Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Tomatis

Η μέθοδος Tomatis® έχει αναγνωριστεί από περισσότερες από 80 ερευνητικές εργασίες, καθώς και από κλινικές και επιστημονικές μελέτες. Συνεχίζει να εκπλήσσει και να παρακινεί τους ερευνητές να κάνουν περισσότερα. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, τα πεδία εφαρμογής είναι πολλά, τα προφίλ ποικίλουν και οι απαιτήσεις του πρωτοκόλλου είναι πολύ περίπλοκες, αλλά όσοι αψήφησαν τις δυσκολίες αυτές είχαν εντυπωσιακά και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Έρευνες

2007 - Τα αποτελέσματα της Μεθόδου Tomatis® της ακουστικής διέγερσης στην διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας: περίληψη των πορισμάτων

Deborah Ross-Swain, The International Journal of Listening

2005 - Τομείς αλλαγής για 100 Αυτιστικά Παιδιά - 60 ώρες συνεδρίες Tomatis®

Dorinne S. Davis-Kalugin

2011 - Αποτελέσματα Αποκατάστασης Εξουθένωσης και Άγχους και Στατιστική Ανάλυση για 100 Πελάτες της Tomatis®

Maria Moell Lundqvist, Σουηδία

1988 - Μια συγκριτική μελέτη έκβασης για ανήσυχους μαθητές του δημοτικού σχολείου.

du Plessis, W.F., & van Jaarsveld, P.E.

2013 - Πρώιμα αποτελέσματα της ακουστικής μεθόδου Tomatis® σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Liliana Sacarin Antioch University, Seattle

1999 - The efficacy of the Tomatis® Method for children with learning and communication disorders; a Meta Analyze

Dr Tim Gilmor, International Listening Association, Canada

2015 - Έκθεση της ανάλυσης της σχέσης μεταξύ της χρήσης της μεθόδου Tomatis® και την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων σε 1330 παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες.

Ινστιτούτο της Φυσιολογίας και Παθολογίας της ακοής - Dr hab. prof. UG Roman Konarski & Dr Joanna Ratyńska

1992 - Rourke study, University of Windsor, Οντάριο, Καναδάς