Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμπληρωματικά εργαλεία εκπαίδευσης εγκεφάλου Tomatis στο σπίτι

Η μέθοδος Tomatis® εφαρμόζεται πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου πιστοποιημένου επαγγελματία. Το πρόγραμμα Tomatis® πραγματοποιείται μέσω εντατικών συνεδριών και υλοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού. Η Tomatis® συστήνει τα παρακάτω συμπληρωματικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο πριν από τις συνεδρίες σας, όσο και κατά την διάρκεια τους αλλά και μετά από αυτές. Παρόλο που τα προγράμματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομα, σχεδιάστηκαν με σκοπό την ενίσχυση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με τη μέθοδο Tomatis®. Η προσέγγισή και το πρωτόκολλο τους διαφέρουν από το πρόγραμμα Tomatis® και επομένως διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο. Ο επαγγελματίας Tomatis® με τον οποίο συνεργάζεστε μπορεί να σας συστήσει συγκεκριμένες ασκήσεις και πρωτόκολλο, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε αναφορικά με το πρόγραμμα Tomatis®.

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ TOMATIS® ΩΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα Tomatis®, μπορείτε εναλλακτικά να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας το Soundsory® ή/και το Forbrain®.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ TOMATIS® ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Μεταξύ των συνεδριών Tomatis®, θα πρέπει να κάνετε μακρά διαλείμματα που ονομάζονται «Φάσεις Ολοκλήρωσης». Κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων αυτών είναι σημαντικό ο εγκέφαλος να διεγείρεται διαρκώς με διάφορους τρόπους. Το Soundsory® ή το Forbrain® μπορούν να σας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσαρμογή του πρωτόκολλου για τα δύο αυτά εργαλεία μπορεί να επιτευχτεί με την καθοδήγηση του επαγγελματία Tomatis® ο οποίος μπορεί να σας συστήσει τη βέλτιστη χρήση με βάση το προφίλ και τις ανάγκες σας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ: Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών Tomatis®, μπορείτε να συνεχίσετε να εκπαιδεύετε τον εγκέφαλό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα με τα συγκεκριμένα συμπληρωματικά εργαλεία. Θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε ή ακόμα και να βελτιώσετε όσα επιτύχατε ήδη με την μέθοδο Tomatis®. Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία Tomatis® για ότι θελήσετε και ρωτήστε τον για το ανάλογα προσαρμοσμένο πρωτόκολλο με βάση το προφίλ σας.


Πρόσθετος εξοπλισμός

 • SOUNDSORY® Program EL
 • The SOUNDSORY Program Tomatis® EL
 • Complementary Tool SOUNDSORY® EL

Το πρόγραμμα SOUNDSORY®

Το Soundsory® είναι ένα πολυ-αισθητηριακό πρόγραμμα που εκτελείται στο σπίτι. Βοηθάει στη βελτίωση των κινητικών και γνωστικών ικανοτήτων. Αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένη μουσική, επεξεργασμένη με νευροακουστικές τροποποιήσεις, καθώς και από μια σειρά 50 περίπου κινητικών ασκήσεων, οι οποίες εστιάζουν στην επίγνωση του σώματος, στον έλεγχο της στάσης και στον συντονισμό. Το πρόγραμμα διαρκεί 40 ημέρες με 30 λεπτά ασκήσεων την μέρα.

Το SOUNDSORY® έχει σχεδιαστεί να βοηθήσει άτομα με

 • Καθυστέρηση στην κινητική τους ανάπτυξη, στην ισορροπία και στον συντονισμό.
 • Φάσμα αυτισμού και αναπτυξιακές καθυστερήσεις
 • Διαταραχές αισθητηριακής και ακουστικής επεξεργασίας
 • Μειωμένη προσοχή όπως: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα (ADD και ADHD)

Το Soundsory® αποτελεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο για την διέγερση τόσο του κοχλία όσο και του αιθουσαίου συστήματος, που δεν αφορά μόνο το ακουστικό σύστημα αλλά και το τμήμα του αυτιού που συνδέεται με την κίνηση και επιδρά στην ισορροπία, στην αντίληψη του ρυθμού και στο συντονισμό. Η καθημερινή εφαρμογή του προγράμματος χωρίζεται σε δύο μέρη: Στην φάση ακρόασης «ρυθμικού μουσικού προγράμματος» διάρκειας 25 λεπτών και στην φάση «κινητικών ασκήσεων» διάρκειας 5 λεπτών, που επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται ακούγοντας ταυτόχρονα μουσική.

