Przejdź do treści

Kalendarz szkoleń

Corocznie na pięciu kontynentach odbywa się około pięćdziesięciu szkoleń dla specjalistów Metody Tomatisa®. Prowadzący szkolenia tworzą niewielki, doświadczony zespół, pasjonujący się przekazywaniem wiedzy. Kalendarz szkoleń zawiera informacje o planowanych szkoleniach (opis, daty, język, miejsce) i pozwala wstępnie zgłosić chęć uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje wraz z ceną przesyłane są osobom, które wstępnie zgłoszą chęć uczestnictwa w szkoleniu.

Język Państwo Data Szkolenie

Angielski

Online - EUROPE

Rozpoczyna się

Online Certification EUROPE

3 seats left

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Miejsce
Online - EUROPE
Data

Rozpoczyna się

Język

Angielski

Tytuł
TalksUp® Level 1 Training
Czas trwania
4 weeks
Warunki wstępne
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Urządzenie
The portable TalksUp® device
Zawartość

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Więcej informacji

Angielski

Online - USA - CANADA

Rozpoczyna się

Online Certification USA - CANADA

3 seats left

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Miejsce
Online - USA - CANADA
Data

Rozpoczyna się

Język

Angielski

Tytuł
TalksUp® Level 1 Training
Czas trwania
4 weeks
Warunki wstępne
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Urządzenie
The portable TalksUp® device
Zawartość

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Więcej informacji

Polskie

Polska

Od

do

Zostań Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 2)

Miejsce
Polska
Data

Od

do

Język

Polskie

Tytuł
Stosowanie urządzenia do testów uwagi słuchowej oraz fazy aktywnej
Czas trwania
4 dni + wsparcie po szkoleniu
Warunki wstępne
Należy być Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 1) od ponad 6 miesięcy
Urządzenie
TLTS – urządzenie do przeprowadzania testów uwagi słuchowej oraz TalksUp® z opcjami dostępnymi po drugim stopniu szkolenia
Zawartość

Po zakończeniu szkolenia uczestnik umie prawidłowo przeprowadzać testy uwagi słuchowej za pomocą TLTS w celu personalizacji programów słuchowych i monitorowania postępów dokonywanych przez klientów. Może oferować klientom seanse fazy aktywnej i ustawiać poziom lateralizacji. Uczestnik otrzymuje tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 2). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

Niemiecki

Austria

Od

do

Stufe 3 - Tomatis® Consultant (Level 3)

Miejsce
Vienna,
Austria
Data

Od

do

Język

Niemiecki

Tytuł
Fortgeschrittene, individualisierte Anwendung
Czas trwania
4 Tage + Online-Unterstützung und -Beratung
Warunki wstępne
Ausbildung zum Tomatis®Trainer (Level 2)
Urządzenie
TalksUp®(Level 3)
Zawartość

Diese Stufe erweitert Ihre Kompetenzen in der Tomatis® Methode deutlich und ermöglicht Ihnen, verschiedene neue Parameter zu nutzen. Sie werden Ihre Arbeit individualisieren und lernen, wie Sie eigene Programme nach Maßgabe der TLTS-Ergebnisse erstellen. Ihr fundiertes Training wird stets durch einen Ausbilder begleitet, sodass Sie alle neuen Einstellungen vertrauensvoll integrieren können. Nach diesem Seminar können Sie auch an einigen unserer Forschungsprogramme teilnehmen.

Francuski

Online - France

Rozpoczyna się

Certification en ligne FRANCE
Nombre de places limité

Devenir Praticien Tomatis® (niveau 1)

Miejsce
Online - France
Data

Rozpoczyna się

Język

Francuski

Tytuł
Appliquer la Méthode Tomatis®
Czas trwania
4 semaines
Warunki wstępne
Être thérapeute ou pédagogue
Urządzenie
Appareil portatif TalksUp® configuré en niveau 1
Zawartość

A l’issue de la formation, vous êtes en mesure d’utiliser le TalksUp® pour pratiquer la Méthode Tomatis® dans votre domaine d’expertise avec vos clients et vous pouvez suivre l’évolution de leurs progrès avec la TED. Vous accédez ainsi au titre de Praticien Tomatis® (niveau 1). Une assistance personnelle, des cours en ligne et des formations continues sont disponibles pour vous aider dans votre pratique quotidienne.

