Uygulama alanı

Ses ve Müzikalitenin Gelişimi
TOMATİS Yönteminin çığır açan uygulama alanlarından bir tanesi de müzikalitenin ve konuşmanın veya şarkı söyleme sesinin gelişimine ilişkindir. Etki bazında, algı ve eylemi birbirine bağlayan serebral mekanizmalar üzerinde doğrudan hareket eden TOMATİS Yönteminin temel prensibi, ses mesajının alınmasından ve çözümlenmesinden sorumlu mekanizmaların her türlü modifikasyonunun, söz konusu mesajın tekrar üretilmesi, konuşulması, şarkı biçiminde seslendirilmesi veya bir müzik enstrümanı sayesinde iletilmesi üzerinde sonuçları olacağıdır.
Dahası, iyi kalitedeki vokalizasyon dışarıdan gelen sesli bir mesajın sadece iyi ayarlanmış bir tınıda dinlenmesini gerektirmez, bunun yanında ve her şeyin üstünde tınısı iyi ayarlanmış öz dinlemeyi de gerektirir ki öz dinleme kişinin kendi sesini bir ses kaynağı olarak iyi kuvvetlendirilmiş bir şekilde kullanma kapasitesi ve buna bağlı olarak analiz edilmesi ve yoğunluk ve kalite bakımından düzgün bir şekilde kontrol edilmesi anlamına gelir. Bu öz dinleme eylemi yalnızca algılanan ses vibrasyonu kemikten ses iletimi yoluyla doğru bir şekilde düzenlendiğinde meydana gelir. Bu vücudun tamamındaki kemikler, özellikle de kafatası kemikleri yoluyla ses iletim yoludur.

web design & development : h2a.lu