주요 콘텐츠로 건너뛰기

Centrum Terapeutyczne "MAM" s.c.

Centrum Terapeutyczne "MAM" s.c.

Our establishment

Centrum Terapeutyczne "MAM" s.c.

"Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat
                                                                   -  J. Korczak

Centrum Terapeutyczne „MAMs.c. zostało stworzone przez specjalistów i pasjonatów dla których zdrowy rozwój dziecka, jego dobro i radość są najważniejsze.

Szeroki zakres naszej pomocy terapeutycznej skierowany jest do wszystkich potrzebujących naszego wsparcia i pomocy. Nikogo nie pozostawimy bez pomocy, którą kierujemy tak do dzieci jak i dorosłych.

Holistyczne rozumienie  działań terapeutycznych wymaga wszechstronnej wiedzy  i doświadczenia w zakresie: pedagogiki (w szczególności pedagogiki specjalnej), psychologii, logopedii, fizjoterapii, dietetyki itd. Dlatego też, nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin, których łączy pasja do pracy połączona z wiedzą                         i doświadczeniem. To właśnie oni – terapeuci, są sercem naszego Centrum Terapeutycznego.

W zależności od zdiagnozowanych deficytów rozwojowych lub potrzeb, zakres naszej pracy terapeutycznej może być wieloraki, stąd wszechstronność naszej oferty.

Pacjenci są dla nas najważniejsi. Rozumiejąc Wasze potrzeby nasze wsparcie możemy świadczyć również w Waszych domach.

공인 전문가

 • Mirek
  Stanisławski
 • 씨. Mirek Stanisławski

  Practitioner (레벨 1)

  직업
  oligofrenopedagog
  전문 분야
  주의력, 말하기 및 언어, 감정 조절, 운동 기술 및 협응, 자폐 스펙트럼 장애
  고객 프로파일
  아동, 청소년, 성인
  언어
  폴란드어 (Polish)

연락처

Centrum Terapeutyczne "MAM" s.c.

프랙티셔너 (레벨 1)

ul. Leonarda 16, lokal 11
25-311 Kielce
폴란드

전화 번호 보기

연락처 : +48 732551771

사이트 : http://www.centrumterapeutycznemam.pl

지금 시작하세요.