Więcej informacji

Angielski

Australia

Od

do

Become a Tomatis® Consultant (level 4)

Miejsce
Sydney,
Australia
Data

Od

do

Język

Angielski

Tytuł
Extented training to individualized programming
Czas trwania
4 days + online support and mentoring
Warunki wstępne
Must be a Tomatis® Consultant (level 3)
Urządzenie
The portable TalksUp® device (level 4)
Zawartość

This last stage on the Tomatis® training enables you to fully individualize your listening programs according to all the Listening Test data. You will become a Tomatis® Method expert and will be able to add settings such as high-filtering (up to 8000Hz), maternal voice and to mix several functions. You will follow an in-depth training and will be assisted by a trainer Consultant. Finally, you will be able to take part into our research programs.

Polskie

Online - POLAND

Rozpoczyna się

SZKOLENIE ONLINE POLSKA

Zostań Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 1)

Miejsce
Online - POLAND
Data

Rozpoczyna się

Język

Polskie

Tytuł
Stosowanie Metody Tomatisa®
Czas trwania
4 dni + wsparcie po szkoleniu
Warunki wstępne
Należy być terapeutą lub pedagogiem
Urządzenie
Przenośne urządzenie TalksUp® z opcjami dostępnymi po pierwszym stopniu szkolenia.
Zawartość

Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest w stanie korzystać z urządzenia TalksUp® w pracy z klientami w ramach stosowania Metody Tomatisa® w swojej dziedzinie specjalizacji zawodowej, a także umie monitorować ich postępy za pomocą TED. Uczestnik otrzymuje tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 1). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

24, 25 października i 7, 8 listopada.

Więcej informacji

Angielski

Online - NEW ZEALAND

Rozpoczyna się

Online Certification NEW ZEALAND
Limited number of seats

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Miejsce
Online - NEW ZEALAND
Data

Rozpoczyna się

Język

Angielski

Tytuł
TalksUp® Level 1 Training
Czas trwania
4 weeks
Warunki wstępne
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Urządzenie
The portable TalksUp® device
Zawartość

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

The presentations and documentation for this course is in English. Live sessions on Monday evenings at 8pm.

Więcej informacji

Angielski

Online - AUSTRALIA - SOUTH EAST ASIA

Rozpoczyna się

Online Certification AUSTRALIA - SOUTH EAST ASIA
Limited number of seats

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Miejsce
Online - AUSTRALIA - SOUTH EAST ASIA
Data

Rozpoczyna się

Język

Angielski

Tytuł
TalksUp® Level 1 Training
Czas trwania
4 weeks
Warunki wstępne
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Urządzenie
The portable TalksUp® device
Zawartość

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

Więcej informacji

Angielski

Online - SWEDEN

Rozpoczyna się

Online Certification SWEDEN
Limited number of seats

Become a Tomatis® Practitioner (Level 1)

Miejsce
Online - SWEDEN
Data

Rozpoczyna się

Język

Angielski

Tytuł
TalksUp® Level 1 Training
Czas trwania
4 weeks
Warunki wstępne
Be a Therapist ( OT, Psychologists, speech therapists, coaches…) or a Teacher; professional with a background in one of the fields of application of the Tomatis® Method
Urządzenie
The portable TalksUp® device
Zawartość

You practise the Tomatis® Method by integrating a powerful yet simple-to-use professional device into your professional activity. You are trained to use TalksUp® in your field of expertise with your customers. Both theoretical and practical, the training course is supplemented by continued training online to assist you in introducing this technology into your work. It gives you the opportunity to become familiar with our equipment and to appreciate the efficiency they provide for a moderate investment.

The course and documentation will be in English but additional information in Swedish and extra sessions in Swedish can be arranged. Live sessions on Monday mornings at 8am.

