Przejdź do treści

Historia Metody Tomatisa

Począwszy od pierwszego Ucha Elektronicznego, zaprezentowanego w 1958 r. na Wystawie Światowej w Brukseli, po TalksUp® używany obecnie do wywoływania efektu Tomatisa®, w Metodzie Tomatisa zawsze ważny był postęp technologiczny. Dążenie do doskonałości technicznej wpisuje się w historię twórcy Metody oraz jego następców.

 • 1920-1950

  Alfred Tomatis, urodzony we Francji, kończy studia medyczne i wybiera specjalizację otolaryngologiczną

  1920 - 1950

  Po ukończeniu medycyny Alfred zostaje otolaryngologiem. Odkrywa, że wiele problemów z głosem jest związanych z problemami ze słuchem. Jego teoria, że „głos jest w stanie odtworzyć tylko to, co słyszy ucho” stanowi kamień węgielny wszystkich jego badań i całej Metody.

 • 1950-1960

  Alfred Tomatis opracowuje pierwsze Ucho Elektroniczne

  1950 – 1960

  Wtedy właśnie w Paryskiej Akademii Nauk zostają przedstawione „prawa Tomatisa”. W tych prawach został wykazany związek między słuchem a emisją głosu, a przez ekstrapolację, między słuchaniem a komunikacją. Odkrycia Alfreda Tomatisa skłaniają go do opracowania urządzenia o charakterze pedagogicznym, które pozwoli śpiewakom cierpiącym na problemy z głosem odzyskać na stałe jego pożądaną jakość. Urządzenie oparte jest na elektronicznym systemie bramkowania dźwięku w celu stymulowania słuchu, nazwanym „Uchem Elektronicznym”.

  Pierwsze Ucho Elektroniczne zostaje zaprezentowane na Wystawie Światowej w Brukseli, za co Alfred Tomatis otrzymuje złoty medal w dziedzinie badań naukowych.

 • 1960-1970

  Ucho Elektroniczne zostaje spersonalizowane w celu rozszerzenia obszarów zastosowania Metody Tomatisa®

  1960 - 1970

  Analiza komunikatu dźwiękowego przez ucho i mózg ma również wymiar emocjonalny. Właśnie to pozwala odróżnić słyszenie od słuchania (uwagi słuchowej). W tym czasie Metoda Tomatisa® znacznie poszerza swój obszar zastosowania, szczególnie o zaburzenia: emocjonalne, mowy i uczenia się. Nawiasem mówiąc, nauka języka obcego wymaga przyswojenia jego aspektów muzycznych (rytm, brzmienie, barwa itp.). Wszystko to sprawia, że w latach 60. Ucho Elektroniczne zostaje wyposażone w nowe parametry ustawień, dostosowywane do potrzeb klienta.

  Jednocześnie wydana w 1963 r. pierwsza publikacja Alfreda Tomatisa, czyli „L’oreille et le langage” (Ucho i mowa), pozwala mu spopularyzować swoją pracę wśród szerokiego grona odbiorców.

 • 1970-1980

  Dzięki opracowaniu słuchawek z przewodnictwem kostnym i urządzenia do testów uwagi słuchowej Metoda Tomatisa® potwierdza i udowadnia swoją skuteczność

  1970 - 1980

  W latach 70. oprócz klasycznego przewodnictwa powietrznego w słuchawkach zastosowano przewodnictwo kostne, które pozwoliło zwiększyć efektywność przekazywania dźwięku i jego analizy przez mózg. Postępowi technicznemu towarzyszyło opracowanie urządzenia przeznaczonego specjalnie do testów uwagi słuchowej (TLTS), które pełni rolę narzędzia ewaluacji. Pozwala ono określić profil uwagi słuchowej badanej osoby i w ten sposób łatwiej ocenić dokonywane przez nią postępy.

  W tym samym czasie opublikowano liczne prace, m.in. w 1977 r. bestsellerowe „L’Oreille et la vie” (Ucho i życie). O sukcesie Metody świadczy konieczność otwarcia ośrodka szkoleniowego dla specjalistów, przyjmującego najpierw terapeutów z Francji, Szwajcarii i Kanady, by w późniejszym czasie otworzyć się na uczestników szkoleń z całego świata.

 • 1980-1990

  Ucho Elektroniczne wzbogaca się o nowe, ważne parametry

  1980 - 1990

  W latach 80. trwa nieustanne udoskonalanie Ucha Elektronicznego poprzez dodawanie nowych parametrów: opóźnienia, precesji, lateralizacji, a także nowych filtrów. Są to parametry z możliwością pełnej personalizacji i zyskują podstawowe znaczenie w stosowaniu Metody Tomatisa®. Podobnie jak Ucho Elektroniczne, również niektóre z tych parametrów są chronione patentami.

  W tamtych latach widoczny jest intensywny rozwój Metody Tomatisa®: stosujące ją gabinety i centra powstają w wielu krajach europejskich, a także w USA i Meksyku. Nadal wydawane są nowe publikacje, jak: „L’Oreille et la voix” (Ucho i głos), „Pourquoi Mozart ?” (Dlaczego Mozart?), „Les Troubles scolaires” (Trudności w nauce szkolnej), „9 mois au Paradis” (9 miesięcy w raju) itd.

 • 1990-2000

  Metoda Tomatisa® wchodzi w erę cyfryzacji

  1990 - 2000

  Aż dotąd Ucho Elektroniczne bazuje na analogowym przetwarzaniu dźwięku. Z inicjatywy Alfreda Tomatisa w paryskim Centrum Tomatisa® zaczęto eksperymentować ze stosowaniem pierwszych filtrów cyfrowych. Wyniki okazały się bardzo obiecujące i otwarły drogę kolejnym innowacjom.

