Aller au contenu principal

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Description du centre

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Doktorandica na drugoj godini Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo, pri Medicinskom fakultetu u Osijeku, s temom disertacije iz područja Dječje i adolescentne psihijatrije. Magistrirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Zaposlena kao psiholog pri Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek. Završila je edukaciju za Neurofeedback/biofeedback praktičara. U Tomatis Centru u Parizu prošla je edukaciju za Tomatis praktičara. Aktivno radi s djecom s mentalnim i razvojnim teškoćama na oba terapijska uređaja. Kontinuirano se stručno usavršava iz područja Razvojne i dječje psihologije, Kliničke psihologije, Psihologije osoba s posebnim potrebama, Dječje i adolescentne psihijatrije. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora (HDMZDA) i Društva za psihološku pomoć „Sunce“. Jedna od osnivača Udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije.

Professionnel(s) certifié(s)

 • Sanja
  JANDRIC
 • Mme. Sanja JANDRIC

  Praticien (niveau 1)

  Profession
  Psychologist
  Spécialité
  Attention, Apprentissage, Voix et langage, Contrôle des émotions, Motricité et coordination, Troubles du spectre autistique, Performances académiques
  Profil de la clientèle
  Enfants, Adolescents
  Langues
  Anglais, Allemand

Nous contacter

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Praticien (Niveau 1)

Drinska 12b
31000 Osijek
Croatie

Joindre par téléphone

Téléphone : 00 385 98 249 825

Site : http://www.rios.hr/

COMMENCER TOUT DE SUITE