Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ημερολόγιο

Πενήντα κύκλοι εκπαιδεύσεων επαγγελματικής κατάρτισης Tomatis® διεξάγονται κάθε χρόνο. Διδάσκονται σε πέντε ηπείρους από μια μικρή ομάδα έμπειρων και παθιασμένων εκπαιδευτών Tomatis®. Αυτό το ημερολόγιο εμφανίζει τη λίστα των επερχόμενων εκπαιδεύσεων (περιγραφές, ημερομηνίες, γλώσσες, τοποθεσίες) και σας δίνει τη δυνατότητα να προ-εγγραφείτε διαδικτυακά και να ξεκινήσετε. Η πρόσβαση στις εκπαιδεύσεις είναι περιορισμένη. Μόλις προ-εγγραφείτε, θα σας στείλουμε μερικές πρακτικές λεπτομέρειες καθώς και τις τιμές.

Γλώσσα Χώρα Ημερομηνία Μάθημα Sort descending

Αγγλικά

Αυστραλία

Από

Προς

Become a Tomatis® Consultant (level 3)

Θέση
Sydney,
Αυστραλία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
Programming Training
Διάρκεια
4 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
Must be a Tomatis® Practitioner (level 2)
Εργαλείο
The portable TalksUp® device (level 3)
Περιεχόμενο

This additional stage enables you to develop a genuine expertise in the Tomatis® Method and to use several new parameters. You will especially be able to individualize your work and to learn how to design your own programs depending on the Listening Test results. You will follow an in-depth training and will be assisted by a trainer Consultant so you can integrate with confidence all these new settings. Finally, you will be able to participate in some of our research programs.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Ισπανία

Από

Προς

Become a Tomatis® Consultant (Level 4)

Θέση
Barcelona,
Ισπανία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
Full access to advanced parameters of TalksUp® + learn to work with Mother Voice
Διάρκεια
4 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
Must be a Tomatis® Consultant (level 3)
Εργαλείο
The TalksUp® (level 4)
Περιεχόμενο

With training at level 4, you have mastered the use of the Tomatis® Method in all its aspects. As with previous levels, this specialized training combines theoretical and practical aspects. This Fourth level gives you the highest level of expertise and the title of “Qualified Tomatis® Consultant” or “Tomatis® level 4 professional”. In order to help you in your daily practice, you get personalized assistance, online mentoring courses and advanced training to fully support you. You are also an active contributor in our research programs.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Αυστραλία

Από

Προς

Become a Tomatis® Consultant (level 4)

Θέση
Sydney,
Αυστραλία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
Extented training to individualized programming
Διάρκεια
4 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
Must be a Tomatis® Consultant (level 3)
Εργαλείο
The portable TalksUp® device (level 4)
Περιεχόμενο

This last stage on the Tomatis® training enables you to fully individualize your listening programs according to all the Listening Test data. You will become a Tomatis® Method expert and will be able to add settings such as high-filtering (up to 8000Hz), maternal voice and to mix several functions. You will follow an in-depth training and will be assisted by a trainer Consultant. Finally, you will be able to take part into our research programs.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Αυστραλία

Από

Προς

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Θέση
Sydney,
Αυστραλία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
TalksUp® Level 1 Training
Διάρκεια
2 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
Must be a therapist, or teacher
Εργαλείο
The portable TalksUp® device
Περιεχόμενο

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. This first stage provides an initial 2-day training course to learn about the Tomatis® Method. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online each month to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Τουρκία

Από

Προς

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Θέση
Istanbul,
Τουρκία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
TalksUp® Level 1 Training
Διάρκεια
3 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
Must be a therapist, or teacher
Εργαλείο
The portable TalksUp® device
Περιεχόμενο

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. This first stage provides an initial training course to learn about the Tomatis® Method. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online each month to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Κροατία

Από

Προς

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Θέση
Zagreb,
Κροατία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
TalksUp® Level 1 Training
Διάρκεια
3 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
Must be a therapist, or teacher
Εργαλείο
The portable TalksUp® device
Περιεχόμενο

