Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της μεθόδου Tomatis

Τα μαθήματα κατάρτισης Tomatis® διεξάγονται από έμπειρους εκπαιδευτές. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε δια ζώσης συνεδρίες (σε ορισμένες χώρες) είτε διαδικτυακά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, πελατών και σπουδαστών να έχουν πρόσβαση στη Μέθοδο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε εμπεριστατωμένη και αντικειμενική διδασκαλία, καθώς και να ενσωματώνουμε συνεχώς κάθε νέα επιστημονική πρόοδο.

Εκπαιδευτείτε ως Σύμβουλος Tomatis® (Επίπεδο 4)

Επίπεδο 4: Εκπαιδευτείτε ως Σύμβουλος Tomatis® (Επίπεδο 4)

Πρόσβαση σε αναβαθμισμένες παραμέτρους προγραμματισμού

Εργαλείο: Πλήρη πρόσβαση σε αναβαθμισμένες παραμέτρους το TalksUp® + μάθετε πώς να δουλεύεται με τη φωνή της μητέρας

Διάρκεια: 4 ημέρες + διαδικτυακή υποστήριξη και καθοδήγηση

Προϋπόθεση : Να είστε Πάροχος Tomatis® (επιπέδου 3)

Εργαλείο : TalksUp® (επίπεδο 4)

Αυτό το εντατικό πρόγραμμα 4 ημερών προσφέρεται σε όλους τους Συμβούλους Tomatis® επιπέδου 3 που θέλουν να αποκτήσουν άριστη κατάρτιση στην εφαρμογή της μεθόδου Tomatis®. Τι θα μάθετε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης:

 • Άριστη κατανόηση της μεθόδου Tomatis®.
 • 'Άριστη γνώση για το πώς να χρησιμοποιείτε όλες τις ρυθμίσεις στον προγραμματισμό της μεθόδου Tomatis® και πώς να τις προσαρμόζετε όσο το δυνατόν περισσότερο στο προφίλ ακρόασης του πελάτη σας.
 • Άριστη γνώση για το πώς να χρησιμοποιείτε δικές σας ηχογραφήσεις συμπεριλαμβανομένης και της φωνής της μητέρας στο προγραμματισμό σας.

Με την κατάρτισή σας στο επίπεδο 4, έχετε γνώση όλων των πτυχών της μεθόδου Tomatis® και μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα ακρόασης. Όπως και στα προηγούμενα επίπεδα, αυτή η εξειδικευμένη εκπαίδευση συνδυάζει θεωρητικές και πρακτικές πτυχές. Αυτό το Τέταρτο επίπεδο σας δίνει τον τίτλο του "Ειδικευμένου Συμβούλου Tomatis®" ή "Επαγγελματία Tomatis® (επίπεδο 4).
Για να σας υποστηρίξουμε στην εφαρμογή της μεθόδου, υπάρχει εξατομικευμένη βοήθεια, διαδικτυακά μαθήματα και συνεχή εκπαίδευση. Είστε επίσης ενεργός συνεργάτης μας στα ερευνητικά μας προγράμματα.

Εκπαιδευτείτε ως Πάροχος Tomatis® (Επίπεδο 1)

Στάδιο 1 - Εκπαιδευτείτε ως Πάροχος Tomatis® (Επίπεδο 1)

Εφαρμόστε τη Μέθοδο Tomatis®

Εργαλείο: Εφαρμογή της Μεθόδου Tomatis® ενσωματώνοντας ένα ισχυρό, αλλά απλό στη χρήση, εργαλείο στην επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Διάρκεια: 3 ημέρες + διαδικτυακή υποστήριξη και καθοδήγηση

Προϋπόθεση : θεραπευτής ή εκπαιδευτικός

Εργαλείο : Φορητή συσκευήTalksUp® (επίπεδο 1)

Αυτή η εντατική εκπαίδευση των 3 ημερών επικεντρώνεται στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της μεθόδου Tomatis®. Τι θα μάθετε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης:

 • Τις κύριες λειτουργίες του αυτιού και τις αλληλεπιδράσεις του με τον εγκέφαλο.
 • Θα κατανοήσετε πώς η μέθοδος Tomatis® μπορεί να βελτιώσει τις κινητικές, συναισθηματικές και γνωστικές λειτουργίες των παιδιών και των ενηλίκων.
 • Θα μάθετε πώς να εφαρμόσετε τη μέθοδο Tomatis® στην ειδικότητά σας με τη χρήση της συσκευής TalksUp®.
 • Τέλος, θα γίνει παρουσίαση της Βάσης Αξιολόγησης Δεδομένων Tomatis® (TED), που είναι η διαδικτυακή ψυχο-εκπαιδευτική πλατφόρμα αξιολόγησης της προόδου των πελατών σας.

