Ana içeriğe atla

Tomatis® Metodu eğitim kursları, eğitim ve sağlık endüstrisinde faaliyet yürüten profesyonellere yönelik olarak düzenlenmektedir. Beyin ile kulak arasındaki yakın ilişkiyi anlamak, mesleki çalışmalarını etkili bir araçla güçlendirmek isteyen terapistler ve öğretmenler düşünülerek hazırlanmış eğitimlere katılabilecek kişiler, yetkinlikleri, deneyim düzeyleri, geleceğe dönük projeleri ve elbette Tomatis® Metodu ile çalışma istekleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Tomatis® Metodu, profesyoneller tarafından uygulanan diğer terapi ve yöntemlerin yerini alması söz konusu olmayan, tamamlayıcı bir programdır. İlave olarak uygulandığında, klasik terapilerin umulan sonuçlarını yukarı çekmektedir.

Eğitim kursları, Tomatis® Metodundan faydalanmak isteyen danışanlar için değil, uygulayıcı adayları için düzenlenmektedir. Değerli danışanlarımız, bu internet sitesinde yer verilen uygulayıcılarla temas kurabilirler.

Daha ayrıntılı bilgi için

Tomatis® Metoduna ilişkin tüm mevcut belge ve çalışmalara ulaşmak için lütfen kaydolun. Ücretsiz çevrimiçi atölye çalışmalarımıza katılın ve en yeni Haberler ile Etkinlikleri takip edin.

Şimdi Kaydol

Yabancı Dil Öğretmenleri

Tomatis® Metodu, yabancı dil öğrenmek isteyen kişilerde, kulağın hedef dile ait ritim ve seslere yatkın hale getirilmesi, böylece bu ritim ve seslerin daha doğru şekilde analiz edilmesinin ve üretilmesinin sağlanması amacına hizmet eder. Bu etkinin elde edilmesi, anadile ait olan ve çoğu zaman hedef dilin önünde bir engel oluşturan ritim ve ses alışkanlıklarından sıyrılmayı gerektirir.

Yabancı Dil Öğretmenleri

Psikologlar

Gelen ses mesajlarının doğru şekilde duyulduğu, ancak içinde bulunulan duygu durumu nedeniyle sağlıklı analiz edilemediği hallerde, “dinleme çarpıklığı” söz konusudur. Tomatis® Metodu, psikologlar tarafından, alışıldık terapilere ek olarak yaygın şekilde uygulanmaktadır. Tomatis® Metodunun iyi bilinen kortikal uyarım etkisi, genel terapi sürecinin etki potansiyelini yukarı çeken bir hazır olma durumu ve enerji yaratır. Danışan, dinlemeye daha hazır bir yapıya ulaşacak, böylece düşüncelerini ve yaşadığı güçlükleri daha iyi aktarabilecektir.

Tomatis® Metodu, psikologlar tarafından aşağıdaki sorunların çözümüne destek vermesi amacıyla uygulanmaktadır:

 • Stres
 • Yorgunluk
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Uyuma güçlüğü
 • Özsaygı eksikliği

Psychologists

Fizyoterapistler

Tomatis® Metodu, genel olarak beden ve hareket sisteminin eğitimi amacıyla fizik tedavi alanında uygulanan diğer yöntemler için son derece etkili bir tamamlayıcı araçtır. Havadan ve kemikten ses iletiminin birlikte uygulanması sayesinde, sol ve sağ tarafların bütünlük içinde çalışması ve beden hareketlerinde üst ve alt kısımların koordinasyonu gibi birden fazla düzlemde gerçekleşen beden hareketlerinin senkronizasyonunda, ayrıca denge hissinin düzenlenmesi yolunda vestibüler sisteme destek verilir.

Tomatis® Metodu, aşağıdaki sorunların çözümüne katkı sağlar:

 • Duyu işleme
 • Denge ve motor kontrol
 • Hareket ve koordinasyon
 • Ritim

 

Thérapeutes (corps et mouvements)

Sertifikalı Yaşam Koçları

Tomatis® Metodu, yaşam koçları tarafından klasik yöntemlere ek olarak etkin bir şekilde kullanılarak, danışanların eğitime daha iyi odaklanmasını, daha dikkatli dinlemesini, beklentileri daha iyi kavrayabilmesini, öğrenme hızı ve özümseme becerisinin daha yukarı çekilmesini sağlayabilir.

