Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Μέθοδος Tomatis® είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην ακρόαση και την ομιλία. Όπως κάθε εκπαιδευτική μέθοδος , εφαρμόζεται με συνεχή και επαναλαμβανόμενο τρόπο και ακολουθείται από περιόδους παύσης για σωστή ενσωμάτωση. Κάθε πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο και καθορίζεται από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία της Tomatis®, μετά από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση ακρόασης. Πολλές φορές οι ακουστικές συνεδρίες μπορούν να διεξαχθούν στο σπίτι.

Προκαταρτική Συνέντευξη
1

Προκαταρτική Συνέντευξη

Αξιολόγηση μιάμισης ώρας

Η Μέθοδος Tomatis® είναι μια συμπληρωματική ενισχυτική μέθοδος σε κάθε θεραπευτική, ιατρική ή παιδαγωγική μέθοδο. Επαγγελματίες θεραπευτές και επαγγελματίες της εκπαίδευσης (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, σύμβουλοι ζωής, κ.λ.π.) εκπαιδεύονται κατάλληλα για να εφαρμόζουν τη μέθοδο. Σας προτείνουμε να επιλέξετε τον επαγγελματία του οποίου το προφίλ ταιριάζει με τις δικές σας ανάγκες. Για να βρείτε τον πιστοποιημένο επαγγελματία, κάντε κλικ εδώ.

Θα λάβετε εξατομικευμένη αξιολόγηση, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, αφού θα έχει πραγματοποιηθεί συνέντευξη με έναν επαγγελματία που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δυσκολίας ή διαταραχής (δείτε τα επαγγελματικά προφίλ στο «Βρείτε μας».)

Οι γονείς που επισκέπτονται ένα κέντρο Tomatis® για τα παιδιά τους θα έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν ένα προκαταρκτικό διαδικτυακό τεστ 40 λεπτών, ειδικά σχεδιασμένο για την έγκυρη και ολοκληρωμένη συγκρότηση του προφίλ κάθε παιδιού ξεχωριστά. Αυτό το τεστ ονομάζεται TED (Tomatis® Evaluation Database).

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες μπορούν επίσης να χορηγήσουν ένα ακουστικό τεστ με τη χρήση της συσκευής γνωστής ως TLTS (Tomatis® Listening Test System). Αυτό το τεστ θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το δυναμικό της ακρόασής σας καθώς και τις πιθανές δυσλειτουργίες.

Ακουστικές Συνεδρίες (παθητική φάση)
2

Ακουστικές Συνεδρίες (παθητική φάση)

1,5 ώρες ημερησίως για 2 ή 3 x 13 ημέρες

Οι επαγγελματίες Tomatis® θα δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών παθητικής ακρόασης που θα παρακολουθήσετε, θα χρησιμοποιείτε μία από τις συσκευές μας, είτε πρόκειται για το λεγόμενο TalksUp® ή την προηγούμενη έκδοση του, το Solisten® ή την Tomatis® Audio Pro (TAP).

Κατά τη διάρκεια των ακουστικών προγραμμάτων με τη φορητή συσκευή TalksUp® και τα ασύρματα ακουστικά, είναι σημαντικό να χαλαρώνετε. Κάθε παράλληλη ευχάριστη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ακρόασης του προγράμματος συνίσταται υπό τον όρο να μην σας προσδίδει άγχος ή να μην απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση. Μπορείτε να ζωγραφίζετε, να περπατάτε, να παίζετε, να μαγειρεύετε, αλλά αποφεύγετε να μασάτε ή να χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (οθόνες).

Ο αριθμός και η διάρκεια των συνεδριών καθορίζονται από τον επαγγελματία Tomatis® που έχετε επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι συνεδρίες έχουν διάρκεια μέχρι 2 ώρες, για δύο ή τρεις περιόδους δεκατριών ημερών η κάθε μία.

Ανάμεσα σε κάθε περίοδο υπάρχουν περίοδοι παύσης. Αυτές ονομάζονται "περίοδοι ενσωμάτωσης". Μετά από κάθε περίοδο ενσωμάτωσης γίνονται αξιολογήσεις και συνεντεύξεις πριν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος συνεδριών.

Ακουστικές Συνεδρίες
3

Ακουστικές Συνεδρίες (ενεργητική φάση)

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες μπορεί επίσης να σας προτείνουν συνεδρίες ενεργητικής ακρόασης. Αυτές οι συνεδρίες περιλαμβάνουν μεγαλόφωνη ανάγνωση ή λεκτική επανάληψη, κατά τις οποίες η φωνή σας τροποποιείται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο και αναμεταδίδεται σύμφωνα με τις παραμέτρους της επίδρασης Tomatis®. 'Ως αποτέλεσμα, ακούτε τη φωνή σας αφού έχει υποστεί επεξεργασία μέσω του ηλεκτρονικού gating και κατ’επέκταση ασυνείδητα η φωνή σας τροποποιείται. Αυτές οι συνεδρίες δεν είναι υποχρεωτικές αλλά συνίσταται όταν χρειάζεται και είναι εφικτό και εφαρμόζονται πάντα μετά την παρακολούθηση του αρχικού προγράμματος παθητικής ακρόασης.

Εάν οι συνεδρίες της ενεργητικής ακρόασης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά Forbrain® για την ολοκλήρωση του προγράμματος Tomatis®.

Τελική αξιολόγηση
4

Τελική αξιολόγηση

Αφού οι ακουστικές συνεδρίες ολοκληρωθούν,θα σας δοθεί η τελική αξιολόγηση με βάση την οποία θα εκτιμήσουμε την πρόοδό σας και θα κρίνουμε αν χρειάζονται περισσότερες συνεδρίες. Τα αποτελέσματα της μεθόδου Tomatis® είναι μακροπρόθεσμα. Συνεπώς αρκετές φορές δεν είναι απαραίτητο να παρατείνουμε το αρχικό πρόγραμμα (αν και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων συνίσταται).

Για να ενισχύσετε την επίδραση των ακουστικών συνεδριών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σετ ακουστικών Forbrain® κατά τις περιόδους παύσης. Τα ειδικά ακουστικά Forbrain® είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν στο ακουστικο-φωνητικό κύκλωμα ανάδρασης και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο  www.forbrain.com ή ζητήστε από έναν Επαγγελματία Tomatis® περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τις συνεδρίες Tomatis®, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το Forbrain®.

συνεδριες

*Παρακαλώ σημειώστε ότι τα εργαλεία αξιολόγησής μας είναι σχεδιασμένα να βοηθούν τους επαγγελματίες μας να συγκροτούν το προφίλ σας και να αξιολογούν την πρόοδό σας μετά τις συνεδρίες ακρόασης. Αυτά τα εργαλεία δεν προορίζονται για ιατρικό διαγνωστικό σκοπό.