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. This first stage provides an initial training course to learn about the Tomatis® Method. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online each month to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Online - ASIA-OCEANIA

Εκκίνηση

Online Certification ASIA-OCEANIA

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Θέση
Online - ASIA-OCEANIA
Ημερομηνία

Εκκίνηση

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
TalksUp® Level 1 Training
Διάρκεια
3 weeks
Προϋπόθεση
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Εργαλείο
The portable TalksUp® device
Περιεχόμενο

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Online - USA - CANADA

Εκκίνηση

Online Certification USA - CANADA

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Θέση
Online - USA - CANADA
Ημερομηνία

Εκκίνηση

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
TalksUp® Level 1 Training
Διάρκεια
3 weeks
Προϋπόθεση
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Εργαλείο
The portable TalksUp® device
Περιεχόμενο

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Online - EUROPE

Εκκίνηση

Online Certification EUROPE

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Θέση
Online - EUROPE
Ημερομηνία

Εκκίνηση

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
TalksUp® Level 1 Training
Διάρκεια
3 weeks
Προϋπόθεση
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Εργαλείο
The portable TalksUp® device
Περιεχόμενο

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Σερβία

Από

Προς

Become a Tomatis® Practitioner (Level 2)

Θέση
Belgrade,
Σερβία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
To master an evaluation tool that allows you to precisely define the listening profile of a client
Διάρκεια
4 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
must be a Tomatis® Practitioner (level 1)
Εργαλείο
The TLTS device for the listening test and TalksUp® (level 2)
Περιεχόμενο

With training at level 2, you are 100% familiar with the use of the TLTS system, you know how to do your own programing, how to customize a listening program and how to monitor the progress of your clients. This second level gives you the title of “Practitioner Tomatis (level 2)”. In order to help you in your daily practice, you get personalized assistance, online mentoring courses and continuous training to fully support you.

Μάθετε περισσότερα

Αγγλικά

Αυστραλία

Από

Προς

Become a Tomatis® Practitioner (Level 2)

Θέση
Sydney,
Αυστραλία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Αγγλικά

Θέμα
To master an evaluation tool that allows you to precisely define the listening profile of a client
Διάρκεια
4 days + online support and mentoring
Προϋπόθεση
must be a Tomatis® Practitioner (level 1)
Εργαλείο
The TLTS device for the listening test and TalksUp® (level 2)
Περιεχόμενο

With training at level 2, you are 100% familiar with the use of the TLTS system, you know how to do your own programing, how to customize a listening program and how to monitor the progress of your clients. This second level gives you the title of “Practitioner Tomatis (level 2)”. In order to help you in your daily practice, you get personalized assistance, online mentoring courses and continuous training to fully support you.

Μάθετε περισσότερα

Ισπανικά

Μεξικό

Από

Προς

Conviértase en practicante Tomatis® (nivel 1)

Θέση
Mexico DF,
Μεξικό
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Ισπανικά

Θέμα
Aplique el Método Tomatis®
Διάρκεια
3 días + acompañamiento
Προϋπόθεση
Ser terapeuta o pedagogo
Εργαλείο
Aparato portátil TalksUp® configurado en el nivel 1
Περιεχόμενο

Cuando concluya la formación, podrá utilizar el TalksUp® para practicar el Método Tomatis® en su ámbito de especialidad con sus clientes y podrá seguir la evolución de sus avances con la TED. Asimismo, se le concederá el diploma de PracticanteTomatis® (nivel 1). Tendrá a su disposición una asistencia personal, cursos en línea y formaciones continuas que le ayudarán en su práctica diaria.

