Ana içeriğe atla

Tomatis Sık Sorulan Sorular

Dinleme seansları sırasında hangi etkinliklere izin verilmektedir? Seanslar, küçük çocuklar açısından zorlayıcı mıdır? Seans ücreti nedir? Dinleme seansları neden Mozart eserleri içermektedir... Sık sorulan sorular ve yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Bilimsel Tartışmalar

Uygulayıcı eğitimleri son derece yoğun bir içeriğe sahiptir ve Uygulayıcıların her bir seviyede en az 6 ay uygulama yapmasının gerektiği düşünülmektedir. Bu sayede, bir sonraki seviyeye geçiş öncesinde belli bir deneyim elde edilmekte ve yeni seviyeye ait aygıtlar ile süreçlerin daha kolay özümsenmesi sağlanmaktadır.

Tüm Tomatis® teknik parametreleri, daha ilk seviyeden itibaren devreye sokulmaktadır. Birinci seviyede bu parametreler üzerinde değişiklik yapılamazken, sonraki seviyelerde her bir parametre üzerinde nasıl değişiklik yapılabileceği öğrenilmektedir.

Uygulayıcılar, Alfred Tomatis’in vasiyetinin yerine getirilmesini, Tomatis® Metodunun özgünlüğü ve etkinliğinin korunmasını sağlamak üzere, ilgili fikrî mülkiyet haklarına erişim için bir lisans ücreti ödemeyi kabul etmektedirler. Bu ücret karşılığında, gerekli eğitimleri almakta, sertifikalı aygıtları kullanma hakkını elde etmekte ve profesyonel destek alabilmektedirler.

TalksUp®, günümüzün en gelişmiş Tomatis® Elektronik Kulak sistemidir. İlk elektronik kulak modellerinde bulunan tüm teknik parametreleri uygulayabilmesinin yanında, çok daha hassas ve güçlüdür. Alfred Tomatis döneminde kullanılan aygıtlarda analog kasetlerden faydalanılırken, günümüzde böyle bir uygulama söz konusu değildir. Bkz. analog ve dijital aygıtlar arasındaki farklar.

Tomatis® Metodunun kuruluşumuz tarafından henüz yeterince anlatılamadığı ve hayata geçirilemediği, bu nedenle çeşitli tartışmaların devam ettiği ülkeler bulunabilmektedir. Dünya genelinde tüm ilgili çevreleri bu konuda tam olarak bilgilendirmeye dönük çalışmalarımız sürmektedir.

Tomatis® Uygulayıcılarına Erişim

Evet. Sitemiz üzerinden tüm sertifikalı Tomatis® Uygulayıcılarına ulaşabilirsiniz.

Her yıl 300 yeni profesyonel eğitilerek ağımıza dahil edildiği halde, bazı ülkelerde sertifikalı Uygulayıcı sayısı sınırlı kalabilmektedir. Tomatis® Metodundan faydalanma olanağınız yoksa, www.forbrain.com adresi üzerinden, etkili bir nörosensöriyel uyarım aracı olarak Forbrain® kulaklık takımını satın alabilirsiniz. Bunun yanında, bulunduğunuz yere gelebilecek ya da uzaktan destek verebilecek Uygulayıcılarla görüşebilirsiniz. Uygulayıcı ile ilk görüşme sonrasında, kompakt ve taşınabilir TalksUp® aygıtı sayesinde, dinleme seanslarını evde de yürütebileceğinizi hatırlatırız.
Son olarak, kendi terapistinize Tomatis® Metodundan söz ederek, bu alanda eğitim alıp uygulamaya başlaması yönünde öneride bulunabilirsiniz.

Kurumsal ağımızda 2000’den fazla Uygulayıcı bulunmaktadır. Danışacağınız Uygulayıcıyı şu kıstaslara göre belirmeniz önerilmektedir:

  • Uzmanlık – İhtiyaçlarınıza ve durumunuza en uygun alanda uzmanlaşmış Uygulayıcıyı belirleyebilirsiniz.
  • Konum – Pek çok Tomatis® Uygulayıcısının evde uygulama olanağı da sunduğunu unutmayınız.
  • Ücret – Testler, değerlendirme süreci, pasif ve aktif seanslarında dahil olduğu toplam uygulama ücreti.
  • Tomatis® eğitim seviyesi. Uygulayıcı eğitim seviyeleri hakkında ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.

