Ana içeriğe atla

Eğitim Kursları

Tomatis® eğitim kursları, yetkin ve deneyimli eğitimciler tarafından pek çok farklı ülkede düzenlenmektedir. Derinlikli ve amaca dönük bir öğretim programının uygulanması, bilimsel gelişmelerin eğitim içeriğine dahil edilmesi için kesintisiz çaba harcanmaktadır.

Tomatis® Uygulayıcısı (Seviye 1)

Aşama 1 - Tomatis® Uygulayıcısı (Seviye 1)

Tomatis® Metodunun uygulanışı

Amaç: Kullanımı kolay ve aynı zamanda son derece etkili bir aygıtın, mesleki faaliyetlerinize dahil edilmesini ve böylece Tomatis® Metodunun hayata geçirilmesini sağlamak

Süre: 3 gün + çevrimiçi destek ve yönlendirme, veya eşdeğer çevrimiçi

Önkoşul : Klinisyen veya eğitimci olmak

Araç : Taşınabilir TalksUp® aygıtı (Seviye 1)

OKBu 3 günlük yoğunlaştırılmış eğitim kursu, Tomatis® Metodunun teorik ve pratik unsurlarına odaklanmaktadır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki bilgi, beceri ve olanakları kazanırlar:
• Kulağa dair temel yapılar ve kulak ile beyin arasındaki etkileşim.
• Tomatis® Metodunun çocuklar ve yetişkinlerde motor, duygusal ve bilişsel işlevlere etki şekli.
• Tomatis® Metodunun, danışanlara dönük çalışmalarda TalksUp® aygıtı kullanılarak uygulanışı.
• Son olarak, Tomatis® Değerlendirme Veri Tabanı (TED) adını taşıyan, danışandaki ilerlemenin değerlendirilmesine dönük çevrimiçi psiko-eğitimsel test platformunun kullanımı.

Seviye 1 eğitimini tamamladığınızda, TalksUp® aygıtını kullanarak Tomatis® Metodu’nu kendi uzmanlık alanınızda uygulayabilecek, danışanlarınızın Tomatis® Metodu ile kat ettiği mesafeyi TED yardımıyla ölçebilecek ve “Seviye 1 Tomatis® Uygulayıcısı” unvanını kazanacaksınız.
Gündelik çalışmalarınıza yardımcı olması amacıyla, kişisel destek, çevrimiçi yönlendirme kursları ve kesintisiz eğitimden olanaklarından faydalanabileceksiniz.

Tomatis® Uygulayıcısı (Seviye 2)

Aşama 2 - Tomatis® Uygulayıcısı (Seviye 2)

Yeni bir değerlendirme aracıyla çalışma

Amaç: Danışanın ortaya koyduğu dinleme profilinin hassas bir şekilde belirlenmesini sağlayan yeni bir değerlendirme aracının kullanımında uzmanlaşmak

Süre: 4 gün + çevrimiçi destek ve yönlendirme

Önkoşul : Seviye 1 Tomatis® Uygulayıcısı olmak

Araç : TLT dinleme testi aygıtı ve TalksUp® (Seviye 2)

OkBu 4 günlük yoğunlaştırılmış eğitim kursu, Tomatis® Dinleme Test Sistemine (TLT) ilişkin teori ve uygulamaya odaklanmaktadır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki bilgi, beceri ve olanakları kazanırlar:
• Ses-konuşma döngüsü hakkında derinlikli bilgi.
• Danışanın kaydettiği ilerlemeyi ölçmek üzere TLT dinleme testinin uygulanması ve yorumlanması.
• Tespit edilen danışan dinleme profilini göre dinleme programlarının uyarlanması.
• Aktif (konuşmalı) seansların uygulamaya dahil edilmesi ve lateralite ayarlarının yapılması.

Seviye 2 eğitimini tamamladığınızda, TLT sisteminin uygulanışına tam anlamıyla hakim olacak, dinleme programları üzerinde düzenlemeler yaparak kendi programlarınızı yapılandırma becerisini kazanacak, danışanlarınızın kay ettiği ilerlemeyi ölçebilecek, “Seviye 2 Tomatis® Uygulayıcısı” unvanını kazanacaksınız.
Gündelik çalışmalarınıza yardımcı olması amacıyla, kişisel destek, çevrimiçi yönlendirme kursları ve kesintisiz eğitimden olanaklarından faydalanabileceksiniz.

