Przejdź do treści

Prośba o informacje

Prosimy o wypełnienie formularza, co umożliwi Państwu otrzymanie pełnej dokumentacji, dostęp do bezpłatnych warsztatów online i śledzenie na bieżąco naszych aktualności i wydarzeń.

Zapisz się

Program Aktywna tablica 2020-2024 - Dofinansowanie na zakup treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

2022-04-8

Program Aktywna tablica 2020-2024 - Dofinansowanie na zakup treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Tomatis logo

W 2022 publiczne i niepubliczne szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu Aktywna tablica 2022 placówka może zakupić urządzenia do prowadzenia treningu słuchowego Metodą Tomatisa® (opis metody i pakiety znajdują się w plikach PDF do pobrania). Szkoły mogą wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca 2022. W przypadku zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów z SPE maksymalna kwota dofinansowania to 35 000 zł przy wkładzie własnym finansowym lub rzeczowym w wysokości 8 750 zł.

 

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

  1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  2. szkoły ponadpodstawowe;
  3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

 

pdf

 

 Metoda Tomatisa® – trening uwagi słuchowej dla uczniów z SPE

 

pdf

 

 Pakiety Aktywna tablica 2022 SPE

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami pakietów zakupu Metody Tomatisa®. Istnieje również możliwość przygotowania indywidualnych pakietów dopasowanych do potrzeb placówek. 

Wzory wniosków TUTAJ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1
Zapraszamy do kontaktu: m.zamojcin@tomatis.com, tel. 693 926 320