Araştırma ve sonuçlar

Recherche et résultatsİtibarımızı yapan ve danışanlarımız ile başardığımız pozitif sonuçlara ek olarak, metodumuz da onun etkililiğini bilimsel olarak kanıtladı. Araştırma metodun uygulanmasının alanlarının uzatıldığı gibi büyümeye devam eder. Gerçekten, akustik duyumsal mesaj bireyin gelişiminde anahtar bir rol oynar ve bir sonuç olarak bozuklukların engin bir alanına bağlar. Çalıştığımız bilimsel ortaklar birkaç kamu organını (bakanlıklar araştırma enstitüleri, hastaneler) hem de üniversiteleri, uzmanlaşan kurumları ve kuruluşları içerirler. Onların dahil edilmesi aşağıdaki tablolar içinde ayrıntısız bir genel görünümde sizin için sunulan sonuçların tarafsızlığını ve güvenirliğini sağlar.

Du Plessis Çalışması İlk/ Son Anksiyite Öncesi / Sonrası Skorlar
Du Plessis (Potchefstroom Üniveristesi, Güney Afrika) kontrol grubuna atanan 10 ve psikoterapi programı alan 9, Tomatis dinleme programı alan 10 anksiyete üniversite öğrencisini çalıştı
Sonuçlar psikoterapi grubu için karıştırılırken ve kontrol grubu içinde anksiyitede hiçbir değişiklik bulunmazken Tomatis grubu anksiyite içinde belirgin azalmalar gösterdi.


Başka bir Du Plessis' çalışması Tomatis grubunun 14,3 ay sonra onun anksiyitesinin azalan seviyesini korumuş olduğunu ve kendi-gerçekleşmesinin seviyesinin belirgin şekilde artmış olduğunu gösterdi. Kontrol grubu içinde hiçbir değişiklik keşfedilmedi
Tomatis Psikoterapi Kontrol
N (sayı) 10 9 10
CAS (Çocukların Anksiyite Ölçüsü) 9.6/7.6 11.0/11.3 8.4/7.7
STAIC Ayıt edici nitelik 42.8/32.9 41.2/37.1 37.2/37.6
STAIC Durumu (Çocuklar için Durum-Ayırt edici Nitelik Envanteri) 32.8/27.6 30.7/28.1 31.3/30.0


Spaggiari raporu N Başarı %
DrSpaggiara, psikiyatrist, psikolojik bozuklukları olan 409 kişi üzerinde Tomatis dinleme programının etkisini değerlendirdi. Başarı oranının öğrenme zorluklarını tedavi etmede başarının seviyesine yaklaştığı yerde, Anksiyite Bozukluklarını tedavi etmede en yüksek başarı oranı skoru yapıldı (%78). Panik ile Anksiyiteler 45 72
Psikosomatik Anksiyiteler 71 73
Bipolar/ Manik/ Depresyonlar/ Siklotomya 97 58


D'Orthy Çalışması Önce/ Sonra (kontrol grubu) Önce / Sonra (Tomatis grubu)
D'Orthy (Foch Hastanesi, Paris yakınında), Tomatis dinleme programının kısaltılan bir versiyonunu alan 53 hamile kadının ve sadece geleneksel hazırlık tekniğini alan 683 beklenen kadının bir kontrol grubu içinde anksiyiteyi karşılaştırdı.
Sonuçlar Tomatis anne arasında ki anksiyite içinde bir azalış gösterdiler, oysa kontrol grubu içinde anksiyite hafifçe artar.
N 683 53
Hamilton testi (anksiyiteyi ölçen öz yönetim testi) 4.4/4.7 5.7/4.0
web design & development : h2a.lu