TLT, bir eğitim aracıdır ve tıbbi tanılama amacıyla geliştirilmemiştir.

Tomatis® Danışmanı (Seviye 3)

Aşama 3. Tomatis® Danışmanı (Seviye 3)

İleri düzey kişiselleştirme parametreleri

Amaç: Dinleme Testi sonuçlarından yola çıkarak kişiye özel programlar yapılandırma becerisini kazanmak

Süre: 4 gün + çevrimiçi destek ve yönlendirme

Önkoşul : Seviye 2 Tomatis® Uygulayıcısı olmak

Araç : TalksUp® (Seviye 3)

OkBu 4 günlük yoğunlaştırılmış eğitim kursu, Tomatis® Metodu’nun uygulanmasına yönelik bilginin derinleştirilmesine ve asıl olarak da danışana özel programların yapılandırılmasına odaklanmaktadır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki bilgi, beceri ve olanakları kazanırlar:
• Danışan dinleme testlerinin daha derinlemesine analiz edilmesi.
• Elde edilen sonuçları daha yukarı çekmek üzere erişme açılan yeni teknik parametrelerin kullanımı ve yapılandırılması.
• Bazı araştırma programlarına katılım.


Önceki eğitimlerde olduğu gibi yine teori ve pratiği bir araya getiren Seviye 3 eğitimini tamamladığınızda, Tomatis® Metodunda üst düzey bilgi düzeyine ulaşacak ve kendi dinleme programlarınızı oluşturabilecek, “Seviye 3 Tomatis® Danışmanı” unvanını kazanacaksınız.
Gündelik çalışmalarınıza yardımcı olması amacıyla, kişisel destek, çevrimiçi yönlendirme kursları ve kesintisiz eğitimden olanaklarından faydalanabileceksiniz.

Aşama 4: Tomatis® Danışmanı (Seviye 4)

Uzmanlık

Amaç: İleri düzey TalksUp® teknik parametrelerine tam erişim elde etmek ve anne sesi ile çalışma becerisini kazanmak

Süre: 4 gün + çevrimiçi destek ve yönlendirme

Önkoşul : Seviye 3 Tomatis® Danışmanı olmak

Araç : TalksUp® (Seviye 4)

OkBu 4 günlük yoğunlaştırılmış eğitim kursu, Tomatis® Metodu uygulamalarında uzmanlaşmak isteyen Seviye 3 Tomatis® Danışmanlarına sunulmaktadır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki bilgi, beceri ve olanakları kazanırlar:
• Tomatis® Metodu uygulamalarında uzmanlaşma.
• Tomatis® Metodu programlarında kullanılan tüm teknik parametrelerde ve danışan dinleme profilinden yola çıkılarak bu parametrelerin yapılandırılmasında uzmanlaşma.
• Özel dinleme kayıtlarının oluşturulması ve anne sesinin dinleme programlarına dahil edilmesi.

Önceki eğitimlerde olduğu gibi yine teori ve pratiği bir araya getiren Seviye 4 eğitimini tamamladığınızda, Tomatis® Metodunun tüm boyutları üzerinde tam uzmanlık düzeyine ulaşmış olacak ve “Yetkin Tomatis® Danışmanı” ya da “Seviye 4 Tomatis® Danışmanı” unvanını kazanacaksınız.
 Gündelik çalışmalarınıza yardımcı olması amacıyla, kişisel destek, çevrimiçi yönlendirme kursları ve kesintisiz eğitimden olanaklarından faydalanabileceksiniz. Bunun yanında, kuruluşumuzun araştırma programlarında da etkin biçimde yer alacaksınız.

Elearning

E-öğrenmeye Giriş

Tercihe bağlı ön hazırlık süreci

Amaç: - Tomatis® Metodu’nun taşıdığı potansiyel hakkında derinlikli bir bakış kazandırmak.

Süre: - 3 saatlik eğitim

Araç : - İnternet bağlantısı

Yeni e-öğrenme kursumuz, bir Tomatis® Uygulayıcısı haline gelme yolunda tercihe bağlı olarak atılabilecek ilk adımdır. Bu kurs sonucunda, Tomatis® Metodu’nun taşıdığı potansiyel hakkında derinlikli bir bakışın kazandırması amaçlanır. Her sertifika düzeyinden uygulayıcılar da kurstan yararlanabilirler.

Ayrıntılı bilgi için