Ücret

Hayır. Belçika ve İsviçre’deki özel sigortalar haricinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Hayır. TalksUp® ve diğer Tomatis® aygıtlarının, yararlanıcılar tarafından doğrudan satın alınması mümkün değildir. Aygıtların sadece bu alanda mesleki altyapı ve ardından Tomatis® eğitimi almış lisanslı kişilerce kullanımına izin verilmektedir. Yararlanıcılar, Tomatis® programını tamamlayıcı bir araç olarak Forbrain® kulaklık takımını satın alabilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.forbrain.com

Program ve seans ücretleri, merkezin bulunduğu yer, Uygulayıcının uzmanlık dalı, mesleki eğitim altyapısı ve Tomatis® Metoduna paralel olarak sunulan başka desteklerin varlığı gibi nedenlerle değişebilmektedir.

Fiyat, hiç kuşkusuz önemli bir tercih kıstası olmakla birlikte, öncelikle, sizin ya da çocuğunuzun sorunları açısından en uygun alanda uzmanlaşmış Uygulayıcıyı belirlemeniz önerilmektedir. Mümkün olduğu sürece, ilk tercih kıstası bu olmalıdır.

Program ve seanslar hakkında

Günde iki saatlik uygulama, çocuklar ve otizm spektrum bozukluğu gibi sorunlar yaşayan başka kişiler için fazla uzun görülebilmektedir. Belli durumlarda, program uygulama protokolünün, Uygulayıcı tarafından mevcut koşullara uyarlanması mümkündür. Ancak, anne babalarca korkulanın aksine, çocuklar seans sırasında çoğu zaman ciddi olumsuz davranışlar sergilememekte ve kendilerini rahatsız etmeyen bu ılımlı akustik dünyanın içinde eğlenceli zaman geçirmektedirler.

Seanslar sırasında gerginlikten uzak ve rahat olmanız gerekmektedir.

Sizi strese sokacak etkinliklerden kaçınmalı, ayrıca TV, bilgisayar, akıllı telefon ve IPad® gibi ekran içeren aygıtlardan uzak durmalısınız. Bunun yanında, bir şeyler yemenize ya da sakız çiğnemenize de izin verilmemektedir. Yapbozlar, karalama ve çizimler, temizlik işleri, yürüme vb. sizi rahatlatacak etkinlikler ise uygun görülmektedir.

Tomatis® Metodu, bir uyarım programıdır. Duyusal bilgilerin daha iyi işlenmesini sağlamak üzere beynin eğitilmesi için tasarlanmıştır. Tüm eğitim yaklaşımlarında olduğu gibi, sağlanan değişikliklerin beyin tarafından özümsenebilmesi için tekrara ihtiyaç vardır. Seansların yoğunlaştırılmış içeriği ise, ters etki yapabilecek aşırı uyarımdan kaçınmak amacıyla ara dönemlerin uygulanmasını gerektirmektedir.

Standart bir Tomatis® programı, her gün 2 saatlik seansların yer aldığı 13 günde tamamlanır. Program tamamlandığında, sonraki programa kadar 4 ila 8 haftalık ara uygulanır.

Başlangıçta ağırlıklı olarak pasif (dinlemeli) seanslardan oluşan programlara, belli bir aşamadan sonra aktif (konuşmalı) seanslar da eklenmeye başlar.

Sonuçlar

Tomatis® Uygulayıcılarından, kendi alanlarındaki çalışmalarda, Tomatis® Metodu dışında da kullandıkları genel değerlendirme araçlarından faydalanmaları istenmektedir. Her Uygulayıcı, sahip olduğu mesleki profile bağlı olarak, belli testler ve araçları kullanabilmektedir. Gelişim çizgisini değerlendirmek için, bunların yanında, önceden hazırlanmış Tomatis® öğrenme testleri (TED-Tomatis® Değerlendirme Veri Tabanı) ve Tomatis® Dinleme Test Sistemi’nden yaralanmak da mümkündür.

