Przejdź do treści

Nasza firma i zaangażowanie w badania nad terapią

Firma TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA) jest wyłącznym właścicielem Metody Tomatisa®. Firmę założył Christian Tomatis, któremu jego ojciec, Alfred Tomatis, powierzył wszystkie aktywa związane z Metodą. TDSA nieustannie wprowadza innowacje i ulepsza rozwiązania techniczne w czterech aspektach: badania naukowe, sprzęt, szkolenie zawodowe i licencje.

About TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A

Istniejąca od 2000 r. spółka TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA), z siedzibą w Luksemburgu, posiada na wyłączność know-how w dziedzinie Metody Tomatisa® oraz kilka znaków towarowych i patentów zastrzeżonych przez Alfreda Tomatisa i jego syna, Christiana Tomatisa. Firma została założona przez Christiana Tomatisa i Thierry'ego Gaujarengues, którzy również kierowali nią od samego początku. Obecnie firmą kieruje Thierry Gaujarengues, do którego w 2009 r. dołączył Grégoire Tomatis, wnuk Alfreda Tomatisa.

Firma prowadzi działalność w czterech dziedzinach:

Badania naukowe

Pięćdziesiąt lat doświadczenia w stosowaniu Metody Tomatisa® oraz najnowsze odkrycia w dziedzinie neuronauki i nauk kognitywnych umożliwiają TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. kontynuowanie badań naukowych w duchu innowacyjności, który zawsze cechował działalność firmy. Firma bierze udział w licznych programach badań klinicznych, naukowych i technologicznych we współpracy z uniwersytetami i ośrodkami badań o międzynarodowej renomie.

Sprzęt

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. projektuje własny sprzęt do stymulacji neurosensorycznej. Są to urządzenia wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, które pozwalają wywołać efekt Tomatisa® w naturalny i optymalny sposób. Postęp technologiczny, jaki ma miejsce praktycznie co roku, pozwala nam systematycznie ulepszać nasz sprzęt i lepiej służyć naszym klientom.

Szkolenie zawodowe

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. prowadzi szkolenia na całym świecie. W niektórych krajach szkolenia są organizowane regularnie co roku. W innych krajach organizuje się je sporadycznie, w zależności od lokalnego zapotrzebowania. Szkolenia prowadzą trenerzy - Konsultanci z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, aktywnie uczestniczący w programach badawczych i rozwoju technologicznym naszej Metody.

Licencja

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem Metody Tomatisa® we wszystkich obszarach jej zastosowania. Licencjonowani specjaliści ukończyli intensywne i obwarowane ścisłymi wymogami szkolenia. W swojej pracy używają wyłącznie certyfikowanego sprzętu, zgodnego z odpowiednimi normami.

Firma