Ana içeriğe atla

Tomatis Metodu'nun Tarihçesi

1958’de ilk Elektronik Kulak’ın Brüksel Evrensel Fuarında sergilendiği günden, Tomatis® etkisini oluşturmak için bugün kullanmakta olduğumuz TalksUP® aygıtına kadar ilerleyen süreçte, Tomatis® teknolojisi durmaksızın gelişti ve yeniliklere imza attı. Tomatis® Metodunun kurucusu Dr. Alfred Tomatis ile başlayıp, sonraki kuşaklarca yazımına devam edilen bir tarihten söz ediyoruz.

 • 1920-1950

  Alfred Tomatis, Fransa’da dünyaya geldi ve müzisyen bir ailede büyüdü

  1920 - 1950

  Alfred Tomatis, tıp eğitimi alarak KBB (kulak, burun, boğaz) uzmanı oldu. Ses üretimi ile ilgili pek çok sorunun, aslında işitme sorunlarından kaynaklandığını keşfetti. “Kulağın duymadığı ses üretilemez.” şeklinde formülleştirdiği kuramı, araştırmalarının ve geliştirdiği metodun temel taşı oldu.

 • 1950-1960

  Alfred Tomatis, Elektronik Kulak adını verdiği ilk teknik ses sistemini geliştirdi

  1950 – 1960

  Yine bu dönemde, işitme ile ağızdan ses üretimi arasındaki ve buradan yola çıkarak dinleme ile iletişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyan “Tomatis® Kanunları”, Alfred Tomatis tarafından Paris Bilimler Akademisine sunuldu. Alfred Tomatis, pek çok bilimsel test ve keşfin yanında, Elektronik Kulak adını verdiği kendi ses sisteminden yararlanarak, ses sanatçılarının ses kalitesinde baş gösterebilen kayıpları kalıcı olarak ortadan kaldıran, sesin yeniden eğitilmesini sağlayan metodunun etkinliğini kanıtladı.

  1958 yılındaki Brüksel Evrensel Fuarında ilk Elektronik Kulak sergilendi.

 • 1960-1970

  Elektronik Kulak ses sisteminin, her bireyin kendine özgü ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkan güçlüklere çözüm getiren yeni özelliklerle donatılması sayesinde, Tomatis® Metodunun uygulama alanları önemli ölçüde genişledi

  1960 - 1970

  Ses mesajlarının kulak ve beyin tarafından analizi, duygusal boyutu da bulunan bir süreçtir. İşitme ile dinleme arasındaki ayrım da bu noktada ortaya çıkar. Bu dönemde, Tomatis® Metodunun uygulama alanları, bu ayrımın varlığı nedeniyle, duygu durumu bozuklukları, öğrenme güçlükleri ve dil sorunlarını da içerecek şekilde genişledi. Dr. Tomatis, bunun yanı sıra, yabancı dil öğreniminde, hedef dil müzikal içeriğinin (ritim, titreşimler, tını vb.) algısal düzeyde özümsenmesinin de gerekli olduğu keşfetti.1960’lara gelindiğinde, Elektronik Kulak artık her bir danışanın kendine özgü ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yapılmasına izin veren teknik parametrelerle donatılmıştı.

  1963 yılında, Alfred Tomatis, "Kulak ve Dil" adını verdiği ilk kitabını yayınlayarak, çok daha geniş bir kitleye ulaşma olanağını buldu.

 • 1970-1980

  Teknik keşiflerini sürdüren ve Tomatis® Metodunun etkinliğini açıkça ortaya koyan Alfred Tomatis, kemikten ses iletim özelliğine sahip kulaklıklar ve bir değerlendirme testi geliştirdi

  1970 - 1980

  1970’lerde, kulaklık takımları, klasik havadan ses iletiminin yanında kemikten iletim özelliğinin de eklenmesiyle önemli bir değişikliğe tabi tutuldu. Böylece, sesin iletimi ve beyin tarafından analizi çok daha etkili hale geliyordu. Bu teknik ilerleme, her bir danışanın kendine özgü dinleme profilinin ortaya çıkartılmasını mümkün kılan, Tomatis Dinleme Testi (TLTS) adlı aygıtın geliştirilmesinin önünü açtı.

