Skip to main content

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Our establishment

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Doktorandica na drugoj godini Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo, pri Medicinskom fakultetu u Osijeku, s temom disertacije iz područja Dječje i adolescentne psihijatrije. Magistrirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Zaposlena kao psiholog pri Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek. Završila je edukaciju za Neurofeedback/biofeedback praktičara. U Tomatis Centru u Parizu prošla je edukaciju za Tomatis praktičara. Aktivno radi s djecom s mentalnim i razvojnim teškoćama na oba terapijska uređaja. Kontinuirano se stručno usavršava iz područja Razvojne i dječje psihologije, Kliničke psihologije, Psihologije osoba s posebnim potrebama, Dječje i adolescentne psihijatrije. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora (HDMZDA) i Društva za psihološku pomoć „Sunce“. Jedna od osnivača Udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije.

Certified Professionals

 • Sanja
  JANDRIC
 • Mrs. Sanja JANDRIC

  Practitioner (Level 1)

  Job
  Psychologist
  Areas of application
  Attention, Learning, Speech and language, Emotion regulation, Motor skills and coordination, Autism spectrum disorders, Academic skills
  Client's profile
  Children, Teenagers
  Spoken languages
  English, German

Contact us

SANJA JANDRIĆ, mag.psych. - UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Practitioner (Level 1)

Drinska 12b
31000 Osijek
Croatia

View Phone number

Phone number : 00 385 98 249 825

Site : http://www.rios.hr/

Start now!