Ana içeriğe atla

Tomatis Tamamlayıcı Evde Zihinsel Eğitim Araçları

Tomatis® Metodu, resmî olarak sertifikalandırılmış bir Tomatis® Profesyonelinin gözetiminde uygulanmaktadır. Çeşitli kapsamlı seanslardan oluşan Tomatis® Programları, sadece profesyonel aygıtların kullanımıyla hayata geçirilebilmektedir. Tomatis®, programlar öncesinde, arasında ve ayrıca sonrasında kullanılabilecek tamamlayıcı araç ve uygulamalardan da yararlanılmasını önermektedir. Bu tamamlayıcı araçların tek başına kullanımı da mümkün olmakla birlikte, ürünlerin asıl tasarlanış amacı, Tomatis® Metodu ile elde edilen sonuçların güçlendirilmesi ve pekiştirilmesidir. Tomatis® Metoduna göre yaklaşım ve protokol farklılıkları ortaya koyan bu araçlar, mükemmel bir tamamlayıcı işlev görmektedir. Danışanı olduğunuz Tomatis® Uygulayıcısı, ihtiyaçlarınızı ve Tomatis® programının hangi noktasında bulunduğunuzu dikkate alarak, size çeşitli özel egzersizler ve protokoller önerebilecektir.

 

PROTOCOLE OF USE

TOMATIS® PROGRAMI ÖNCESİNDE AYRI BİR PROGRAM ŞEKLİNDE KULLANIM:Eğer, herhangi bir nedenle Tomatis® programına doğrudan başlama olanağınız bulunmuyorsa, Soundsory® ve/Veya Forbrain® kullanımıyla sürece başlayabilirsiniz.

TOMATIS® PROGRAMLARI SIRASINDA GÜÇLENDİRME ETKİSİ İÇİN KULLANIM:Bir Tomatis® programından sonrakine geçilirken, “Edinim Aşaması” adını verdiğimiz uzun bir aranın verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ara dönemde, beyin üzerindeki uyarım etkisinin çeşitli yollarla devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Soundsory® ya da Forbrain®, bu uyarımın sağlanmasında size yardımcı olabilecektir. Her iki aracın da uygulama protokolü, durumunuz ve ihtiyaçlarınıza göre sizin için en uygun kullanım koşullarını önerebilecek Tomatis® Uygulayıcısının yardımıyla, ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlenebilmektedir.

TOMATIS® PROGRAMLARI SONRASINDA İLERLEME SAĞLAMAK İÇİN KULANIM: Tomatis® programlarını tamamladığınızda, bu tamamlayıcı araçları kullanarak uzun vadede beynini eğitmeyi sürdürebilirsiniz. Tamamlayıcı araçları, Tomatis® Metodu ile elde edilmiş sonuçların korunmasına ve hatta daha ileri noktalara taşınmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda öneri almak ve durumunuza uygun bir uygulama protokolünün belirlenmesini için Tomatis® Uygulayıcınız ile iletişim kurabilirsiniz.


Ek ekipman

 • SOUNDSORY® Program TU
 • The SOUNDSORY Program Tomatis® TU
 • Complementary Tool SOUNDSORY® TU

SOUNDSORY® Programı

Soundsory®, evde kullanıma dönük, birden fazla duyuya etki eden bir programdır. Motor ve bilişsel becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Programın içeriğinde, özel olarak tasarlanan ve nöro-akustik işlemlemeden geçen müzik kayıtlarına ek olarak, beden farkındalığına, beden duruşunun denetimine ve koordinasyona yönelik, yaklaşık 50 farklı hareket egzersizi bulunmaktadır. Program, 49 gün boyunca, günde 30 dakika uygulanmaktadır.

