Gerçekleştirdiği Eylem - Kulağın Şematiği

Tomatis Yöntemi bir duyusal uyarımdır. Nasıl çalıştığını anlama için aşağıdaki interaktif diyagrama bakınız. Açıklayıcı bilgi ayrıca aşağıda yer almaktadır.

TOMATİS Metodu sesle duyusal uyarım tekniğidir. Ses iletilirken bir taraftan kafatasının üst kısmında kemikten ses iletimi yoluyla vibrasyon oluşturarak bir yandan da kulak kepçesinin içinden geçerek hava iletimini sağlar. Cihazlarımızda kullandığımız sesler laboratuarlarımızda önceden uygulanmış olup iç kulağın tamamının, hem işitsel hem de motor fonksiyonlar da dahil olmak üzere uyarır. Ses ilk olarak alın kısmında oluşarak üzengi kemiği ve çekiç kemiği olarak bilinen iki kası büzen ve rahatlatan bir refleksi tetikler. Bu etki kulağı “şaşırtmak” amaçlı kullanılan algısal ses kontrastı (çift katlı tını ve yoğunluk birlikteliği) ile elde edilir.

Seslerin neden olduğu vibrasyonun bir etkisi olarak Bu kaslar buna karşılık Kulak salyangozu ve vestibül olarak bilinen iç kulak kısımlarını uyaracaktır. Kulak salyangozu (koklea) işitme kılı adı verilen ince kıllara bağlı olup bunların amacı vibrasyonu elektriksel uyarıma çevirmektir. Bu uyarımlar, daha sonra, serebral aktivitenin bütündeki seviyesini kontrol eden retiküler oluşum olarak bilinen geniş bir nöral ağı besleyecektir. Başka bir deyişle, koklea ve vestibül beyne enerji verir; Biz buna “kortikal şarj” işlevi diyoruz

Bunun yanı sıra vestibül en küçük vücut hareketlerinden beyni haberdar ede ve bu sayede ritim ve denge üzerinde bir etkisi olur. İlettiği mesajın bütünlüğü bu sebeple temeldir. Kulak bu nedenle etkin bir biçimde uyarılabilir.

web design & development : h2a.lu