Hayır. Bazı kişiler, kaydedilen ilerlemenin program ara dönemlerinde ve hatta program sırasında belli ölçüde ortadan kaybolduğu hissine kapılabilirler. Beyin, en hafif uyarımlar karşısında bile kendini koruma eğilimi sergileyebilir. Bu nedenle, uygulayıcı tarafından belirlenmiş protokolün izlenmesi ve ihtiyaç hissedildiğinde uygulayıcıdan destek istenmesi önemlidir. Tomatis® Metodu ile sağlanan sonuçlar kalıcıdır. Bazı durumlarda, bu kalıcılık etkisi sistematik bir hal almayabilir.

Bazı kişilerde ilk etkilerin çok hızlı bir şekilde, sadece birkaç haftalık ve hatta günlük uygulama ile ortaya çıktığı görülebilmekle birlikte, istikrarlı ve uzun süreli etkilerin elde edilebilmesi için, yoğun bir içeriğe sahip olan Tomatis® Metodu programlarının, öngörülen protokol uyarınca tamamlanması gerekir.

Sayısız çalışma ile gösterilmiş olduğu gibi, bu sorunun yanıtı evettir. Tomatis® Metodunun yaratacağı etkiler, sizde veya çocuğunuzda bulunan özelliklere göre değişecek olmakla birlikte, sonuçları etkileyen ortak etmenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Motivasyon düzeyi: Tomatis® Metodu, beyinde uyarım yaratmak üzere tasarlanmıştır ve danışanın dinleme seanslarına motive olmuş bir şekilde düzenli katılımı çok önemlidir. Bu bakımdan, belli bir kişisel özveri ve motivasyon gerektirir. Dolayısıyla, çocuklar ve gençlerin, ikna edilmeden katılıma zorlanması doğru olmayacaktır. Aynı zamanda, Tomatis® Metoduna neden başvurulduğunu ve nasıl bir etki elde edileceğini danışanın anlaması da önem taşır.
  • Yaş: Tomatis® Metodu, beynin esnekliği bakımından, küçük yaşlarda daha ekili olmaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
  • Destek: Seanslar sırasında profesyonellerden alınacak destek önemlidir.
  • Takip: Önerilen tüm seanslara katılmak ve program sona ermeden katılımı bırakmamak önem taşır (en az 2 program).

Farklı kılan özellikler

Tomatis® Uygulayıcıları, kullanımı konusunda kapsamlı eğitim aldıkları özel aygıtlardan faydalanırlar.

TLTS (Tomatis® Dinleme Test Sistemi) ise, danışanın sahip olduğu dinleme profilinin Uygulayıcı tarafından belirlenebilmesini sağlar.

Elektronik Kulak, ortaya çıktığı günden bu yana ciddi bir evrim geçirmiştir. Bazı Tomatis® merkezlerinde, tüm olanakları bir arada sunan, ancak taşınması mümkün olmayan TAP® (Tomatis® Odyo Pro) aygıtı da bulunmaktadır. Bu teknolojinin minyatür hale getirilmesiyle, önce Solisten® adı verilen taşınabilir aygıt ortaya çıkmıştır. Bu alandaki Tomatis® araştırmalarının ulaştığı son nokta ise TalksUp® aygıtıdır. Yenilikçi ve güçlü bir teknoloji içeren TalksUp®, ev ortamında Tomatis® seanslarının yürütülmesine izin veren en etkili aygıttır.

Tomatis® Metodunda sadece bu aygıtların kullanılabildiği unutulmamalıdır.

Tomatis® Metodundan türetilmiş diğer yaklaşımların genelinde, Tomatis® etkisini doğuran teknik parametrelerin sadece bazıları kullanılmakta, örneğin sadece Mozart müziğine, kemikten iletime ya da yüksek frekanslı ses filtrelerine yer verilmektedir. Tomatis® Metodu ise tüm bu parametrelerin bir arada kullanıldığı, gelişkin bir programdır.