SOUNDSORY®, aşağıdaki sorunlardan mustarip danışanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır:

 • Motor gecikmeler, denge ve koordinasyon bozuklukları
 • Otizm spektrumu ve gelişim gerilikleri
 • Duyusal ve işitsel işlemleme bozuklukları
 • ADD ve ADHD gibi dikkat eksikliği sorunları

Soundsory®, sadece işitme sistemini değil, kulağın denge, ritim ve koordinasyon işlevi gören motor kısmını da oluşturan salyangoz hem de vestibüler sistemin uyarılması için bütünsel bir yöntemden yararlanmaktadır. Programda her uygulama günü iki kısma ayrılmış durumdadır: 25 dakikalık dinleme etkinliğinden oluşan “ritmik müzik programı” ve 5 dakikadan oluşan, yine müziğin dinlenmesi sırasında uygulanması gereken “bedensel hareket egzersizleri”.

Ritmik Müzik

Program yapısında yer alan Marş ve benzer müzikler, ritmin öne çıkarılması ve beden hareketlerinin fizyolojisini andırması için özel olarak yapılandırılmıştır. Bu sayede, tüm beden istemsiz olarak harekete geçirilmektedir. Soundsory® kulaklarında ses iletimi hem klasik kulaklıklar gibi hava yoluyla, hem de kafatasının tepe noktasından kemik yoluyla iletilmekte, böylece vestibüler sistem ve duyular üzerine etkin ve eksiksiz bir uyarım elde edilmektedir. Dinletilen müzik, dinamik filtre kullanılarak işlemlenmekte, bu sayede ortaya çıkan ses zıtlıkları sonucunda iki ana etki meydana gelmektedir. Bunlardan ilki, enerji verme işlevi bulunan ve daha iyi bir işitsel işlemleme yolunda kulağı eğiten yüksek frekansların öne çıkarılmasıdır. İkinci etki ise, Tomatis® Metodu uygulamalarının aksine, tahmin sürecinin yürütülmesi ve güven yaratılmasıdır. Beyin, ortaya çıkacak ses zıtlıklarını kolayca tahmin edebilmekte, bu sayede güven ve tatmin duygusu oluşmakta, sonuç olarak odaklanma kapasitesi yükselmekte ve organizasyon becerileri gelişmektedir.

Beden Hareketi Egzersizleri

Ergoterapistlerden yardım alınarak tasarlanan ve kaba motor hareketlerden ince motor hareketlere kadar geniş bir yelpaze oluşturan beden egzersizleri, beyindeki sinir ağlarının gelişmesini ve daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır. Egzersizler, her bir danışanın ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmekte ve herhangi bir ek araç kullanımı gerektirmemektedir.

Kolayca kullanılabilecek eksiksiz bir program şeklinde tasarlanmış Soundsory®, Tomatis® Uygulayıcısının yardımıyla Tomatis® programlarını tamamlayacak biçimde ve ihtiyaçlarınız temelinde düzenlenebilmektedir. Soundsory® kullanıcıları, seansları gevşemiş ve rahat bir haldeyken uygulamalı, seans sırasında dikkatlerini başka herhangi bir şeye (ekranlı cihazlar, otomobil kullanımı vb.) vermemelidirler. Bunun yanında, seans sırasında resim yapmak, dans etmek, hareket etmek, lego yapmak yaratıcı etkinliklerin yürütülmesinde sakınca bulunmamaktadır.

İki Tomatis® programı arasında bir aylık ara verilmesi öneriliyor olsa da, bu dönemde Soundsory® aracı sınırsız bir şekilde ve ailedeki birden fazla kişi tarafından kullanılabilecektir. Tomatis® Metodu için mükemmel bir tamamlayıcı araçtır.

ŞİMDİ SİPARİŞ
10% indirim

 

 

 

 • The Forbrain® Program TU
 • The Forbrain® Program Tomatis® TU
 • Complementary Tool Forbrain® TU

FORBRAIN®

Forbrain®, aşağıdaki sorunlardan mustarip danışanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır:

 • Konuşma ve dil güçlükleri
 • Öğrenme güçlükleri
 • İşitsel işlemleme bozuklukları
 • ADD ve ADHD gibi dikkat eksikliği sorunları

Forbrain®, mikrofon ve dinamik ses filtresi ile donatılmış bir kemikten ses iletimi kulaklık takımıdır. İşitme-konuşma döngüsünü eğitmek isteyen kullanıcılar tarafından, kendi başlarına kullanılabilmektedir. İnsan sesindeki belli örüntüleri destekleyip güçlendiren Forbrain®, güçlendirilen bu sesi kemikten iletim yoluyla aynı anda iletmektedir.