  Aynı dönemde, Alfred Tomatis’in yayınlanan pek çok kitabından biri olan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan “L’oreille et la vie” [Bilinçli Kulak], “The Conscious Ear” adıyla İngilizceye çevrildi. Tomatis® Metodunun kazandığı başarı üzerinde, uygulayıcıların eğitimine dönük bir merkez kuruldu ve Fransa’nın yanında İsviçre ile Kanada’dan gelen terapistlerin de eğitimine başlandı. Birkaç yıl sonrasında ise bu merkez tüm dünyaya açık hale getirildi.

 • 1980-1990

  Elektronik Kulak ses sistemi, yeni ileri teknik parametrelerle güçlendirildi

  1980 - 1990

  1980’ler boyunca araştırmalar ve teknik ilerleme sürdü. Elektronik Kulak aygıtı, gecikme, bekletme, lateralite ve farklı ses filtreleri gibi yeni teknik parametrelerin eklenmesi sayesinde daha ileri bir noktaya taşındı. Her danışan için ayrı ayrı düzenlenmesi mümkün olan bu parametreler, artık Tomatis® Metodu uygulamalarının vazgeçilmez parçalarından biri olacaktı. Elektronik Kulak ve birçok teknik parametre için patent alındı.

  Yıllar içinde Tomatis® Metodu önemli ölçüde gelişim kaydetti ve Avrupa, ABD ve Meksika'nın pek çok noktasında uygulama merkezleri açıldı. Yine bu dönemde, aralarında "The Ear and the Voice" [Kulağımız ve Sesimiz], "Why Mozart?" [Neden Mozart?], "Scholastic Difficulties" [Akademik Güçlükler] ve "9 Months in Paradise" [Cennette 9 Ay] adlı eserlerin de bulunduğu pek çok yeni kitap yayınlandı.

 • 1990-2000

  Tomatis® Metodunda dijital çağa geçildi

  1990 - 2000

  Bu döneme kadar, Elektronik Kulak ses sistemi, sesin analog olarak işlenmesi esasına dayanmaktaydı. Alfred Tomatis'in talimatıyla, Paris'teki Tomatis® merkezinde ilk dijital filtrelerin testleri gerçekleştirildi. Son derece kesin veriler sunan sonuçlar, daha ileri gelişmelere kapı araladı.

  1990’lar, Tomatis® Metodu uygulama prosedürlerinin dünya genelinde standartlaştırılması, böylece her merkezde aynı uygulamanın yapılması yolunda bir dönüm noktasıydı. Metodun yaygınlaştırılmasına dönük kararlılık ve tutkunun bir parçası olarak, alanının önemli kurumları arasında yer alan, Polonya'daki Varşova İşitme Psikolojisi ve Patolojisi Enstitüsünden Profesör Skarzynsky ile faydalı bir ortak çalışma başlatıldı. Bu ortaklık, Polonya'daki pek çok okulda metodun uygulanmasına imkan tanıdı.

 • 2000-2005

  Elektronik Kulak ses sistemi, tamamen güvenilir ve kesin uygulama parametreleri ortay koyan Tomatis® Audio Pro aygıtına dönüştü

  2000 - 2005

  2000 ile 2005 arası, Tomatis® Metodunun gelişiminde teknik ilerlemelerin başrol oynadığı bir dönemdi. Analog müzik kayıtlarından dijital kayıtlara geçilmesiyle, aygıtların çalışma hassasiyeti ve ses kalitesinde çarpıcı bir iyileşme elde edildi. (Analog ve dijital ses kayıtları arasındaki farka dair ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız). Bu noktadan itibaren, Elektronik Kulak ile uygulanan dinleme seanslarının süresini, etkinlikten taviz verilmeden önemli ölçüde kısaltmak olanaklı hale geldi.

  Bilimsel mirasını oğlu Christian Tomatis ile onun çalışma arkadaşı Thierry Gaujarengues’ye bırakan Alfred Tomatis’in 25 Aralık 2001’deki ölümü sonrasında TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. kuruldu. 9 Ağustos 2002'de Christian Tomatis'in de hayata veda etmesinin ardından, şirket yönetimini Thierry Gaujarengues devraldı.