Μάθετε περισσότερα

γαλλικά

Γαλλία

Από

Προς

Devenir Praticien Tomatis® (niveau 1)

Θέση
-,
Γαλλία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

γαλλικά

Θέμα
Appliquer la Méthode Tomatis®
Διάρκεια
3 jours + accompagnement
Προϋπόθεση
Être thérapeute ou pédagogue
Εργαλείο
Appareil portatif TalksUp® configuré en niveau 1
Περιεχόμενο

Vous étudiez les aspects vitaux de l’oreille et ses interactions avec le cerveau.
Vous comprenez comment la Méthode Tomatis® peut améliorer les fonctions motrices, émotionnelles et cognitives des enfants et adultes.
Vous apprenez comment implémenter la Méthode Tomatis® au sein de votre activité professionnelle grâce au TalksUp®.
Vous êtes initié à la Tomatis® Evaluation Database (TED), une plateforme de test psychopédagogiques en ligne pour évaluer les progrès de vos clients.

Μάθετε περισσότερα

Ισπανικά

Online - ESPAÑA

Εκκίνηση

Certificación en línea de ESPAÑA

Últimas plazas disponibles

Hágase Practicante Tomatis® (Nivel 1)

Θέση
Online - ESPAÑA
Ημερομηνία

Εκκίνηση

Γλώσσα

Ισπανικά

Θέμα
Capacitación TalksUp®
Διάρκεια
4 semanas
Προϋπόθεση
Ser terapeuta o pedagogo
Εργαλείο
Aparato portátil TalksUp® (nivel 1)
Περιεχόμενο
Μάθετε περισσότερα

Ισπανικά

Online - AMÉRICA LATINA

Εκκίνηση

Certificación en línea de AMÉRICA LATINA

Últimas plazas disponibles

Hágase Practicante Tomatis® (Nivel 1)

Θέση
Online - AMÉRICA LATINA
Ημερομηνία

Εκκίνηση

Γλώσσα

Ισπανικά

Θέμα
Capacitación TalksUp®
Διάρκεια
4 semanas
Προϋπόθεση
Ser terapeuta o pedagogo
Εργαλείο
Aparato portátil TalksUp® (nivel 1)
Περιεχόμενο
Μάθετε περισσότερα

Γερμανικά

Γερμανία

Από

Προς

Tomatis® Trainer (Level 1)

Θέση
-,
Γερμανία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Γερμανικά

Θέμα
Die Anwendung der Tomatis® Methode
Διάρκεια
3 Tage + Online-Unterstützung und -Beratung
Προϋπόθεση
Sie arbeiten in einem therapeutischen Gesundheitsberuf oder sind Pädagoge
Εργαλείο
Das mobile Gerät TalksUp®(Level 1)
Περιεχόμενο

Zu Beginn steht ein 3-tägiges Eingangstraining, in dem Sie die Tomatis® Methode kennenlernen. Sie erfahren, wie Sie das TalksUp® in Ihrem Berufsfeld einsetzen können. Das Seminar enthält sowohl theoretische als auch praktische Elemente; es wird jeden Monat durch ein Online-Folgetraining ergänzt, um Sie bei der Einbettung dieser Technologie in Ihre eigene Arbeit zu begleiten. So können Sie sich mit unseren Geräten vertraut machen und ein Gefühl für den Wert entwickeln, den Sie hier bei maßvollen Investitionskosten erhalten.

Μάθετε περισσότερα

Τούρκικα

Τουρκία

Από

Προς

Tomatis® Uygulayıcısı (Seviye 1)

Θέση
Istanbul,
Τουρκία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Τούρκικα

Θέμα
Tomatis® Uygulayıcısı (Seviye 1)
Διάρκεια
3 gün + çevrimiçi destek ve yönlendirme
Προϋπόθεση
Klinisyen veya eğitimci olmak
Εργαλείο
Taşınabilir TalksUp® aygıtı (Seviye 1)
Περιεχόμενο

Seviye 1 eğitimini tamamladığınızda, TalksUp® aygıtını kullanarak Tomatis® Metodu’nu kendi uzmanlık alanınızda uygulayabilecek, danışanlarınızın Tomatis® Metodu ile kat ettiği mesafeyi TED yardımıyla ölçebilecek ve “Seviye 1 Tomatis® Uygulayıcısı” unvanını kazanacaksınız. Gündelik çalışmalarınıza yardımcı olması amacıyla, kişisel destek, çevrimiçi yönlendirme kursları ve kesintisiz eğitimden olanaklarından faydalanabileceksiniz.