Tomatis® Metodundan söz edebilmek için, tescilli aygıtlar kullanılmasının, sadece özel eğitimden geçmiş, www.tomatis.com adresinde yer alan, kendini “Tomatis® Uygulayıcısı” şeklinde tanıtan uzmanlarca uygulama yapılmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Tomatis® Dinleme Test Sistemi, tıbbi bir aygıt değildir ve tıbbi tanılama amacıyla kullanılmamaktadır. Danışanların sesi işleme ve analiz etme yetilerini değerlendirerek dinleme profillerini ortaya çıkarma yolunda Tomatis® Uygulayıcılarına yardımcı olması amacıyla geliştirilmiştir. Bir eğitim aracı olup, diğer standart değerlendirme araçlarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Müzik terapisinde, müziğin kendisi, danışanı bir duygu ve yaratım sürecine sokmak için kullanılırken, Tomatis® Metodunda ise Geçitleme® yoluyla ses zıtlığı etkilerinin yaratılması gibi Tomatis® parametrelerinin devreye sokulması için müzikten yararlanılmaktadır.

Sıradan CD’ler, Ipod ve MP3 oynatıcılara kaydedilmiş müzikler, Tomatis® etkisinin ortaya çıkmasını sağlayacak ses işleme uygulamalarına izin vermemektedir. Tomatis® etkisi, insan sesi ve müziğin, tescilli özel aygıtlarla, “Geçitleme®” gibi belli teknik parametreler üzerinden ve özel “Gecikme” ayarlarıyla işlenmesini gerektirmektedir.

Mozart müziği, Tomatis® teknik parametrelerinden sadece birini teşkil etmektedir. Tercih edilmesinin nedeni, içerdiği müthiş armoni zenginliği sayesinde Tomatis® etkisinin ortaya çıkışını kolaylaştırmasıdır. Mozart müziğinin dünya genelinde kabul görüyor olması da nedenler arasındadır.

kısıtlar

Evet. Tomatis® Metodu, başka terapilere ait etkilerin beyinde yerleşmesine de yardımcı olan, tamamlayıcı bir yaklaşımdır. Duyusal bilginin beyin tarafından daha etkin bir şekilde işlenmesine destek verdiği için, fizyoterapi, ergoterapi veya konuşma terapisi ile bir arada uygulanabilir.

Bunun yanında, Tomatis® Metodunun uygulanması, hiçbir zaman diğer terapi veya tedavilerin durdurulması için gerekçe değildir.

Seansların mümkün olduğunca erken yaşta başlaması önerilmekle birlikte, bebeklerde seans uygulama protokollerinin bir Uygulayıcı tarafından uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Evet. İşitme kaybınız %80’in altındaysa, Tomatis® Metodu size de fayda getirebilecektir. Ancak, Tomatis® programına başlamadan önce bir KBB uzmanı ve/veya odyolog ile görüşmeniz önerilmektedir.

Tomatis® Metodunun, işitme işlevini onarmak için değil, dinleme işlevini yukarı taşımak için tasarlanmış olduğu unutulmamalıdır. İşitme ve dinleme, birbirinden çok farklı işlevlerdir. İşitme, seslerin algılanabilme yetisi şeklinde tanımlanırken, dinleme ise bu seslerin doğru şekilde analiz edilme becerisidir. İşitmede edilgen, dinlemede ise bilişsel bir işlevden söz edilir.

 

Her Tomatis® Uygulayıcısı, değerlendirme sonucunda tespit edilen danışan profilinden yola çıkarak, Tomatis® Metodunun sizin veya çocuğunuz için uygun olup olmayacağını belirleyebilecek şekilde eğitilmiştir. Doğal ve noninvaziv bir program olan Tomatis® Metodu, özel kısıtlara sahip değildir. Metodun uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar bulunmamakla birlikte, belli durumlarda fayda sağlamayabilmekte ve bu nedenle uygun görülmeyebilmektedir.

Ciddi bozukluklar ve belirlenmiş bazı sıkıntılar mevcut olduğunda, Tomatis® Metodunun, konuya hakim bir tıp hekiminin gözetiminde uygulanması önerilmektedir.
Tomatis® Metodu, tamamlayıcı bir yaklaşım olup, diğer terapi ve uygulamaların bırakılmasına neden olmamalıdır.

Evet. Tomatis® Metodu, doğal ve noninvaziv bir eğitim programıdır. Zorlayıcı olmayan ses etkileri yoluyla beyinde uyarım sağlar. Güvenlidir ve ağrıya yol açmaz.