Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Центр нейрокоррекции поведения и речи "Томатис-Таганрог"

Центр нейрокоррекции поведения и речи "Томатис-Таганрог"

Περιγραφή του κέντρου

Центр нейрокоррекции поведения и речи "Томатис-Таганрог"

Наш Центр оказывает КОМПЛЕКСНЫЕ психолого-педагогические, психотерапевтические и нейрокоррекционные услуги для детей, подростков и взрослых.

Основные направления деятельности:

 • задержка в речевом и психомоторном развитии (ЗРР, ЗПР, ЗПРР)
 • нарушения устной и письменной речи (алалия, дизартрия, заикание, дислексия, дисграфия)
 • проблемы обучаемости (снижение концентрации внимания, памяти)
 • нарушения поведения и внимания (аутизм, гиперактивность, расстройства аутичного спектра)
 • эмоциональные расстройства у детей, подростков и взрослых (депрессии, страхи, тревожные состояния)
 • двигательные навыки и координация (ДЦП, органические поражения ЦНС)
 • развитие коммуникативных навыков
 • личностное развитие, уверенность в себе
 • овладение иностранными языками
 • подготовка к родам

Мы используем НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ:

 • Томатис-терапия (индивидуальные программы слушания на основе диагностики)
 • Биоаккустическая коррекция
 • Нейропсихологическая диагностика и коррекция
 • Сенсорная интеграция
 • Forbrain
 • Логопедический массаж
 • Гимнастика мозга
 • Нейромоторная и нейросенсорная коррекция
 • Адаптивная физкультура
 • Песочная терапия, арт-терапия, сказкотерапия

В нашем Центре работают сертифицированные специалисты ЛОГОПЕДЫ, ДЕФЕКТОЛОГИ, ПСИХОЛОГИ, НЕЙРОПСИХОЛОГИ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ, СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.

Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες

 • Наталия
  ЗИЗДО
 • Κα.. Наталия ЗИЗДО

  Σύμβουλος (επίπεδο 4)

  Επάγγελμα
  Нейропсихолог, логопед
  Πεδίο Εφαρμογής
  Προσοχή, Μάθηση, Ομιλία και Γλώσσα, Διαχείριση Συναισθημάτων, Κινητικές Δεξιότητες και Συντονισμός , Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, Ακαδημαϊκές δεξιότητεs
  Προφίλ
  Παιδιά, Έφηβοι, Ενήλικες, Ηλικιωμένοι
  Γλώσσες
  Αγγλικά, Ρώσικα
  Η εμπειρία σας

  Центр «Томатис-Таганрог» имеет высший 4 уровень аккредитации от компании Tomatis Developpement S.A. и на сегодняшний день является единственным в Таганроге и одним из немногих в России центром, владеющим полным спектром услуг метода «Томатис®»:

  - аудио-психо-фонологическая ДИАГНОСТИКА по методу «Томатис®»,

  - индивидуальные программы прослушивания, включая ЗВУКОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ для детей с глубокими проблемами в развитии (с использованием МАТЕРИНСКОГО ГОЛОСА), 

  - АКТИВНЫЕ сессии с микрофоном для работы с собственным голосом,

  - программы с ЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ настройками, настраивающие фонематическое восприятие человека на изучение любого иностранного языка.

Επικοινωνία

Центр нейрокоррекции поведения и речи "Томатис-Таганрог"

Σύμβουλος (επίπεδο 4)

пер. Красный, 14 А
347900 Таганрог
Ρωσία

Δείτε το τηλέφωνο

Τηλέφωνο : +7 908 198 62 04, +7 918 543 29 91

Ιστοσελίδα : http://neurotaganrog.ru/

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