Więcej informacji

Rosyjski

Online - Русский

Rozpoczyna się

Сертификация на онлайн-тренинге - Русский
Ограниченное количество мест

Стать Практикантом Tomatis® (уровень 1)

Miejsce
Online - Русский
Data

Rozpoczyna się

Język

Rosyjski

Tytuł
Применять Метод Tomatis®
Czas trwania
4 недели
Warunki wstępne
быть врачом или педагогом
Urządzenie
портативный аппарат TalksUp® с прошивкой уровня 1
Zawartość

По окончанию обучения, Вы сможете пользоваться TalksUp® для использования Метода Tomatis® в области Вашей компетенции на Ваших клиентах и Вы сможете отслеживать их успехи с помощью TED. Вы получаете доступ к статусу Практиканта Tomatis® (уровень 1). Индивидуальная поддержка, онлайн-лекции и постоянное повышение квалификации доступны для Вас, что поможет Вам в повседневной практике.

Więcej informacji

Angielski

Australia

Od

do

Become a Tomatis® Practitioner (Level 2)

Miejsce
Sydney,
Australia
Data

Od

do

Język

Angielski

Tytuł
To master an evaluation tool that allows you to precisely define the listening profile of a client
Czas trwania
4 days + online support and mentoring
Warunki wstępne
must be a Tomatis® Practitioner (level 1)
Urządzenie
The TLTS device for the listening test and TalksUp® (level 2)
Zawartość

With training at level 2, you are 100% familiar with the use of the TLTS system, you know how to do your own programing, how to customize a listening program and how to monitor the progress of your clients. This second level gives you the title of “Practitioner Tomatis (level 2)”. In order to help you in your daily practice, you get personalized assistance, online mentoring courses and continuous training to fully support you.

Niemiecki

Austria

Od

do

Stufe 1 - Tomatis® Trainer

Miejsce
Vienna,
Austria
Data

Od

do

Język

Niemiecki

Tytuł
Die Anwendung der Tomatis® Methode
Czas trwania
3 Tage + Online-Unterstützung und -Beratung
Warunki wstępne
Sie arbeiten in einem therapeutischen Gesundheitsberuf oder sind Pädagoge
Urządzenie
Das mobile Gerät TalksUp®(Level 1)
Zawartość

Kursinhalt : Das Level 1-Training enthält einen Intensivkurs über die Anatomie/Physiologie und die Verknüpfung des Ohres mit dem Gehirn, dem Nervensystem, den Mittelohrmuskeln und dem vestibulären System. Der Workshop vermittelt Ihnen eine klare Vorstellung von der Wirkungsweise des TalksUp® auf die emotionale Selbstregulation, auf Hören und Kommunikation, Aufmerksamkeit und Verhalten. Sie lernen die Wirkkreise der Tomatis® Methode kennen und erfahren, wie Sie sie in Ihrer täglichen Praxis einsetzen. Am Ende können Sie auch unsere Online-Testplattform nutzen, um die Probleme und Fortschritte Ihrer Klienten klar einzuschätzen. Persönliche Unterstützung, Online-Konferenzen und ständige Weiterbildung – all dies steht Ihnen in Ihrer täglichen Praxis zur Verfügung.

Polskie

Polska

Od

do

Zostań Konsultantem Metody Tomatisa® (poziom 3)

Miejsce
Warsaw,
Polska
Data

Od

do

Język

Polskie

Tytuł
Tworzenie spersonalizowanych programów
Czas trwania
4 dni + wsparcie po szkoleniu
Warunki wstępne
Należy być Praktykiem Metody Tomatisa® (poziom 2)
Urządzenie
TalksUp® z opcjami dostępnymi po szkoleniu trzeciego stopnia
Zawartość

Po zakończeniu szkolenia uczestnik ma pełną swobodę w tworzeniu własnych programów. Szkolenie daje dostęp do zaawansowanej wiedzy w dziedzinie Metody Tomatisa® oraz prawo do używania tytułu Konsultanta Metody Tomatisa® (poziom 3). W codziennej praktyce uczestnikowi szkoleń pomaga wsparcie indywidualne, kursy internetowe i szkolenie ustawiczne.

