Aller au contenu principal

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Description du centre

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna założona w 2002r.wraz z 49 Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji,z którym zrealizowaliśmy 10 projektów MEN /UE.W latach 2007-2008 -założyliśmy jako PTD 33 punkty przedszkolne na terenach wiejskich Dolnego Śląska (1-sza nagroda na 238 projektów zgłoszonych w konkursie MEN /UE ),2009-10-kolejne 25 punktów przedszkolnych.W 2005r.-otwarto 2 Świdnicki Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD.Od 2004r.współpraca z Wydawnictwem Operon-Lider Programu Ortograffiti na Dolny Śląsk.Studia podyplomowe :Politechnika Wrocławska-Zarządzanie Projektami UE, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza,Terapia Pedagogiczna,Rewalidacja /Tyflopedagogika/Surdopedagogika/Oligofrenopedagogika.Od 2003r.EEG i EEG-Biofeedback(Instytut EEG-Warszawa-dr M.Pakszys,Uniwersytet w Pradze-prof.Josef Faber,dr Jiri Tyl,Thompsonowie-z Kanady,Joel  Faber-z USA),2005/2012-Integracja Sensoryczna-2 stopnie ,PSTiS-Warszawa, 2008-2015-szereg szkoleń z Metody Tomatisa : Konsultant 4-tego stopnia , INPP.Liczne dodatkowe szkolenia w zakresie CAPD(Central Auditory Processing Disorder).Od 2012r.prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka-wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne dzieciom z zaburzeniami i dysharmoniami rozwojowymi-nieodpłatnie(finansowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy).Pomagamy w problemach : Opóźniony Rozwój Mowy,Autyzm,Zespół Aspergera,Mózgowe Porażenie Dziecięce,ADD/ADHD,Dysleksja,Depresja , Afazje po udarach,wylewach itp. Zatrudniamy: psychologów,pedagogów,logopedów(surdo- i neuro-),fizjoterapeutów-m.in.Metody Bobath,terapeutów Integracji Sensorycznej.Dodatkowo oprócz badań EEG (osobom dorosłym oraz dzieciom we śnie i w czuwaniu)-z opisami  specjalistów/ neurologów wprowadzono diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego,tzw. CAPD oraz badania słuchu u dzieci ,młodzieży i osób dorosłych ( Studium Obiektywnych Badań Słuchu  w Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach ).

Professionnel(s) certifié(s)

 • Danuta
  STEMPOWSKA
 • Mme. Danuta STEMPOWSKA

  Consultant (niveau 4)

  Profession
  Pedagogue, Psychotherapist
  Spécialité
  Attention, Apprentissage, Voix et langage, Contrôle des émotions, Motricité et coordination, Troubles du spectre autistique, Performances académiques
  Profil de la clientèle
  Enfants, Adolescents, Adultes, Seniors
  Langues
  Anglais, Polonais, Russe
  Expérience

  Od 2003r.wykonuję badania EEG oraz EEG-Biofeedback.Od 2008r. prowadzę  treningi słuchowe Metodą Tomatisa.W 2010 wyposażyłam salę do terapii Integracji Sensorycznej a obecnie prowadzę diagnozę CAPD i wprowadzam badania diagnostyczne słuchu u dzieci i osób dorosłych.Od 2005r.uczestniczę w szkoleniach i konferencjach dotyczących problemu FAS/E-płodowego zespołu alkoholowego jako częstej przyczyny problemów z pamięcią,koncentracją ,koordynacją  i kontrolą emocjonalną a w efekcie problemów z nauką i zachowaniem u dzieci, młodzieży,osób dorosłych.

Nous contacter

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Consultant (niveau 4)

Ul. Pulaskiego 19
58-100 SWIDNICA
Pologne

Téléphone : +48512290128, +48691 730 289

Site : http://www.tomatis-swidnica.pl