Ρυθμική μουσική

Η μουσική έχει ειδικά σχεδιαστεί ώστε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ρυθμό και να προσομοιάζει τη φυσιολογία της σωματικής κίνησης, όπως για παράδειγμα τα εμβατήρια, εμπλέκοντας ασυνείδητα ολόκληρο το σώμα. Τα ακουστικά Soundsory® χρησιμοποιούν την αγωγιμότητα του αέρα όπως όλα τα ακουστικά, αλλά επίσης και την οστέινη αγωγιμότητα μέσω των οστών του πάνω μέρους του κρανίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διέγερση του αιθουσαίου συστήματος και μια πλήρης αισθητηριακή διέγερση.
Η επεξεργασία της μουσικής έχει γίνει με τη χρήση ενός δυναμικού φίλτρου, που δημιουργεί ηχητικές αντιθέσεις με δύο κύριες επιπτώσεις. Η πρώτη είναι η ανάδειξη των υψηλών συχνοτήτων, οι οποίες ενεργοποιούν και εκπαιδεύουν το αυτί στην καλύτερη ακουστική επεξεργασία. Η δεύτερη, σε αντίθεση με τη μέθοδο Tomatis®, έχει στόχο την ανάπτυξη της προβλεψιμότητας και την δημιουργία εμπιστοσύνης: Είναι αρκετά εύκολο για τον εγκέφαλο να προβλέψει τις ηχητικές αντιθέσεις και η αναγνώρισή τους δημιουργεί αισθήματα σιγουριάς και ικανοποίησης, γεγονός που με τη σειρά του βελτιώνει την ικανότητα διατήρησης της εστίασης και ανάπτυξης οργανωτικών ικανοτήτων.

Κινητικές – Σωματικές Ασκήσεις

Οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί με τη βοήθεια εργοθεραπευτών ώστε να επιτυγχάνουν την ανάπτυξη των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου και να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Κυμαίνονται από μικρές κινητικές δραστηριότητες μέχρι και πιο εκλεπτυσμένες κινητικές ασκήσεις. Μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά και δεν απαιτούν επιπλέον τεχνικό εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο και εύκολο στη χρήση του. Με τη βοήθεια του επαγγελματία Tomatis® μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα με βάση τις συνεδρίες Tomatis® που παρακολουθείτε ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις δικές σας ανάγκες. Οι χρήστες του Soundsory® θα πρέπει να ολοκληρώνουν τις συνεδρίες όταν είναι χαλαροί και δεν θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους σε οτιδήποτε άλλο (όχι οθόνες, όχι κατά τη διάρκεια οδήγησης), αλλά παροτρύνονται να είναι ταυτόχρονα δημιουργικοί: Ζωγραφική, χορός, κίνηση, συναρμολόγηση Lego…

Παρόλο που ένα διάλειμμα διάρκειας ενός μήνα συστήνεται ανάμεσα σε δύο προγράμματα, το Soundsory® μπορεί να επαναληφθεί επ’ αόριστον επιτρέποντας τη χρήση του από πολλά μέλη της οικογένειας ταυτόχρονα. Αποτελεί εξαιρετικό συμπλήρωμα της μεθόδου Tomatis®.

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΩΡΑ
10% έκπτωση

 

 

 

 • The Forbrain® Program EL
 • The Forbrain® Program Tomatis® EL
 • Complementary Tool Forbrain® EL

FORBRAIN®

Το Forbrain® έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει άτομα με:

 • Γλωσσικές δυσκολίες και δυσκολίες ομιλίας
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας
 • Μειωμένη προσοχή όπως: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα (ADD και ADHD)

Το Forbrain® είναι ένα σύστημα ακουστικών βασισμένο στην οστέινη αγωγιμότητα μαζί με μικρόφωνο και ένα δυναμικό φίλτρο. Είναι ένα εργαλείο αυτο-πρακτικής για τους χρήστες προκειμένου να εκπαιδευτούν με βάση τον ήχο-φωνητικό βρόχο τους. Το Forbrain® ενισχύει συγκεκριμένα ηχητικά μοτίβα της φωνής και ο ενισχυμένος ήχος της φωνής μεταφέρεται ακαριαία μέσω της οστέινης αγωγιμότητας.