Rosyjski

Rosja

Od

do

Стать Практикантом Tomatis® (уровень 2)

Miejsce
Москва,
Rosja
Data

Od

do

Język

Rosyjski

Tytuł
Обучение использованию аппарата для тестов и проведению активных занятий
Czas trwania
4 дня + поддержка
Warunki wstępne
Быть Практикантом Tomatis® (уровня 1) не менее полугода
Urządzenie
Аппарат для аудио теста TLTS и TalksUp®, с обновлением до уровня 2
Zawartość

По окончанию обучения, Вы полностью освоите практику проведения тестов TLTS для персонализации аудио программ и отслеживания успехов, достигнутых Вашими клиентами. Вы сможете проводить активные занятия с Вашими клиентами и выравнивать их латеральность. Вы получите также доступ к статусу Практиканта Tomatis® (уровня 2). Индивидуальная поддержка, онлайн-лекции и постоянное повышение квалификации будут Вам доступны для помощи в ежедневной практике.

Rosyjski

Rosja

Od

do

Стать Консультантом Tomatis® (уровень 3)

Miejsce
Москва,
Rosja
Data

Od

do

Język

Rosyjski

Tytuł
Создавать собственные программы
Czas trwania
4 дня + поддержка
Warunki wstępne
Быть Практикантом Tomatis® (уровня 2)
Urządzenie
TalksUp®, обновленный до уровня 3
Zawartość

По окончанию данного обучения, Вы сможете свободно программировать. Таким образом, Вы получите продвинутые знания о Методе Tomatis® и доступ к статусу Консультанта Tomatis® (или профессионала Tomatis® уровня 3). Индивидуальная поддержка, онлайн-лекции и постоянное повышение квалификации будут Вам доступны для помощи в ежедневной практике.

Włoski

Włochy

Od

do

Diventare Operatore Tomatis® (livello 1)

Miejsce
Roma,
Włochy
Data

Od

do

Język

Włoski

Tytuł
Applicare il Metodo Tomatis®
Czas trwania
3 giorni + accompagnamento
Warunki wstępne
Essere un terapista o un pedagogista
Urządzenie
Apparecchio portatile TalksUp® configurato per il livello 1
Zawartość

Questo corso intensivo di tre giorni tratta gli aspetti teorici e pratici del Metodo Tomatis®. Chi partecipa a questa formazione:

  • Studia gli aspetti vitali dell’orecchio e le sue interazioni con il cervello;
  • Capisce come il Metodo Tomatis® possa migliorare le funzioni motorie, emotive e cognitive di bambini e adulti;
  • Impara come implementare il Metodo Tomatis® presso la sua attività professionale grazie al TalksUp®;
  • Ha accesso alla Tomatis® Evaluation Database (TED), una piattaforma di test psicopedagogici online per valutare i progressi dei suoi clienti.

Hiszpański

Online - AMÉRICA LATINA

Rozpoczyna się

Certificación en línea de AMÉRICA LATINA

Hágase Practicante Tomatis® (Nivel 1)

Miejsce
Online - AMÉRICA LATINA
Data

Rozpoczyna się

Język

Hiszpański

Tytuł
Capacitación TalksUp®
Czas trwania
4 semanas
Warunki wstępne
Ser terapeuta o pedagogo
Urządzenie
Aparato portátil TalksUp® (nivel 1)
Zawartość
Więcej informacji

Hiszpański

Online - ESPAÑA

Rozpoczyna się

Certificación en línea de ESPAÑA

Hágase Practicante Tomatis® (Nivel 1)

Miejsce
Online - ESPAÑA
Data

Rozpoczyna się

Język

Hiszpański

Tytuł
Capacitación TalksUp®
Czas trwania
4 semanas
Warunki wstępne
Ser terapeuta o pedagogo
Urządzenie
Aparato portátil TalksUp® (nivel 1)
Zawartość
Więcej informacji