Przejdź do treści

Praktyka Metody Tomatisa® jest zarezerwowana dla osób prowadzących aktywną działalność w swojej dziedzinie specjalizacji zawodowej. Szkolenia są skierowane do terapeutów i pedagogów, którzy pragną z jednej strony zrozumieć ścisły związek między mózgiem, słuchem i głosem, a z drugiej strony móc korzystać w swojej praktyce zawodowej z nowego, skutecznego narzędzia o charakterze pedagogicznym. Wszystkie kandydatury starannie rozpatrujemy, biorąc pod uwagę informacje o dyplomach, doświadczeniu, planach zawodowych i oczywiście motywacji kandydata.

Szkolenia nie są dostępne dla osób, które chciałyby skorzystać z Metody Tomatisa® do celów prywatnych. Takie osoby zachęcamy dokontaktu ze specjalistami, których dane adresowe znajdują się na naszej stronie internetowej.

Metoda Tomatisa® to technika uzupełniająca, która nie zastępuje specjalistycznej działalności terapeuty czy pedagoga. Pozwala natomiast zintensyfikować wyniki uzyskiwane podczas tradycyjnej terapii.

Prośba o informacje

Prosimy o wypełnienie formularza, co umożliwi Państwu otrzymanie pełnej dokumentacji, dostęp do bezpłatnych warsztatów online i śledzenie na bieżąco naszych aktualności i wydarzeń.

Zapisz się

Nauczyciele języków obcych

Każdy język ma swoją specyficzną melodię, rytm i dźwięki. Każdemu, kto zamierza się nauczyć danego języka obcego, Metoda Tomatisa® daje możliwość przyswojenia dźwięków, częstotliwości i rytmu tego języka. Odpowiednio się do nich przystosowując, mózg jest w stanie lepiej je analizować i wierniej odtwarzać. Trening polega na oderwaniu się od specyfiki języka ojczystego, który często hamuje przyswajanie języka obcego oraz na intensywnym „zanurzeniu” w danym języku obcym.

W związku z tym Metoda Tomatisa® jest chętnie stosowana przez szkoły językowe. Badanie naukowe przeprowadzone w ramach programów unijnych wykazało, że Metoda Tomatisa® pozwala skrócić o połowę czas nauki języka obcego.

Nauczyciele języków obcych

Psychologowie

Prawidłowe słuchanie (uwaga słuchowa) zależy od zdolności do analizy informacji sensorycznych z uwzględnieniem emocji. Gdy emocje biorą górę, uwaga słuchowa może zostać zaburzona. Skutkiem tego zaburzenia są mechanizmy obronne, których mózg używa, chroniąc się przed informacjami sensorycznymi odbieranymi jako agresywne. Zwykłe zmęczenie może w ten sposób zapoczątkować niebezpieczną reakcję łańcuchową, zaburzając uwagę słuchową, co z kolei może bardzo negatywnie wpłynąć na nasz stan psychiczny. Metoda Tomatisa® nie skupia się na źródle i przyczynachzaburzenia afektywnego i emocjonalnego, ale na „rehabilitacji” uwagi słuchowej, tym samym ułatwiając integrację efektów psychoterapii.

Z tego właśnie powodu wielu psychologów stosuje Metodę Tomatisa® jako uzupełnienie terapii.

Psychologowie

Terapeuci (ciało i ruch)

Istnieje wiele metod bazujących na ruchu, postawie i dotyku stosowanych w celu ogólnej dynamizacji układu ciało-ruch. Tego typu metody adresowane są przede wszystkim do osób z zaburzeniami funkcjonalnymi, a nawet psychosomatycznymi. Stymulując układ przedsionkowy, silnie zaangażowany w ruch i rytm, Metoda Tomatisa® pomaga poprawić równowagę i synchronizację. Pomaga również w integracji bilateralnej, a także wzmacnia koordynację ruchową.

Metoda Tomatisa® to skuteczne podejście uzupełniające przy:

  • Terapii psychomotorycznej
  • Kinezyterapii
  • Osteopatii
  • Ergoterapii

Może być również stosowana jako uzupełnienie Metody Feldenkreisa czy Techniki Alexandra.