Μάθετε περισσότερα

Πολωνικά

Πολωνία

Από

Προς

Zostań Konsultantem Metody Tomatisa® (poziom 3)

Θέση
Warsaw,
Πολωνία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Πολωνικά

Θέμα
Tworzenie spersonalizowanych programów
Διάρκεια
4 dni + wsparcie po szkoleniu
Προϋπόθεση
Należy być Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 2)
Εργαλείο
TalksUp® z opcjami dostępnymi po szkoleniu trzeciego stopnia
Περιεχόμενο

Po zakończeniu szkolenia uczestnik ma pełną swobodę w tworzeniu własnych programów. Szkolenie daje dostęp do zaawansowanej wiedzy w dziedzinie Metody Tomatisa® oraz prawo do używania tytułu Konsultanta Metody Tomatisa® (poziom 3). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

Μάθετε περισσότερα

Πολωνικά

Πολωνία

Από

Προς

Zostań Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 1)

Θέση
-,
Πολωνία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Πολωνικά

Θέμα
Stosowanie Metody Tomatisa®
Διάρκεια
3 dni + wsparcie po szkoleniu
Προϋπόθεση
Należy być terapeutą lub pedagogiem
Εργαλείο
Przenośne urządzenie TalksUp® z opcjami dostępnymi po pierwszym stopniu szkolenia.
Περιεχόμενο

Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest w stanie korzystać z urządzenia TalksUp® w pracy z klientami w ramach stosowania Metody Tomatisa® w swojej dziedzinie specjalizacji zawodowej, a także umie monitorować ich postępy za pomocą TED. Uczestnik otrzymuje tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 1). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

Μάθετε περισσότερα

Πολωνικά

Πολωνία

Από

Προς

Zostań Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 2)

Θέση
-,
Πολωνία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Πολωνικά

Θέμα
Stosowanie urządzenia do testów uwagi słuchowej oraz fazy aktywnej
Διάρκεια
4 dni + wsparcie po szkoleniu
Προϋπόθεση
Należy być Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 1) od ponad 6 miesięcy.
Εργαλείο
TLTS – urządzenie do przeprowadzania testów uwagi słuchowej oraz TalksUp® z opcjami dostępnymi po drugim stopniu szkolenia
Περιεχόμενο

Intensywny, czterodniowy kurs obejmuje stosowanie TLTS (Tomatis® Listening Test System) i fazy aktywnej. Uczestnik szkolenia:

Pogłębia wiedzę na temat słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego
Uczy się przeprowadzać testy uwagi słuchowej za pomocą urządzenia TLTS i umie interpretować ich wyniki w celu oceny postępów dokonywanych przez klientów
Uczy się dostosowywać programy słuchowe do potrzeb klientów w zależności od ustalonego profilu uwagi słuchowej
Zdobywa wiedzę na temat stosowania fazy aktywnej (praca z głosem) i zmiany lateralizacji

Μάθετε περισσότερα

Ρώσικα

Ρωσία

Από

Προς

Стать Консультантом Tomatis® (уровень 3)

Θέση
Москва,
Ρωσία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Ρώσικα

Θέμα
Создавать собственные программы
Διάρκεια
4 дня + поддержка
Προϋπόθεση
Быть Практикантом Tomatis® (уровня 2)
Εργαλείο
TalksUp®, обновленный до уровня 3
Περιεχόμενο

По окончанию данного обучения, Вы сможете свободно программировать. Таким образом, Вы получите продвинутые знания о Методе Tomatis® и доступ к статусу Консультанта Tomatis® (или профессионала Tomatis® уровня 3). Индивидуальная поддержка, онлайн-лекции и постоянное повышение квалификации будут Вам доступны для помощи в ежедневной практике.

