Przejdź do treści

Projekt "Tomatis® Education" albo jak Metoda Tomatisa® została wprowadzona do szkół.

Prośba o informacje

Prosimy o wypełnienie formularza, co umożliwi Państwu otrzymanie pełnej dokumentacji, dostęp do bezpłatnych warsztatów online i śledzenie na bieżąco naszych aktualności i wydarzeń.

Zapisz się

Projekt "Tomatis® Education" albo jak Metoda Tomatisa® została wprowadzona do szkół.

2017-06-16

Projekt "Tomatis® Education" albo jak Metoda Tomatisa® została wprowadzona do szkół.

Projekt "Tomatis® Education" albo jak Metoda Tomatisa® została wprowadzona do szkół.

Pomagając kolejnym pokoleniom uczniów, Metoda Tomatisa® pokazuje, jak wielkie korzyści płyną z jej zastosowania. Programy pedagogiczne mają na celu poprawę umiejętności uczenia się, zwiększenie koncentracji, pamięci oraz zdolności językowych.
Badania pokazują znakomite wyniki, zaobserwowane zarówno w życiu szkolnym, jak i w rozwoju osobistym uczniów. Opierając na swoim bogatym doświadczeniu oraz zainteresowaniu problematyką trudności szkolnych, TOMATIS DEVELOPPEMENT SA wprowadził program zwany "Tomatis® Education".
Wieloletnia ścisła współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie zaowocowała wdrożeniem Metody Tomatisa w wielu polskich szkołach, a projekt ten został zainicjowany na wniosek samych nauczycieli, których aktywne i bezpośrednie zaangażowanie pokazuje, jak wielka jest potrzeba zwiększenia potencjału uczniów.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem info@tomatis.com