Με την κατάρτιση επιπέδου 1, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή TalksUp® για να εφαρμόσετε τη μέθοδο Tomatis® στην ειδικότητά σας και με τους πελάτες σας. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την πρόοδό τους στην πλατφόρμα αξιολόγησης TED. Αυτό το πρώτο επίπεδο σας δίνει τον τίτλο του "Πάροχος Tomatis® (επίπεδο 1)".
Για να σας υποστηρίξουμε στην εφαρμογή της μεθόδου, υπάρχει εξατομικευμένη βοήθεια, διαδικτυακά μαθήματα και συνεχή εκπαίδευση.

Στάδιο 2 - Εκπαιδευτείτε ως Πάροχος Tomatis® (Επίπεδο 2).

Προσθέστε ένα ακόμη εργαλείο αξιολόγησης και την ενεργητική φάση ακρόασης

Εργαλείο: Μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο αξιολόγησης που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια το προφίλ ακρόασης του πελάτη σας.

Διάρκεια: 4 ημέρες + διαδικτυακή υποστήριξη και καθοδήγηση

Προϋπόθεση : Να είστε Πάροχος Tomatis® (επιπέδου1)

Εργαλείο : Τη συσκευή του Τεστ Ακρόασης TLT και το TalksUp® (επίπεδο 2)

Αυτή η εντατική εκπαίδευση των 4 ημερών εστιάζει στο Τεστ Ακρόασης Tomatis® (TLT) και στη χρήση του. Τι θα μάθετε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης:

 • Βαθιά γνώση για τον ακουστικο-φωνητικό βρόχο
 • Πώς να διεξάγετε ένα τεστ ακρόασης TLT και πώς να ερμηνεύετε τα αποτελέσματα της προόδου των πελατών σας
 • Πώς να προσαρμόζετε τα προγράμματα ακρόασης των πελατών σας ανάλογα με το προφίλ ακρόασής τους

Με την κατάρτιση επιπέδου 2, είστε 100% εξοικειωμένοι με τη χρήση του συστήματος TLT, γνωρίζετε πως να προσαρμόσετε τα προγράμματα με βάση το τεστ ακρόασης και πώς να παρακολουθείτε την πρόοδο των πελατών σας. Αυτό το δεύτερο επίπεδο σας δίνει τον τίτλο του Παρόχου Tomatis® (επίπεδο 2). Για να σας υποστηρίξουμε στην εφαρμογή της μεθόδου, υπάρχει εξατομικευμένη βοήθεια, διαδικτυακά μαθήματα και συνεχής εκπαίδευση.

Η TLT είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και δεν προορίζεται για διαγνωστικό σκοπό.

Στάδιο 3. Εκπαιδευτείτε ως Σύμβουλος Tomatis® (Επίπεδο 3).

Δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων και ενσωμάτωση εξατομικευμένων συνεδριών ενεργητικής ακρόασης

Εργαλείο: 1. Μάθετε να δημιουργείτε τα δικά σας προγράμματα 2. Προσθέστε ενεργές συνεδρίες (Πώς να δουλέψετε τη φωνή) και πώς να προσαρμόσετε την πλευρικότητα του πελάτη

Διάρκεια: 4 ημέρες + διαδικτυακή υποστήριξη και καθοδήγηση

Προϋπόθεση : Να είστε Πάροχος Tomatis® (επιπέδου 2)

Εργαλείο : TalksUp® (επίπεδο 3)

Αυτή η εντατική εκπαίδευση των 4 ημερών σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε εκτεταμένη γνώση για την εφαρμογή της μεθόδου Tomatis® και πιο συγκεκριμένα γνώση για τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων των πελατών σας. Τι θα μάθετε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης:

 • Ευρύτερες γνώσεις στην ανάλυση του τεστ ακρόασης των πελατών σας
 • Πώς να χρησιμοποιήσετε και να προσαρμόσετε τις νέες παραμέτρους προκειμένου να βελτιώσετε τα αποτελέσματα των πελατών σας
 • Συμμετοχή σε κάποια από τα ερευνητικά μας προγράμματα
 • Ενσωμάτωση ενεργών συνεδριών (φωνητική εργασία) και προσαρμογή της πλευρικότητας του πελάτη

Με την κατάρτιση σας στο επίπεδο 3, έχετε πολύ καλή γνώση της μεθόδου Tomatis® και μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα ακρόασης. Όπως και με τα προηγούμενα επίπεδα, αυτή η εξειδικευμένη εκπαίδευση συνδυάζει θεωρητικές και πρακτικές πτυχές. Είστε σε θέση να προσφέρετε εξατομικευμένες συνεδρίες ενεργητικής ακρόασης στους πελάτες σας και να προσαρμόζετε την πλευρικότητα. Αυτό το τρίτο επίπεδο σας δίνει τον τίτλο του Συμβούλου Tomatis® ή Επαγγελματία Tomatis® επιπέδου 3. Για να σας υποστηρίξουμε στην εφαρμογή της μεθόδου, υπάρχει εξατομικευμένη βοήθεια, διαδικτυακά μαθήματα και συνεχή εκπαίδευση.