Salta al contenuto principale

"Senzorijum" - Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju

"Senzorijum" - Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju

Descrizione del centro

"Senzorijum" - Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju

"Senzorijum", Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju iz Beograda nudi preventivno edukativne i korektivne programe, pružajući podršku deci u ranom razvoju kao i njihovim roditeljima kroz individualne i grupne programe. Programe koje sprovodimo u okviru rane intervencije su praćenje senzomotornog razvoja od rođenja do 3,5 godine kao i izrada senzornog profila po metodi Jean Ayres pedagogije,uključujući i tretman senzorne integracije.  Marte Meo terapija i savetovanje roditelja je program koji daje izuzetne rezultate u okviru individualnih programa koji koristimo kao podsticaj prirodnoj komunikaciji.  Radionice Montesori za roditelje i decu, Baby handling za trudnice i buduće roditelje, kao i mnoge druge programe sprovodimo sa ciljem da podignemo svest o važnosti rane intervencije u detinjstvu, ranog razvoja i optimalnoj uključenosti roditelja u odrastanju svoje dece.  

U našem Kabinetu rade sertifikovani stručnjaci koji sem iz svog formalnog obrazovanja poseduju sertifikate za primenu internacionalnih programa i to: senzorne integracije u vaspitanju i obrazovanju po Jean Ayres, kao i  iz Marte Meo metode nivo za praktičare i terapeute, Baby signs - znakovanje za bebe, MNRI Dynamic and Postural Reflex integration, MISP program masaže za decu , IAIM program obuke roditelja za masažu beba kao i mnoge druge.

Takođe se bavimo i obukom stručnjaka koji žele da koriste u svom radu program senzorne integracije u vaspitanju i obrazovanju, kao i Marte Meo program za praktičare i terapeute.

Tomatis program sprovodimo u našem kabinetu kao dopunski program u senzorno integracijskom tretmanu, od decembra 2019.godine.

Više o nama možete saznati klikom na link http://www.senzorijum.com/

Professionisti certificati

 • Marija
  Kostić
 • Sig.ra. Marija Kostić

  Operatore (livello 1)

  Professione
  defectologist, pedagogue for sensory integration, Marte Meo praktičar, MISP instruktor, IAIM instructor
  Specializzazione
  Attenzione, Apprendimento, Voce e linguaggio, Controllo delle emozioni, Motricità e coordinazione, Disturbi dello spettro autistico, Performance accademica
  Profilo clienti
  Bambini
  Lingue parlate
  Inglese
  Esperienza

  Naša poslovna misija je da pomognemo deci da razviju svoj pun potencijal, a njihovim mamama i tatama da se dobro osećaju u svojoj roditeljskoj ulozi i uživaju u odrastanju i vaspitanju svoje dece.

Contatti

"Senzorijum" - Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju

Operatore (livello 1)

Bulevar Despota Stefana 124/I/4
11060 Belgrade
Serbia

Numero di telefono

Telefono : +381112761318 | +381692672238

Sito : http://www.senzorijum.com/

COMINCIARE SUBITO