İşitsel algı, işlemleme ve konuşma becerilerinin güçlendirilmesi, dikkat ve belleğin iyileştirilmesi için günde 15 dakika Forbrain® kullanımı önerilmektedir. Herkese dönük bir araç olan Forbrain®, 3 yaşından itibaren kullanılabilmektedir.

Konuşmada iyileşme:

Dinamik ses filtresi, kullanıcının sesindeki yüksek frekansları öne çıkarmakta ve alçak frekansları ise hafifletmektedir. Ortaya çıkan yüksek frekanslı parlak ses yapısı, dil gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Kullanıcının, kendi sesini bir miktar düzeltilmiş halde duyması, konuşmanın iyileşmesini, daha canlı ve ahenkli hale gelmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, kemikten ses iletimi de konuşma dilindeki temel seslerin daha güçlü bir şekilde algılanmasına olanak tanımakta ve bu seslerin algılanmasını desteklemektedir. Kullanıcı, işitme-konuşma döngüsündeki bu gelişim sayesinde, sesine dönük algısını düzeltebilmekte ve bilinçli bir çaba gerekmeden konuşmasını iyileştirme olanağına kavuşmaktadır.

Dikkat düzeyinde artış:

Dinamik ses filtresi sayesinde meydana gelen ses zıtlıkları, beyin tarafından önceden tahmin edilememektedir. Beyin, buna bağlı olarak sürpriz etkisine maruz kalmakta ve dikkat kesilmektedir. Kullanıcının sesinde öne çıkarılan yüksek frekanslar, yine dinamik ses filtresinin etkisiyle, son derece enerji verici bir etkiye sahiptir. Sonuçta, dikkat düzeyinde artış elde edilmektedir.

Bellekte iyileşme:

Sesin, kafatasındaki kemikler üzerinden titreşimler yoluyla iletimi anlamına gelen kemikten ses iletimi, kendi sesimizi dinlemenin en doğan yoludur. Bu iletim şekli, aynı zamanda havadan ses iletimine (kulak yoluyla duyma) göre 10 kat daha hızlı ve çok daha yüksek kalitede gerçekleşir. Sesimizin ve içerdiği mesajların kemikten iletim yoluyla duyulması, bu sayede bilgiyi edinme ve özümseme becerimizi yukarı çeker.

Herkese dönük bir araç olan Forbrain®, 3 yaşından itibaren, konuşma becerisi gelişmemiş, ancak kendi sesini dinleme konusunda sıkıntı yaşamayan çocuklar da dahil olmak üzere kullanılabilmektedir. Kendi başına kullanılan bir araç olarak, uzun vadeli sonuçların alınabilmesi için, Forbrain®’in günde 10 ila 20 dakika süreyle, 6 ila 10 hafta boyunca kullanılması önerilmektedir. Eğer halihazırda Tomatis® programı alıyorsanız, lütfen size en uygun uygulama protokolü hakkında tavsiye vermesi için Tomatis® Uygulayıcınız ile görüşünüz. Forbrain® kullanımı için gereken tek şey, kullanıcının kendi sesiyle egzersiz yapmasıdır! Hafif ve kablosuz bir aygıt olan Forbrain®, kullanıcının konuşma, şarkı söyleme ya da sesli okuma gibi etkinlikler sırasında hareket etmesine olanak tanır. Tomatis® Uygulayıcınız, uygulayabileceğiniz etkinlikler ve en faydalı uygulama biçimleri hakkında size yardımcı olacaktır.

ŞİMDİ SİPARİŞ
10% indirim