  Lata 90. przyniosły poważny przełom, ponieważ Alfred Tomatis zaczął powoli przygotowywać swojego syna, Christiana, do przejęcia sterów. Wspólnie opracowali standardy procedur i szkoleń w celu umożliwienia jednolitego stosowania Metody na całym świecie. W tym samym czasie rozpoczęto partnerską współpracę ze słynnym Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym przez prof. Skarżyńskiego. Partnerstwo zaowocowało wprowadzeniem Metody w licznych szkołach całej Polski.

 • 2000-2005

  Ucho Elektroniczne przekształca sie w Tomatis Audio Pro®, zyskując niezawodność i doskonałą precyzję

  2000 - 2005

  Opracowanie urządzenia Tomatis® Audio Pro w latach 2000-2005 sprawiło, że postęp technologiczny objął samo sedno Metody Tomatisa®. Ucho Elektroniczne z technologii analogowej przeszło na cyfrową, co pozwoliło niebywale zwiększyć jakość dźwięku, niezawodność i precyzję urządzeń. (Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat różnicy między analogowym a cyfrowym przetwarzaniem dźwięku). Odtąd czas programów słuchowych z z użyciem Ucha Elektronicznego znacznie się skrócił, co bynajmniej nie wpłynęło negatywnie na ich skuteczność.

  Alfred Tomatis zmarł 25 grudnia 2001 r., uprzednio powierzywszy rozwój Metody swojemu synowi, Christianowi Tomatisowi, oraz jego współpracownikowi, Thierry'emu Gaujarengues, którzy następnie założyli spółkę TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Od śmierci Christiana Tomatisa w dniu 9 sierpnia 2002 r. spółką kieruje Thierry Gaujarengues.

 • 2005-2010

  Nowe funkcje urządzenia do testów uwagi słuchowej i miniaturyzacja Ucha Elektronicznego

  2005 - 2010

  Test uwagi słuchowej jest odtąd skalibrowany na 35 częstotliwości, a nie 11 jak dotąd. Umożliwia to specjalistom Metody Tomatisa® precyzyjniejsze ustalenie profilu uwagi słuchowej klientów. Dzięki temu programy mogą być lepiej dostosowane do potrzeb klientów i przynosić szybsze rezultaty. W tym samym czasie miniaturyzacja komponentów Ucha Elektronicznego umożliwia rozwój przenośnego, innowacyjnego urządzenia o nazwie Solisten®. Urządzenie wywołuje autentyczny efekt Tomatisa® i daje klientowi możliwość korzystania z programów słuchowych w domu. Jest dostępne wyłącznie dla terapeutów, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie.

  Metoda Tomatisa® wciąż się upowszechnia, zwłaszcza w placówkach szkolnych. W latach 2005 - 2010, dzięki funduszom unijnym, 220 szkół publicznych i prywatnych zostaje wyposażonych w urządzenia do Metody Tomatisa® w celu przeciwdziałania niepowodzeniom w nauce szkolnej.

 • 2011-2015

  Dzięki rewolucji, jaką był Solisten®, a później TalksUp®, Metoda Tomatisa® staje się łatwiej dostępna i skuteczniejsza

  2011 - 2015

  TalksUp® wpisuje się w kierunek wyznaczony przez Solisten®, czyli dążenie do miniaturyzacji Ucha Elektronicznego w celu lepszej adaptacji do wymogów współczesności. TalksUp® to urządzenie zarazem proste i oferujące szerokie możliwości, z opcjami rozszerzanymi po kolejnych stopniach szkolenia. Urządzenie zawiera zminiaturyzowany system Ucha Elektronicznego nowej generacji, który przetwarza muzykę i głos w czasie rzeczywistym, ze wszystkimi parametrami Metody Tomatisa®.

  Od 2010 r. na całym świecie organizowanych jest corocznie ponad 40 szkoleń dla specjalistów. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. stara się sprawić, by Metoda była bardziej dostępna, lepiej rozumiana i oczywiście, coraz skuteczniejsza.

 • 2017 - 2021

  Metoda Tomatisa® coraz bardziej dostępna

  2017 - 2021

  Obecnie można wypróbować Metodę Tomatisa® od razu u siebie w domu dzięki słuchawkom Tomatis® Infinite, które zawierają program przygotowawczy. Słuchawki Tomatis® Infinite pozwalają również pogłębić i wzmocnić efekty stosowania Metody Tomatisa® poprzez programy utrwalające i ćwiczenia słuchowo-głosowe. Test uwagi słuchowej Tomatisa® również się zmienia, zapewniając coraz lepsze warunki jego wykonywania. W teście wykorzystano nowe rozwiązania techniczne, bardziej intuicyjny interfejs oraz szerszy zakres częstotliwości. Pozwala to uzyskać większą precyzję wyników, a także umożliwia przeglądanie i porównywanie wyników z poszczególnych etapów. Dzięki temu specjalista może łatwiej śledzić postępy klienta. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. prowadzi swoją działalność w taki sposób, by nieustannie zwiększać dostępność Metody Tomatisa® i skutecznie stawiać czoła kryzysowi sanitarnemu. Nowa internetowa platforma szkoleniowa, AKADEMIA METODY TOMATISA®, oferuje specjalistom interaktywne, zaawansowane szkolenia na odległość.

 • 2021 - ...

  Razem stwórzmy przyszłość Metody Tomatisa®

  2021 - ...