 • 2005-2010

  Dinleme test sistemi daha ileri noktaya taşındı ve Elektronik Kulak aygıtı minyatür hale getirildi

  2005 - 2010

    Yine bu dönemde, dinleme testinde uygulanan frekans sayısının 11'den 35’e çıkartılması, danışanların dinleme profili hakkında Tomatis® uygulayıcılarının çok daha ayrıntılı bilgi edinmesini mümkün kıldı. Böylece, uygulanacak dinleme programının danışana göre daha hassas bir şekilde düzenlenmesi olanağı elde edildi ve sağlanan sonuçlarda da önemli ilerlemeler elde edildi. Buna ek olarak, Elektronik Kulak parçalarının daha kompakt hale gelmesiyle, Solisten® adı verilen taşınabilir aygıt doğdu. Tomatis® etkisini olması gerektiği gibi yaratan bu aygıt, bugün de mümkün olduğu gibi, dinleme seanslarının evde yürütülmesini olanaklı hale getirdi.

  Okullar başta gelmek üzere, Tomatis® Metodunun yaygınlaştırılmasına devam edildi. 2005 ile 2010 arası dönemde, Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonlar sayesinde, akademik sorunlarla baş edilmesine yardımcı olmak üzere, kamu ve özel sektörde 220 okula Tomatis® aygıtları kuruldu.

 • 2011-2015

  Bir devrim anlamına gelecek şekilde, Solisten® ve ardından TalksUp® aygıtlarının ortaya çıkmasıyla, Tomatis® Metodu çok daha erişilebilir ve etkin hale geldi

  2011 - 2015

  Elektronik Kulak ses sisteminin kompakt ve taşınabilir hali olarak tanıtılabilecek TalksUp® ve Solisten®, modern kent yaşamının getirdiği kısıtlara uyum sağlamayı kolaylaştırmakta. Yeni nesil minyatür Elektronik Kulak ses sistemi TalksUp®, müzik ve sesin gerçek zamanlı işlenmesini sağlıyor. Bu basit ama aynı ölçüde güçlü aygıt, uygulayıcının erişmiş olduğu eğitim seviyesine bağlı olarak farklı özelliklerle donatılabiliyor ve Tomatis® Metodunun tüm teknik parametrelerini devreye sokarak, Tomatis® Etkisi yaratıyor.  

  2010’dan bu yana, dünyanın dört bir yanında her yıl 40’ı aşkın eğitim kursu düzenlenmekte. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., Tomatis® Metodunu toplum açısından daha erişilir ve anlaşılır kılmak, ayrıca daha da etkin hale getirmek için durmaksızın çalışmakta.

 • 2017 - 2021

  Tomatis® Metodu'na erişmek artık daha da kolay

  2017 - 2021

  Bir hazırlık programı ile donatılmış Tomatis® Infinite kulaklık takımı sayesinde, Tomatis® serüvenine artık doğrudan evinizde başlama olanağına sahipsiniz. Tomatis® Infinite kulaklık takımı, aynı zamanda sahip olduğu pekiştirme programları ve işitme-konuşma döngüsü egzersizleriyle, Tomatis® seanslarında elde edilmiş etkileri genişletme ve kalıcı hale getirme imkanını da sunuyor. Tomatis® Dinleme Testi de daha iyi bir test deneyimi sunacak şekilde geliştirildi. Anlaşılması daha kolay bir arayüze, daha hassas test sonuçlarının ortaya koyulması amacıyla daha geniş bir frekans aralığına, ayrıca seanslar boyunca elde edilmiş sonuçları görsel olarak izleyip karşılaştırma imkanına sahip yeni test teknolojisi, kaydedilen ilerlemenin Tomatis® profesyonelleri tarafından kolayca takip edilebilmesini sağlıyor. TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., Tomatis® Metodu'na erişimi dünyanın her yerinde daha da kolay hale getirmek ve içinde bulunduğumuz sağlık krizine yanıt vermek için gerekli düzenlemeleri başarıyla hayata geçirdi. TOMATIS ACADEMY adını verdiğimiz yeni çevrimiçi eğitim platformu, gelişkin, etkileşimli ve profesyonel bir uzaktan eğitim olanağı sunuyor.

 • 2021 - ...

  Tomatis® Metodunun geleceğini birlikte yazmak için bize katılabilirsiniz.

  2021 - ...