Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περισσότερες πληροφορίες

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μάθετε για τη μέθοδο Tomatis®. Εγγραφείτε εδώ, για να λάβετε όλα τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα, για να ενημερωθείτε για τα Νέα και τις Εκδηλώσεις μας και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δωρεάν online εργαστήρια μας.

Εγγραφείτε Τώρα

Program Aktywna tablica 2020-2024 - Dofinansowanie na zakup treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

2022-04-8

Program Aktywna tablica 2020-2024 - Dofinansowanie na zakup treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Tomatis logo

W 2022 publiczne i niepubliczne szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu Aktywna tablica 2022 placówka może zakupić urządzenia do prowadzenia treningu słuchowego Metodą Tomatisa® (opis metody i pakiety znajdują się w plikach PDF do pobrania). Szkoły mogą wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca 2022. W przypadku zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów z SPE maksymalna kwota dofinansowania to 35 000 zł przy wkładzie własnym finansowym lub rzeczowym w wysokości 8 750 zł.

 

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

  1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  2. szkoły ponadpodstawowe;
  3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

 

pdf

 

 Metoda Tomatisa® – trening uwagi słuchowej dla uczniów z SPE

 

pdf

 

 Pakiety Aktywna tablica 2022 SPE

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami pakietów zakupu Metody Tomatisa®. Istnieje również możliwość przygotowania indywidualnych pakietów dopasowanych do potrzeb placówek. 

Wzory wniosków TUTAJ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1
Zapraszamy do kontaktu: m.zamojcin@tomatis.com, tel. 693 926 320