalı olduğu görülmüştür.

Fizik Terapist : Tomatis Yöntemi fiziksel terapide kullanılan diğer metodolojileri etkin bir biçimde tamamlayarak genel anlamda beden hareketini yeniden düzenler. Hava ve kemikten ses iletimi kombinasyonu ile vestibüler (hareket) sistemini destekleyerek, çoklu hareket düzlemlerinde bedenin çalışma dengesi ve senkron duygusunu düzenler. Bunların arasında bedenin sağ ve sol kısımlarının ikili entegrasyonu ve bedenin üst ve alt kısımlarının koordinasyonu mevcuttur.

Konuşma ve dil terapisti

TOMATİS Yöntemi danışannin diğerlerini dinlememe ve kendini dinleme yetisi arttırmak, konuşma kalitesini iyileştirmek, konversasyonel sıra beklemedeki ileri geri ritmik hareketi iyileştirmek ve konuşma prozodisini iyileştirmek içim geleneksel terapilerle birlikte kullanılabilecek işitsel uyarımı sağlar.

Psikolog

TOMATİS Yöntemi, alışıldık terapilere bir ek olarak klinik psikologları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Yöntemin kortik uyarım üzerinden iyi bilinen etkisi bir hazır lama halini ve enerjiyi açığa çıkararak terapinin bütünsel potansiyel etkisini arttırır. Danışanın dinleme isteği arttırılır ve danışanlar kendi düşüncelerini ve yaşadıkları güçlükleri daha iyi ifade edebilecek hale gelir.

Tıbbi Uygulayıcı

TOMATİS Yöntemi tıp alanında birkaç uzmanlık dalında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabilir. Beyni doğal yollardan ve etkili bir biçimde uyarmak isteyen psikologlar reçete bazlı psikoaktif ilaç tedavisi yerine Yöntemin yararlı olduğunu keşfetmiştir. Bu durum küçük yaşta bu tip gelişim güçlükleriyle karşı karşıya olan hastaları tedavi eden Pediyatristler, bebek bekleyen anneleri doğum için hazırlayan doğum uzmanları ve hatta bütündeki iyi olma duygusunu kesintisiz bir şekilde hastalarına sunmak isteyen uzmanlar da aynı görüştedir

EĞİTMEN, ÖZEL İHTİYAÇ ÖĞRETMENİ ve YABANCI DİL EĞİTMENİ

Eğitmenler ve Özel İhtiyaç Eğitmenleri : Tomatis Yöntemi öğrencinin eğitimden öğrenmesini sağlamak amacıyla belli bir dinleme potansiyeli edinmeye ihtiyacı olan öğrencilerin eğitmenleri için özellikle faydalıdır. Öğrencinin dikkatini dinleme materyaline odaklama ve öğrencinin odaklanma halini uzun sürelere korumaya destek vermek adına yardımcıdır. Yöntem ayrıca yazılı kelimenin fonetik deşifrelemesini anlama yetisi iyileştirmek ve böylelikle okuma yetisini geliştirmek anlamında eğitmeni destekler.

Yabancı Dil Eğitmenleri: TOMATİS Yönteminin amacı bir dilin ritimlerini doğru bir biçimde ayarlama imkanını kulağı etkin bir biçimde söz konusu dilin aslına daha sadık kalarak daha doğru analiz etme ve tekrar üretme imkanını yabancı dil öğrenmek isteyen herkese vermektir. Bu çalışma anadilin ritim ve ses alışkanlıklarından sıyrılmayı içerir. Bu sıyrılma gerçekleşmediği halinde öğrenilecek yabancı dil üzerinde olumsuz bir “engelin” oluşmasına neden olur.

SERTİFİKALI YAŞAM KOÇU

Tomatis Yöntemi, danışanlerinin öğrenme sürecinde odaklı kalma, daha dikkatli ve katılımcı bir şekilde dinleme ve daha yüksek bir hızda ve oranda öğrenmeye daha fazla entegre olarak kendilerinden beklenileni anlama yetilerini arttırmak amacıyla geleneksel yöntemlerin uygulanmasında yaşam koşullarına etkin bir biçimde destek sağlamak üzere kullanılabilir.

candidature

Adaylık

Eğitim seanslarımız beyin ve kulak arasındaki yakın bağlantının doğasını anlamak isteyen terapistler ve eğitmenler ve kendi uygulamalarına pedagojik bir araç katmak isteyen terapist ve eğitmenlere yöneliktir.
Kişisel bir şekilde Tomatis yönteminden faydalanmak isteyenlere eğitim seansı hizmeti sunmamakla birlikte web sitemizde profilleri bulunan profesyonellerimizle iletişime geçmeleri için bu kişileri davet ediyoruz.
Her aday dikkatli bir biçimde diplomaları, deneyimi ve tabi ki aday motivasyonu bakımından incelenir.

web design & development : h2a.lu