FONKSİYONU - TOMATİS ETKİSİNİ DİNLEYİN

 • Müzik

  Müzik

  Seçilen müzik eserleri armoni bakımından zengindir (frekans-göreceli zenginlik) ki elektronik kapı açma işlevi için bu gereklidir. Faydalanılan eserler, TOMATİS etkisi ile özel olarak düzenlenmiş keman müziği için Mozart konçertolarıdır.

 • Elektronik kapılama “TOMATİS etkisini” yaratır

  Elektronik kapılama “TOMATİS etkisini” yaratır

  TOMATİS cihazları benzersiz bir ses algı kontrastı oluşturmak üzere tasarlanır. Bu etki iç kulak kaslarının kasılması ve rahatlamasını sağlar. Bu ileri geri hareket, kulak kısmında özel herhangi bir çaba gerektirmeyen düşük bas frekanslarından kulağın alabilmesi için özel bir efor sarf etmesine gereksinim duyulan yüksek, akut frekanslara ani geçiş ile sağlanır. Bu aktivite kulak için jimnastik egzersizi gibidir, tekrarlanması ve kulağın ileriye dönük mobilizasyonu sayesinde duyusal ses mesajının beyne iletimini optimize eder.

 • Programlama

  Programlama

  Cihazların programlanması (müzik eserlerinin seçimi, filtreleme, işitsel yanallık, kapılama hızı...) ve dinleme seanslarının tasarımı deneğin problemlerine veya yaşadığı zorluklara bağlı olarak eğitimli profesyoneller tarafından belirlenir.

web design & development : h2a.lu