Przejdź do treści

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Opis gabinetu lub centrum

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna założona w 2002r.wraz z 49 Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji,z którym zrealizowaliśmy 10 projektów MEN /UE.W latach 2007-2008 -założyliśmy jako PTD 33 punkty przedszkolne na terenach wiejskich Dolnego Śląska (1-sza nagroda na 238 projektów zgłoszonych w konkursie MEN /UE ),2009-10-kolejne 25 punktów przedszkolnych.W 2005r.-otwarto 2 Świdnicki Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD.Od 2004r.współpraca z Wydawnictwem Operon-Lider Programu Ortograffiti na Dolny Śląsk.Studia podyplomowe :Politechnika Wrocławska-Zarządzanie Projektami UE, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza,Terapia Pedagogiczna,Rewalidacja /Tyflopedagogika/Surdopedagogika/Oligofrenopedagogika.Od 2003r.EEG i EEG-Biofeedback(Instytut EEG-Warszawa-dr M.Pakszys,Uniwersytet w Pradze-prof.Josef Faber,dr Jiri Tyl,Thompsonowie-z Kanady,Joel  Faber-z USA),2005/2012-Integracja Sensoryczna-2 stopnie ,PSTiS-Warszawa, 2008-2015-szereg szkoleń z Metody Tomatisa : Konsultant 4-tego stopnia , INPP.Liczne dodatkowe szkolenia w zakresie CAPD(Central Auditory Processing Disorder).Od 2012r.prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka-wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne dzieciom z zaburzeniami i dysharmoniami rozwojowymi-nieodpłatnie(finansowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy).Pomagamy w problemach : Opóźniony Rozwój Mowy,Autyzm,Zespół Aspergera,Mózgowe Porażenie Dziecięce,ADD/ADHD,Dysleksja,Depresja , Afazje po udarach,wylewach itp. Zatrudniamy: psychologów,pedagogów,logopedów(surdo- i neuro-),fizjoterapeutów-m.in.Metody Bobath,terapeutów Integracji Sensorycznej.Dodatkowo oprócz badań EEG (osobom dorosłym oraz dzieciom we śnie i w czuwaniu)-z opisami  specjalistów/ neurologów wprowadzono diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego,tzw. CAPD oraz badania słuchu u dzieci ,młodzieży i osób dorosłych ( Studium Obiektywnych Badań Słuchu  w Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach ).

Certyfikowany specjalista

 • Danuta
  STEMPOWSKA
 • Pani. Danuta STEMPOWSKA

  Konsultant (poziom 4)

  Zawód
  Pedagogue, Psychotherapist
  Specjalizacja
  Uwaga, Uczenie się, Głos i mowa, Kontrolowanie emocji, Motoryka i koordynacja, Zaburzenia ze spektrum autyzmu, Rozwijanie uzdolnień
  Profil
  Dzieci, Nastolatki, Dorośli, Osoby starsze
  Języki
  Angielski, Polskie, Rosyjski
  Doswiadczenie zawodowe

  Od 2003r.wykonuję badania EEG oraz EEG-Biofeedback.Od 2008r. prowadzę  treningi słuchowe Metodą Tomatisa.W 2010 wyposażyłam salę do terapii Integracji Sensorycznej a obecnie prowadzę diagnozę CAPD i badania diagnostyczne-audiometrię  słuchu u dzieci i osób dorosłych.Od 2005r.uczestniczę w szkoleniach i konferencjach dotyczących problemu FAS/E-płodowego zespołu alkoholowego jako częstej przyczyny problemów z pamięcią,koncentracją ,koordynacją  i kontrolą emocjonalną a w efekcie problemów z nauką i zachowaniem u dzieci, młodzieży,osób dorosłych.

Kontakt

Centrum Tomatisa Progres D. Stempowska-Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psych.-Pedagogiczna , Świdnica -Jelenia Góra

Konsultant (poziom 4)

Ul. Pulaskiego 19
58-100 SWIDNICA
Polska

Zobacz nr telefonu

Telefon : +48512290128, +48691 730 280

Witryna : http://tomatis-swidnica.pl

ZACZNIJ JUŻ TERAZ