Μάθετε περισσότερα

Ρώσικα

Ισπανία

Από

Προς

Стать Консультантом Tomatis® (уровень 4)

Θέση
Барселона,
Ισπανία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Ρώσικα

Θέμα
Получить доступ к самым продвинутым параметрам TalksUp® и научиться работать с материнским голосом
Διάρκεια
4 дня + поддержка
Προϋπόθεση
Быть Консультантом Tomatis® (уровня 3)
Εργαλείο
TalksUp®, обновленный до уровня 4
Περιεχόμενο

По окончанию данного обучения, Вы освоите все тонкости Метода Tomatis®. Вы получите доступ к уровню знаний эксперта, а также к статусу Консультанта Tomatis® (или профессионала Tomatis® уровня 4). Вам будут доступны онлайн-лекции, постоянное повышение квалификации и индивидуальная помощь консультанта-инструктора. Наконец, Вы станете активным участником наших исследовательских программ.

Μάθετε περισσότερα

Ρώσικα

Ουκρανία

Από

Προς

Стать Практикантом Tomatis® (уровень 1)

Θέση
Киев,
Ουκρανία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Ρώσικα

Θέμα
понять Метод Tomatis® и практиковать его как профессиональный мощный и эффективный инструмент, дополняющий Вашу практику.
Διάρκεια
3 дня + поддержка
Προϋπόθεση
быть врачом или педагогом
Εργαλείο
портативный аппарат TalksUp® с прошивкой уровня 1
Περιεχόμενο

По окончанию обучения, Вы сможете пользоваться TalksUp® для использования Метода Tomatis® в области Вашей компетенции на Ваших клиентах и Вы сможете отслеживать их успехи с помощью TED. Вы получаете доступ к статусу Практиканта Tomatis® (уровень 1). Индивидуальная поддержка, онлайн-лекции и постоянное повышение квалификации доступны для Вас, что поможет Вам в повседневной практике.

Μάθετε περισσότερα

Ρώσικα

Ρωσία

Από

Προς

Стать Практикантом Tomatis® (уровень 1)

Θέση
Москва,
Ρωσία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Ρώσικα

Θέμα
понять Метод Tomatis® и практиковать его как профессиональный мощный и эффективный инструмент, дополняющий Вашу практику.
Διάρκεια
3 дня + поддержка
Προϋπόθεση
быть врачом или педагогом
Εργαλείο
портативный аппарат TalksUp® с прошивкой уровня 1
Περιεχόμενο

По окончанию обучения, Вы сможете пользоваться TalksUp® для использования Метода Tomatis® в области Вашей компетенции на Ваших клиентах и Вы сможете отслеживать их успехи с помощью TED. Вы получаете доступ к статусу Практиканта Tomatis® (уровень 1). Индивидуальная поддержка, онлайн-лекции и постоянное повышение квалификации доступны для Вас, что поможет Вам в повседневной практике.

Μάθετε περισσότερα

Ρώσικα

Ρωσία

Από

Προς

Стать Практикантом Tomatis® (уровень 2)

Θέση
Москва,
Ρωσία
Ημερομηνία

Από

Προς

Γλώσσα

Ρώσικα

Θέμα
Обучение использованию аппарата для тестов и проведению активных занятий
Διάρκεια
4 дня + поддержка
Προϋπόθεση
Быть Практикантом Tomatis® (уровня 1) не менее полугода
Εργαλείο
Аппарат для аудио теста TLTS и TalksUp®, с обновлением до уровня 2
Περιεχόμενο

По окончанию обучения, Вы полностью освоите практику проведения тестов TLTS для персонализации аудио программ и отслеживания успехов, достигнутых Вашими клиентами. Вы сможете проводить активные занятия с Вашими клиентами и выравнивать их латеральность. Вы получите также доступ к статусу Практиканта Tomatis® (уровня 2). Индивидуальная поддержка, онлайн-лекции и постоянное повышение квалификации будут Вам доступны для помощи в ежедневной практике.

Μάθετε περισσότερα