Physical therapists

Thérapeutes (corps et mouvements)

Coach wokalny i muzyczny

Trener głosu i trener muzyczny często są nauczycielami śpiewu lub muzyki. Wiedzą, że głos i rytm mają podstawowe znaczenie dla rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia. Głos jest najważniejszym narzędziem komunikacji, a jednocześnie odzwierciedla emocje. Umożliwiając pracę nad percepcją własnego głosu oraz nad rytmem, Metoda Tomatisa® stanowi skuteczne narzędzie uzupełniające wsparcie ze strony specjalisty. Z Metody korzystają aktorzy,śpiewacyi wszyscy ci, którzy często przemawiają przed większą publicznością.

 

Life coaches

Logopedzi

Jednym z zadań logopedy jest umożliwienie mózgowi rozwijania strategii kompensacyjnych w przypadku zaburzeń mowy i uczenia się. Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych uczestniczących w dekodowaniu i analizie dźwięków, jak również tych, które odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację, Metoda Tomatisa® stanowi narzędzie wspomagające terapię logopedyczną, które ma pozwolić dzieciom lepiej przyswoić strategie kompensacyjne. Metoda Tomatisa® jest zalecana szczególnie w przypadku, gdy terapia logopedyczna przestaje przynosić wyraźne postępy, a dziecko nie jest w stanie „ruszyć z miejsca” pomimo licznych wysiłków.

​​​​​​​Speech and language pathologists

Speech and language pathologists

Nauczyciele i pedagodzy specjalni

Celem Metody Tomatisa® jest poprawa poziomu uwagi poprzez umożliwienie mózgowi stosowania odpowiednich strategii wykrywania i analizy zmian. Dzieci mające trudności z utrzymaniem stałego poziomu uwagi często nadmiernie reagują nawet na niewielkie czynniki zaburzające (zewnętrzne lub wewnętrzne).
Uczeń może pozostać skoncentrowany dopiero wtedy, gdy nauczy się prawidłowo analizować te czynniki. Właśnie tę umiejętność pozwala wykształcić Metoda Tomatisa®, ucząc mózg prawidłowego funkcjonowania. Metoda Tomatisa® stanowi narzędzie przydatne nauczycielom i pedagogom, którzy dzięki temu mogą pomagać dzieciom i dorosłym w lepszym przyswajaniu wiedzy.

Dzięki programom Unii Europejskiej wiele szkół korzysta już z Metody Tomatisa® i osiągnęło znaczące wyniki zarówno w przypadkudzieci z trudnościami w nauce, jak w przypadku dzieci bez szczególnych trudności.

Teachers, special needs teachers

Terapeuci (rozwój osobisty i dobre samopoczucie)

Wiele metod terapeutycznych i pedagogicznych stawia sobie za cel pomoc pacjentowi w zwiększaniu zdolności poznawczych i w kontrolowaniu emocji, z myślą o lepszym rozwoju osobistym. Mogą to być podejścia o charakterze behawioralnym, psychologicznym, poznawczym lub sensorycznym. Często stosowane są tam, gdzie tradycyjne terapie zawiodły lub ujawniły się ich ograniczenia. Wszystkie te metody mają charakter terapii alternatywnych. Żadnej z nich nie można uznać za jedynie słuszną, a często właśnie połączenie kilku metod daje najlepsze wyniki.

Occupational therapists

 

Lekarze

Metoda Tomatisa® może stanowić element uzupełniający w niektórych dziedzinach medycyny. Psychiatrzy, którzy starają się stymulować mózg pacjentów w sposób jednocześnie skuteczny i naturalny oraz poszukują rozwiązań alternatywnych wobec leków psychoaktywnych, często zwracają się ku Metodzie Tomatisa®. Podobnie jest w przypadkupediatrów, walczących z zaburzeniami rozwoju u najmłodszych pacjentów czy w przypadkupołożników, przygotowujących kobiety w ciąży do porodu; a nawet w przypadku lekarzy ogólnych, którzy poszukują nieinwazyjnej metody mogącej zapewnić pacjentom lepsze ogólne samopoczucie. Równieżneurolodzy, z racji śledzenia na bieżąco najnowszych badań w dziedzinie plastyczności mózgu, coraz częściej stosują Metodę Tomatisa®.

 Médecins