Uygulama alanı

Yaygın Gelişim Bozukluğu

Bunlar erken çocukluk döneminde kendini gösteren güçlükler olup sosyal etkileşim, bilişsellik ve iletişim gelişimindeki aksaklılar ve değişimlerle karakterize edilir.
Kulağı beyne bağlayan nöral devreler “ayna nöronlar” adı verilen ve sosyal bilişselliğin yani, niyetleri ve fikirleri başkasına atfetmenizi ve hatta baka bir kişinin duygusal durumunu anlamanızı sağlayan süreçlerin toplamı olan sosyal bilişselliğin oluşumunda önemli bir rol oynar.

Bu nöral devreler üzerine hareket eden TOMATİS Metodu hem iletişim kapasitesini hem de bununla ilişkili kabiliyetlerimizin kalitesini geliştirme olanağını sunar.
TOMATİS Metodu otizm ve bağlantılı davranış bozuklukları yaşayan insanlara yardım etmekteki etkisini göstermiştir (örn; Asperger sendromu). Bu bozuklukları ortaya koymada insanlara yardımcı olabilmek için sayısız yaklaşım mevcuttur. Bu Metot bu bağlamda tek değildir.

web design & development : h2a.lu