Life coaches

Dil ve Konuşma Patologları

Tomatis® Metodunun sağladığı işitsel uyarım, danışanın başkalarını ve kendi kendisini dinleme becerilerini geliştirmek, konuşma kalitesini yükseltmek, karşılıklı konuşmada konuşma sırası ritmini düzenlemek ve konuşma prozodisini iyileştirmek üzere klasik terapilerle birlikte uygulanabilmektedir. Tomatis® Metodu, kemikten ses iletim özelliği sayesinde işitsel geri bildirim döngüsüne etki ederek, aşağıdaki durumlarda fayda getirmektedir:

 • ADD / ADHD
 • Dil ve konuşmada gecikme
 • Fonolojik farkındalık zayıflığı
 • İşitsel işlemleme bozuklukları
 • Disleksi 

 

Speech and language pathologists

Öğretmenler ve Özel Eğitim Öğretmenleri

Tomatis® Metodu, öğrenme sürecinde belli bir dinleme potansiyelinin varlığına ihtiyaç duyan öğretmenler için özellikle faydalı olmaktadır. Öğrencilerin dikkatinin öğretim materyaline yönlendirilmesine yardım eder ve dikkat süresinin uzamasını sağlar. Tomatis® Metodu, aynı zamanda, öğrencilerde yazılı sözcüklerin fonetik kodlamasını anlama yeteneğini geliştirmek, böylece okuma becerisini yükseltmek isteyen öğretmenlere de yardımcı olur.

 

Öğrenme güçlüğü çeken ve akademik zorluk yaşayan çocuklara destek olmak isteyen yüzlerce okulda Tomatis® Metodu uygulanmaktadır.

Teachers, special needs teachers

Ergoterapistler

Küçük çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan kişilerle çalışabilen ergoterapistler, bireyin bağımsız yaşam olanaklarını elde etmesi için gerekli duyulan, öğrenme, motor beceriler, oyun, öz bakım, çalışma, evde, okulda ve toplumda sosyalleşme gibi işlevsel becerilerin geliştirilmesine odaklanırlar.

Ergoterapistler, danışanların işlevsel ve gelişimsel açıdan desteklenmesi yolunda pek çok farklı araçtan faydalanırlar. Kulağı harekete geçiren bir ses işleme sistemi olarak Tomatis® Metodu da bu kapsamda ele alınan çok güçlü bir araçtır. Hem işitsel hem motor işlevlere sahip olduğunu bildiğimiz kulak, bir yandan denge, hareket ve koordinasyona, bir yandan da dil ve iletişime dönük duyusal bilgi akışının kaynağı konumundadır. Tomatis® Metodunun, ergoterapi yaklaşımlarıyla birlikte uygulandığında, duyu işleme bozukluklarından, otizm spektrum bozukluklarından, beyin felcinden ve gelişimsel gecikmelerden mustarip danışanlara fayda sağladığı gösterilmiştir. Bu sorunların pek çoğu, yoğun terapi ve destek gerektirmektedir.

Tomatis® Metodu, son derece etkili bir araç olmasının yanında, çok yüksek uygulama esnekliği sunar. Ergoetrapistler, Tomatis® Metodunu danışanla etkileşim halinde kendi merkezlerinde uygulayabilecekleri gibi, aygıtı teslim ederek, uygulamayı ailenin ev ortamında yapmasını da sağlayabilirler!

Occupational therapists

Hekimler

Tomatis® Metodu, tıp alanındaki pek çok uzmanlık dalı tarafından, tamamlayıcı bir destek aracı olarak uygulanmaktadır. Beyinde, reçeteli psiko-aktif ilaçlar yerine doğal ve etkili bir uyarım etkisi yaratmak isteyen psikiyatristler, Tomatis® Metodunu faydalı bulduklarını ifade etmektedirler. Benzer şekilde, küçük yaştaki danışanlarında gelişimsel güçlükler gözlemleyen pediatristler, anne adaylarının doğuma hazırlanmasına yardımcı olmak isteyen jinekologlar ve hatta genel sağlık ve esenlik hissini yukarı çekme yolunda noninvaziv araçlar arayan pratisyen hekimler, Tomatis® Metodundan faydalanmaktadırlar.

 Médecins