Συνιστάται η καθημερινή εξάσκηση διάρκειας 15 λεπτών για την ενίσχυση της ακουστικής αντίληψης και επεξεργασίας και για την βελτίωση της ομιλίας, της συγκέντρωσης της προσοχής και της μνήμης. Το Forbrain® μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ όλους ξεκινώντας από την ηλικία των 3 ετών.

Βελτίωση στην ομιλία:

Το δυναμικό φίλτρο ενισχύει τις υψηλές συχνότητες της φωνής του χρήστη και απαλύνει τις χαμηλές συχνότητες. Αυτοί οι καθαροί ήχοι παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην γλωσσική ανάπτυξη. Ο χρήστης ακούγοντας τη δική του φωνή ελαφρώς διορθωμένη, με φυσικό τρόπο βελτιώνει την ομιλία του καθιστώντας την πιο ζωντανή και αρμονική. Η οστέινη αγωγιμότητα επίσης ενισχύει τους θεμελιώδεις ήχους της ομιλούμενης γλώσσας και βοηθάει στην καλύτερη αντίληψη της. Αυτός ο ενισχυμένος ηχο-φωνητικός βρόχος βοηθάει τον χρήστη να διορθώσει την ικανότητα αντίληψης της φωνής του και να βελτιώσει την ομιλία του χωρίς ενσυνείδητη προσπάθεια.

Βελτίωση του επιπέδου συγκέντρωσης προσοχής:

Οι ηχητικές αντιθέσεις που δημιουργούνται από ένα δυναμικό φίλτρο δεν είναι αναμενόμενες από τον εγκέφαλο. Επομένως του προκαλούν έκπληξη, η οποία τον θέτει σε κατάσταση εγρήγορσης. Οι υψηλές συχνότητες της φωνής του χρήστη που επίσης ευνοούνται χάρη στο φίλτρο έχουν ενεργοποιητική επίδραση. Ως αποτέλεσμα επιτυγχάνεται η βελτίωση του επιπέδου συγκέντρωσης της προσοχής.

Βελτίωση της μνήμης:

Η οστέινη αγωγιμότητα, δηλαδή η μεταβίβαση του ήχου χάρη στις δονήσεις των οστών του κρανίου μας, αποτελεί τον πιο φυσικό τρόπο για να ακούσουμε τη φωνή μας. Αυτή η διαδικασία μετάδοσης είναι επίσης 10 φορές πιο γρήγορη από την αγωγιμότητα του αέρα (ακοή μέσω του αυτιού) και πολύ υψηλότερης ποιότητας. Η ακρόαση της φωνής μας και του μηνύματος που περνάει μέσω της οστέινης αγωγιμότητας ενισχύει την ικανότητα μας να συγκρατούμε τις πληροφορίες.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ όλους ηλικίας μεγαλύτερης των 3 ετών, ακόμα και παιδιών που δεν έχουν αναπτύξει την ομιλία τους τα οποία θα μπορέσουν έτσι να συνηθίσουν στο άκουσμα της φωνής τους. Ως αυτόνομο πρόγραμμα, συστήνουμε τη χρήση του Forbrain® για περίπου 10 με 20 λεπτά ημερησίως, για διάστημα 6 με 10 εβδομάδες για να έχετε μακροχρόνια αποτελέσματα. Αν ακολουθείτε ήδη κάποιο πρόγραμμα Tomatis® παρακαλούμε ρωτήστε τον επαγγελματία με τον οποίο συνεργάζεστε για να σας συμβουλεύσει σχετικά με το καλύτερο πρωτόκολλο που θα ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Το μόνο που απαιτείται για την εξάσκηση του χρήστη είναι η ίδια του η φωνή! Το προϊόν είναι ελαφρύ και ασύρματο και ο χρήστης μπορεί να περιφέρεται στο χώρο καθώς το φοράει, εξασκείται στην ομιλία, τραγουδάει ή διαβάζει φωναχτά... Ο επαγγελματίας Tomatis® θα σας βοηθήσει συστήνοντας σας ασκήσεις καθώς και τις καλύτερες πρακτικές για εσάς.

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΩΡΑ
10% έκπτωση