Przejdź do treści

Gdy zaburzone jest słuchanie (uwaga słuchowa), wpływa to na cały układ słuchowy. A ponieważ układ słuchowy to najważniejszy integrator sensoryczny naszego ciała, takie zaburzenie może negatywnie wpływać na rozwój osobisty i dobre samopoczucie. Działając u podstaw procesu odbioru i integracji informacji zmysłowych, Metoda Tomatisa® pomaga stymulować mózg i redukować problemy wynikające z nieprawidłowości w uwadze słuchowej. Wiążąc ze sobą psychologię, anatomię i fizjologię, Metoda Tomatisa® czerpie z dokonań neuronauki i nauk kognitywnych.

Attention

Uwaga

Czyli jak pomagać mózgowi w rozwijaniu mechanizmów wykrywania zmian

Mózg trzeba nieustannie zaskakiwać, jeżeli ma być pobudzony! Jak wiadomo, mózg jest bardzo wrażliwy na nagłe zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć. Zwraca na nie szczególną uwagę i stara się analizować te niespodziewane wydarzenia, żeby je lepiej rozumieć i przewidywać. W ten sposób rozwija mechanizmy wykrywania zmian, które mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego przyswojenia informacji. Gdy poziom uwagi jest niewystarczający, mózg nie jest w stanie odpowiednio przyswoić zmian. Trzaśnięcie drzwiami, nagle włączone światło, przypadkowa myśl – wszystko to może nas rozproszyć, jeżeli nie umiemy prawidłowo przyswajać informacji.

Problemy z uwagądotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Niewystarczający poziom uwagi może mieć poważne reperkusje w przypadku wielu funkcji poznawczych i wykonawczych, takich jak mowa, pamięć, rozumowanie, podejmowanie decyzji, a nawet ruch… Może również być źródłem przykrości i frustracji u dzieci w wieku szkolnym.

Dzięki specjalnie zdefiniowanym kontrastom Metoda Tomatisa® pomaga mózgowi rozwijać mechanizmy wykrywania zmian i lepiej skupiać uwagę.

Dynamism

Dynamizm

Czyli jak stymulować ucho i mózg

Nasz mózg właśnie zmysłowi słuchu zawdzięcza ponad 80% stymulacji. Nawet wtedy, gdy śpimy, mózg nieustannie atakują bodźce przekazywane przez uszy. Znaczenie ucha widać już na samym początku życia ludzkiego: ucho płodu to pierwszy działający narząd zmysłów i ruchu, funkcjonujący już po upływie czterech i pół miesiąca ciąży.

Za stymulację mózgu odpowiada ślimak, znajdujący się w uchu wewnętrznym. Ślimak odbiera dźwięki z otoczenia i przekształca je w impulsy elektryczne. Mówimy wówczas o dynamizacji kory mózgowej. Ślimak odgrywa zatem podstawową rolę w funkcjonowaniu mózgu, ponieważ jest głównym źródłem energii. Inaczej mówiąc, dźwięk jest nam niezbędny do rozwoju. Ale nie wszystkie dźwięki mają dla mózgu takie samo znaczenie! Im muzyka jest bogatsza w dźwięki wysokie, tym mocniejsze jest oddziaływanie na ślimak i tym skuteczniejsza stymulacja.Dlatego w Metodzie Tomatisa® tak ważne jestbramkowanie elektroniczne, które sprzyja przekazywaniu dźwięków wysokich. Chodzi o to, żeby dać mózgowi możliwość zwrócenia na nie szczególnej uwagi i tym samym skutecznie go stymulować.

Materiałem, który służy do tworzenia tych specyficznych kontrastów, jest muzyka Mozarta, bogata w wysokie składowe harmoniczne.

Language

Mowa

czyli jak pobudzać słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne

Dr Alfred Tomatis twierdził, że „mówimy uszami“. Możemy powtórzyć jakiś dźwięk tylko wtedy, gdy go prawidłowo odbieramy i analizujemy. Sposób, w jaki ucho i mózg odbierają komunikat dźwiękowy, determinuje sposób jego głosowego odtworzenia. Na tym właśnie polega słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne: nieustanna wzajemna interakcja między wydawanym a odbieranym dźwiękiem. A gdy analiza informacji sensorycznych jest zaburzona wskutek zakłóceń uwagi słuchowej, proces sprzężenia nie przebiega prawidłowo. Wpływa to oczywiście również na głos. Doświadczamy tego zjawiska również w sytuacji silnego stresu: zdarza się bardzo często, że głos nas wtedy zawodzi. Pojawia się w nim zbyt wiele wysokich tonów albo wręcz tracimy głos.

Poprawiając fonologiczną i rytmiczną percepcję głosu, Metoda Tomatisa® pomaga w interpretacji najważniejszych dźwięków mowy i przychodzi z pomocą osobom, u których występujązaburzenia mowy i trudności w uczeniu się.

Motor skills and balance

Motoryka i równowaga

czyli jak optymalizować potencjał układu przedsionkowego

Ucho to o wiele więcej niż tylko odbiornik dźwięków – ma ogromne znaczenie dla utrzymania równowagi, dla poczucia rytmu i koordynacji ruchów. Wystarczy spróbować iść, zasłaniając jedno z uszu: od razu widać, że trudno jest utrzymać równowagę.

Równowaga ciała zależy od znajdującego się w uchu narządu nazywanego przedsionkiem. Przedsionek informuje mózg o najmniejszym nawet ruchu ciała. Umożliwia nam orientację w przestrzeni, odczuwanie ruchu (przyśpieszenie, hamowanie) i wreszcie – utrzymanie równowagi w pozycji stojącej. Podsumowując, ucho odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu postawy ciała i utrzymaniu równowagi. Oddziałując na układ przedsionkowy, Metoda Tomatisa® umożliwia przywrócenie prawidłowej postawy ciała. Pod wpływem intensywnych sesji programów słuchowych, informacje wysyłane przez prawe i lewe ucho do mózgu są lepiej koordynowane przez przedsionek. W rezultacie reakcje ruchowe są bardziej skoordynowane, płynniejsze i lepiej zorganizowane.

Z tej przyczyny Metoda Tomatisa® może być stosowana jako uzupełnienie terapii w przypadkuzaburzeń motorycznych. Ponadto, z powodu ścisłego powiązania z mózgiem, przedsionek odgrywa podstawową rolę w przyswajaniu rytmów muzyki i głosu.