Salta al contenuto principale

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Descrizione del centro

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Doktorandica na drugoj godini Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo, pri Medicinskom fakultetu u Osijeku, s temom disertacije iz područja Dječje i adolescentne psihijatrije. Magistrirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Zaposlena kao psiholog pri Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek. Završila je edukaciju za Neurofeedback/biofeedback praktičara. U Tomatis Centru u Parizu prošla je edukaciju za Tomatis praktičara. Aktivno radi s djecom s mentalnim i razvojnim teškoćama na oba terapijska uređaja. Kontinuirano se stručno usavršava iz područja Razvojne i dječje psihologije, Kliničke psihologije, Psihologije osoba s posebnim potrebama, Dječje i adolescentne psihijatrije. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora (HDMZDA) i Društva za psihološku pomoć „Sunce“. Jedna od osnivača Udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije.

Professionisti certificati

 • Sanja
  JANDRIC
 • Sig.ra. Sanja JANDRIC

  Operatore (livello 1)

  Professione
  Psychologist
  Specializzazione
  Attenzione, Apprendimento, Voce e linguaggio, Controllo delle emozioni, Motricità e coordinazione, Disturbi dello spettro autistico, Performance accademica
  Profilo clienti
  Bambini, Adolescenti
  Lingue parlate
  Inglese, Tedesco

Contatti

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Operatore (livello 1)

Drinska 12b
31000 Osijek
Croazia

Numero di telefono

Telefono : 00 385 98 249 825

Sito : http://www.rios.hr/

COMINCIARE SUBITO