Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βρείτε κάποιον πιστοποιημένο επαγγελματία Tomatis κοντά σας

Η μέθοδος Tomatis® εκπροσωπείται από επαγγελματίες Tomatis® σε 75 χώρες. Περισσότεροι από 2000 εκπαιδευτικοί και θεραπευτές είναι πιστοποιημένοι από τον μοναδικό επίσημο οργανισμό που ονομάζεται TOMATIS DÉVELOPPEMENT S.A. Σας προτείνουμε να βρείτε και να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία του οποίου η ειδίκευση ανταποκρίνεται στις δικές ανάγκες σας ή στις ανάγκες του παιδιού σας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προφίλ των επαγγελματιών και το κόστος των προγραμμάτων, μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο FAQ.

Βρείτε ένα Πιστοποιημένο Επαγγελματία TOMATIS®

Πιστοποιήσεις Tomatis®
Πάροχος (επίπεδο 1)
Πάροχος (επίπεδο 2)
Σύμβουλος (επίπεδο 3)
Σύμβουλος (επίπεδο 4)

Μόνο επαγγελματίες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν εκπαιδευτεί από την TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., έχουν τα προσόντα και είναι πιστοποιημένοι για να χρησιμοποιούν τη μέθοδο Tomatis®. Έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία αδειοδότησης και αποδεχτεί τον κώδικα δεοντολογίας. Είναι εξοπλισμένοι με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να το χρησιμοποιούν. Η μέθοδος Tomatis® είναι μια συμπληρωματική μέθοδος σε μια θεραπευτική ή ιατρική επαγγελματική μέθοδο. Είναι ευθύνη του πελάτη να βεβαιωθεί ότι ο επαγγελματίας που επιλέγει έχει το προφίλ που ταιριάζει με τις συγκεκριμένες ανάγκες του. Η TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη σχέση μεταξύ ενός πελάτη και του επαγγελματία που έχει επιλέξει.